Zpátky do minulosti: Nejstarší dosud neznámá mapa Hrabové (1756)

Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak Martin Slepička představil v příspěvku občanům Hrabové tehdy neznámou nejstarší podrobnou mapou Hrabové z roku 1756.

Tento náš nejnovější příspěvek se zabývá všem badatelům dosud neznámou nejstarší podrobnou mapou Hrabové z roku 1756.

Nejstarší známou mapu Hrabové, jejíž originál se nachází v Zemském archivu v Opavě, můžeme datovat do 4. září 1756. Jedná se o mapu, kterou vytvořili císařsko-královští geometři za účelem zachycení již od vrcholného středověku stále poměrně sporné hranice mezi Moravou a Slezskem na hraniční řece Ostravici, jež meandrovala a měnila při téměř každoročních povodních svůj tok.

Mapa Hrabové 1756

Mappa adiustata fluvii Ostrawitza mandato. caesar. regio. geometricae disposita per i. max die 4. sept. 1756 (Zemský archiv Opava, fond Královský úřad Opava, sign. 22/3, kart. 858, inv. č. 1304)

Tato tzv. hraniční mapa byla vytvořena technikou kolorované perokresby na papíře podlepeném plátnem. Mapa o rozměrech 178 x 65 cm byla napsána v německém jazyce. Území znázorněné červenou barvou, “TER[RA] MAGNO HRABOWENSE”, náleží k Moravě. Samotná ves Hrabová, “VILLA HRABOWENSIS”, byla zachycena poměrně schematicky, nicméně v mapě lze mimo řeku Ostravici rozeznat i hospodářský dvůr/statek, náznaky 22 gruntů či domů, kostel obklopený hřbitovem, mlýnský náhon (“RIVUS MOLARIUS HRABOWENSIS”) a mlýn.

Hrabová konkrétní

Mappa adiustata fluvii Ostrawitza mandato. caesar. regio. geometricae disposita per i. max die 4. sept. 1756 (Zemský archiv Opava, fond Královský úřad Opava, sign. 22/3, kart. 858, inv. č. 1304) – výřez

Přímý odkaz na mapu Hrabové (1756) jako archiválii.

Autor: Martin Slepička, 7.8. 2016

 

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]