Vladimír Slavík: Polemika se zastupitelem MUDr. Gromnicou

Pan zastupitel Gromnica si zde pustil „hubu na špacír“. Rád bych věděl, co tím sleduje. Že by se chtěl tímto zvláštním způsobem zviditelnit? Nebo se zavděčit panu starostovi?

Na FB Ostrava Hrabová jsem si přečetl reakci zastupitele Gromnice na můj článek v Hrabovských novinách, ve kterém jsem kritizoval jeho výhrady k Ing. Hrabovské, která údajně má v úmyslu kandidovat  do zastupitelstva v letošních volbách na funkci starostky.

Na FB skupiny Ostrava Hrabová dne 2. července  MUDr. Gromnica napsal: „Na zastupitelstvech jsme byli opakovaně svědky jejich slovních exhibici, pomluv, polopravd i přímých lží atd. To opakoval na uvedeném FB  i 7. srpna  jako reakci na můj článek v Hrabovských novinách „Volební matematika“  následujícími slovy:

„Nebyl tehdy (mínil tím  mne) svědkem excesů jmenované na zastupitelstvech, kde převládly hlasité emoce a osobní antipatie Ing. Hrabovské  ke starostovi . … Na stará kolena mlčet k lumpárnám nebudu“.

Zápisy z jednání zastupitelstva jsou pravoplatnou veřejnou listinou

Na zastupitelstva od jisté doby nechodím, protože špatně slyším. Ale důkladně čtu zápisy. Ty pořizuje tajemník Ing. Socha. Pak  jsou nezávisle  ověřovány  dvěma zvolenými  zastupiteli. Tyto zápisy  jsou pravoplatnou veřejnou listinou, dokládající průběh zasedání. Vše ostatní jsou pouhé subjektivní dojmy.

Pan zastupitel Gromnica pravděpodobně míní jednání zastupitelstva dne 7. 10. 2019. Na něm několikrát vystoupila Ing. Hrabovská z pozice členky Finančního výboru.

Měla dotaz k Smlouvě dílo na stavbu nové školky, kdo získal zakázku a za jakou cenu. Dle zápisu jí  starosta sdělil. že nyní ještě není možno zveřejnit podrobnosti. Dále občanka  Hrabovská požádala o vysvětlení, proč Hrabová nezískala  na tuto stavbu dotaci.

Ve věci nové směrnice o zadávání veřejných zakázek se ing. Hrabovská dotazuje, proč nová směrnice o zadávání veřejných zakázek nebyla předložena k projednání na  finančním a kontrolním výboru,  proč se projednávala jen na Radě.

Pak se v bodě „Různé“  přihlásila občanka Hrabovská se sdělením, že jako členka finančního výboru  podává rezignaci. Svou rezignaci zdůvodnila tím, že očekávala určitou sebereflexi ze strany Rady a ona se spoustou věcí nesouhlasí. Čekala, že starosta bude na tomto jednání  rezignovat na svou funkci.

Žádné hlasité emoce, polopravdy a  lži ze strany občanky Hrabovské v zápise zaznamenány nejsou.

Štítky:

2 Komentáře

  1. Anonym říká:

    Ano, pan Gromnica se chce za každou cenu zviditelnit! Ten, kdo zavírá oči před zlem, je na jeho straně!!! Je to lhář a odpad Hrabové. ******************* TATO VĚTA BYLA ODSTRANĚNA, JEDNALO SE O TVRZENÍ BEZ DOLOŽENÍ ******************* Co od takového člověka čekat? Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá a starosta Trávníček si konečně někoho k sobě na kandidátku našel…….

    • Radomír Orkáč říká:

      ******************* Výše uvedenou změnu v textu jsem provedl já, protože autor komentáře je anonym a nechci jako správce převzít zodpovědnost za nepodložené tvrzení. Děkuji za pochopení.

[email protected] [email protected]