OVAK: Vyjádření k opětovné reklamaci dodávané pitné vody v Ostravě-Hrabové

Vedoucí zákaznického oddělení společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se mi vyjádřila na zasílané podněty ohledně kalné vody na Šídlovci. Naměřené hodnoty naznačují problém ve vnitřních rozvodech bytových domů. Zaznamenal někdo prosím kalnou vodu v obecních bytech na Šídlovci? Kontaktujte mě, prosím na [email protected]

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší reklamace kvality dodávané pitné vody pro nemovitost č. 582/6 v ulici Šídlovecké v Ostravě-Hrabové, kterou jste nám adresoval e-mailem dne 9. 6. 2022, jsme odebrali dne 14. 6. 2022, tedy poté, co jste nám upřesnil adresu odběrného místa, ze kterého byla reklamace hlášena, vzorky pitné vody na hydrantu nacházejícím se před výše uvedeným bytovým domem a také v tomto domě.

Následné provedené laboratorní rozbory ukázaly, že kvalita pitné vody v námi provozované vodovodní síti a v rozvodech předmětného bytového domu je značně odlišná:

  • v ukazateli “zákal” bylo ve vodovodní síti naměřeno 0,6 jZF, v rozvodu bytového domu 1,7 jZF (limit dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, je 5 jZF),
  • v ukazateli “barva” bylo ve vodovodní síti naměřeno 9 mg/l Pt, v rozvodu bytového domu 19,4 mg/l Pt /před filtrací/ a < 2 mg/l Pt /po filtraci/ (limit dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, je 20 mg/I Pt),
  • v ukazateli “železo” bylo ve vodovodní síti naměřeno 0,121 mg/i, v rozvodu bytového domu 0,244 mg/I (limit dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, je 0,2 mg/l).

Pro vysvětlení uvádíme, že před stanovením se vzorek vody zfiltruje jednorázovým stříkačkovým membránovým filtrem o velikosti pórů 0,45 um tehdy, pokud obsahuje jemně rozptýlené nerozpuštěné látky. Hodnota před filtrací ukazuje, že odběratel může zabarvení pitné vody zaznamenat již pouhým okem.

Naměřené hodnoty tedy naznačují problém ve vnitřním rozvodu bytové domu, ne ve vodovodní síti, což potvrzují i výsledky vzorkovací kampaně provedené v oblasti Ostravy-Hrabové, o které jsme Vás informovali již dopisem ze dne 6. ledna 2022, a také ta skutečnost, že z dané oblasti neevidujeme reklamace na kvalitu dodávané pitné vody od jiných spotřebitelů.

Vzhledem k tomu, že vzorky odebrané na vodovodní síti splňují v prošetřovaných parametrech barva a zákal požadavky právního předpisu pro kvalitu vody, tj. Vyhlášky Č. 252/2004 Sb., v platném znění, a povinnost dodávky pitné vody je z naší strany splněna otokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky, považujeme Vaši reklamaci za neoprávněnou.

Stěžovatelce pak doporučujeme obrátit se na majitele předmětného bytového domu ve věci možného ovlivnění kvality vody technickým stavem vnitřních rozvodů nebo materiálem vodovodní přípojky (upozorňovali jsme již dopisem ze dne 6. ledna 2022).

V souvislosti s poznámkou o nepřijetí Vašeho hovoru, Vás žádáme o určitou míru trpělivosti a opakování volání, neboť ve chvíli, kdy kontaktujete naši společnost, může dispečer řešit jiné provozní události na druhé (interní) telefonní lince. V pracovní dny pak můžete využít také naši zákaznickou linku: 848 100 700.

S pozdravem,

Ing. Monika Kutá Procházková, MBA vedoucí zákaznického oddělení

Protokol — rozbor vody

Protokol — rozbor vody

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]