Vladimír Slavík: fakta o kanalizaci v Hrabové

Splaškovou kanalizaci nemají občané na jižním konci Hrabové (cca 100 rodinných domů), na ulici Bažanova (15 rodinných domů), na ulici Lužná (6 rodinných domů), a na ulici Poplužní (8 rodinných domů).

Jaké byly plány na dostavbu kanalizace

Původní plány na dostavbu kanalizační sítě města Ostravy byly zásadně změněny usnesením městského zastupitelstva č. 0667/ZM1822/11 ze dne 11.12. 2019. Jeho součástí je i „Plán financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací“. Prioritu získala likvidace volných výpustí splaškové kanalizace do řek a potoků, a jejich napojení na čističky odpadních vod. Volné výpustě byly dočasně povoleny pouze do roku 2025. S dostavbou splaškové kanalizace pro rodinné domy se v současnosti počítá pouze v Plesné, Polance, a v Michálkovicích.

Kanalizace ve volebních programech

Požadavek na dostavbu kanalizace v Hrabové byl a stále je i ve volebních programech místních politických stran. Ve volebním programu ODS z roku 2014 je tento požadavek dokonce na prvém místě. Přednost pak ale byla dána novému asfaltu na Paskovské ulici. Při následné stavbě kanalizace by byl narušen, což nebylo možné, a tehdy plánovaná dostavba kanalizace se z tohoto důvodu neuskutečnila.

Ve věci dostavby kanalizace se v nynějším volebním období významným způsobem angažoval zastupitel Ing. Radomír Orkáč. V prosinci 2019 zorganizoval podpisovou akci s požadavkem na urychlenou dostavbu kanalizace na jižním konci Hrabové, kterou podepsalo vice jak 150 občanů, a zaslal ji primátorovi města, Ing. Tomáši Macurovi.

Odpověď zpracoval příslušný úředník, který se odvolal na existenci „Plánu financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací“. Zároveň oznámil, že se s dostavbou kanalizace v Hrabové počítá v letech 2024/2025. Odpověď podepsal primátor města Tomáš Macura. Kopii obdržel i investiční odbor MMO.

Pustíme se do stavby kanalizace sami?

O dostavbu kanalizace projevil nyní, na konci volebního období, zvýšený zájem i starosta Trávníček. Svědčí o tom jeho článek v červencových Hrabovských listech s názvem „Pustíme se do stavby kanalizace sami?“

Starosta oznámil občanům, že v obecní „kase“ zůstalo zhruba 30 mil. korun. Tyto nabídl městu a akciové společnosti OVaK jako náš příspěvek na dostavbu kanalizace. Má s městem dohodu, že magistrát ihned zadá zpracování realizační dokumentace tak, aby bylo možno se stavbou začít již v příštím roce. Má to být „sdružená investice“ s Ostravskými vodárnami a kanalizacemi, které zároveň plánují výměnu vodovodního potrubí po celé délce Paskovské ulice.

Komu se bude platit stočné?

Jsem velmi zvědav na výsledky této neobvyklé iniciativy našeho starosty. Bude nutno vyřešit několik technických a i legislativní problémů. Nebude snadné najednou měnit vodovodní potrubí a stavět kanalizaci. To se zcela zastaví provoz na jižní větvi Paskovské ulice? A kdo bude vlastníkem nové splaškové kanalizace? Městský obvod nebo město? Komu se bude platit stočné? Městskému obvodu nebo a.s. OVaK? Doufám, že to vše má pan starosta dobře promyšlené. Určitě se dozvíme další podrobnosti již za týden v srpnovém čísle Hrabovských listů.

Zájemcům o tuto problematiku doporučuji články v Hrabovských novinách z 1.8. 2018 a z 29.11. 2020.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]