Vladimír Slavík: Počet místostarostů

Rozhodnutí nového zastupitelstva o jmenování  dvou místostarostů vyvolalo pohoršení u některých občanů, a dokonce i jednoho nově zvoleného  zastupitele. Prý Ing. Orkáč „káže vodu a pije víno“.  Pan MUDr. Gromnica se na fb skupiny Ostrava-Hrabová stěžuje, že důvody nutnosti dvou místostarostů  nebyly vysvětleny.

Proč se nezeptal na zastupitelstvu? Na fb uvedené skupiny bylo také poukazováno na to,  „že to jiné městské obvody nemají“. No a co? Pokud je nemají, je to jejich problém. Zákon o obcích to umožňuje, a v Hrabové jsou k tomu i  praktické důvody.

Praktické důvody proč má být Ing. Orkáč místostarostou

Tento zastupitel  má snahu důsledně dodržovat slib, který vykonal. Vše, co pokládá  za nezbytné, často projednává i  s jinými právními subjekty na úrovni města a MS kraje.  A je rozdíl, když tyto problémy řeší ne z pozice zastupitele, ale z pozice místostarosty. Místostarosta je u mnoha lidí významnější osobou, než pouhý zastupitel.  Taková je realita.

Odměny zastupitelů

Pokud jde odměny zastupitelů, můj názor je neměnný.  Jsem pro maximálně možné odměny.  Nejde o snahu zastupitelů zbohatnout, ale  o fakt, že výše této odměny je zároveň projevem toho, že je chápána  obtížnosti a náročnost  těchto funkcí.  Mimo to, odměny zastupitelů (2 – 3 mil. Kč) jsou  v rozpočtu MOb Hrabová  „nezajímavou“ položkou.  Podstatně „zajímavější “ položkou jsou náklady na místní veřejnou správu (12 – 13 mil. Kč).

V zájmu všech obyvatel Hrabové je, aby do zastupitelstva kandidovali ti nejschopnější občané. Občané s potřebným vzděláním a s potřebnými osobními vlastnostmi. Mezi ně patří mimo jiné vlastnosti i komunikační schopnosti a vysoký stupeň osobní angažovanosti.

Komunikační schopnosti

Je to „dar od Boha“. Přesvědčit skupinu občanů nebo jednotlivce o správnosti navržených opatření není jednoduché. Někdy je nutno i ustoupit a uznat správnost protiargumentů.  Každý to nedokáže.

Vysoký stupeň osobní angažovanosti

Za zastupitele, který je v tomto „jedničkou“, pokládám  Ing. Radomíra Orkáče. Rozsah jeho aktivit  je neuvěřitelný. Angažuje se nejenom ve velmi složitých záležitostech  (viz  korespondence s představiteli MS kraje a města Ostravy) , ale i v záležitostech místních (viz Nástěnka Hrabova.Info.). Ve své informační činnosti je neúnavný i  u tak zdánlivých maličkostí, jako jsou informace na webu Hrabova.info o rozvozu obědů z restaurace Ve Dvoře, o prodejně  lahůdek na Šídlovci a o prodejně ovoce a zeleniny vedle Hrušky, o výsledcích fotbalových utkání na Sokole, o knižních novinkách v místní knihovně  atd. atd. Nezapomenu zde ani na jeho „knihobudku“.  Prospěch z ní má mnoho občanů, včetně mne. Budu zde „pichlavý“  směrem k jeho kritikům: nikdo z nich se nemůže vykázat asi zlomkem z uvedených aktivit. Stále platí, že „kdo umí, ten umí, a kdo neumí, ten čumí“. A navíc pomlouvá toho, kdo umí.

Můj závěr

Rozhodnutí o dvou místostarostech  pokládám „za krok správným směrem“.  Paní místostarostka Ing. Květoslava Hrabovská se zaměří  pravděpodobně na finance, pan mistostarosta Ing. Radomír Orkáč bude „hlídat“ vše ostatní. A pan starosta Milan Slíva  bude mít dostatek času na  řešení těch nejobtížnějších  úkolů.  Třeba na vytvoření  odborné komise pro výstavbu, dopravu a ekologii ze skutečných odborníků.

Hrabovské noviny budou sledovat a zveřejňovat  konkrétní výsledky činnosti nově zvolených radních, včetně obou místostarostů.

Zdroj: https://vladimirslavik.netstranky.cz/hrabovske-noviny/pocet-mistostarostu.html

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]