(FOTO) Zpátky do minulosti: Hřiště DSO Tatran Vratimov

Možná se správně pozastavíte nad tím, proč na Hrabová.Info píšu o fotbalovém hřišti Vratimova:-) Na leteckém snímku (mapách) z roku 1947-1953 lze rozpoznat místo, kde se nacházelo fotbalové hřiště. Původně jsem si myslel, že se jedná o dřívější hřiště TJ Sokol Hrabová, ale to bylo jinde…

Zdroj: Mapy Ostrava

Zdroj: Mapy Ostrava

Místo, kde se dnes nachází čerpací stanice Shell, dříve sloužilo fotbalu, jak je patrné z výše uvedeného snímku. Jelikož je toto území městského obvodu Ostrava-Hrabová, ihned jsem věděl, koho se na tuto zajímavost zeptat. Pan Ladislav Sumara mi během několika hodin napsal, že se jednalo o hřiště TJ TATRAN VRATIMOV.

Informace z Wikipedie:

  • 1950 – ZSJ VRATPAP Vratimov (Závodní sokolská jednota Vratimovské papírny Vratimov)
  • 1953 – DSO Tatran Vratimov (Dobrovolná sportovní organisace Tatran Vratimov)

Historie klubu

Vznik fotbalového klubu se datuje až do předválečných let, kdy byl dne 12. prosince 1929 několika místními nadšenci založen sportovní klub pod názvem SK METEOR VRATIMOV. Pod tímto názvem bojovali průkopníci tohoto sportu v regionálních soutěžích až do roku 1950, kdy klub převzal pod patronát místní podnik Vratimovských papíren a název klubu se změnil na VRATPAP VRATIMOV. Od roku 1953 se název klubu opět změnil, a to na TATRAN, aby se po sjednocení tělovýchovy v roce 1960 oddíl přejmenoval na TJ VRATPAP VRATIMOV. Tento název se udržel až do roku 1985. Po ukončení papírenské výroby ve Vratimově, kdy se výroba přesunula do nově otevřené továrny v Paskově, jako Severomoravská celulózka Paskov, mění se již po několikáté i název fotbalového klubu na TJ SMCP VRATIMOV (1985 – 1989).

Pod názvem TJ BIOCEL VRATIMOV se od roku 1990 utkávala vratimovská mužstva ve svých soutěžích až do roku 2004. Od tohoto roku se klub prezentuje pod názvem FC BIOCEL VRATIMOV a struktura klubu se mění na občanské sdružení. Rokem 2004 končí také spolupráce s podnikem Biocel Paskov a.s., který odkoupili zahraniční majitelé, a ti o podporu vratimovské kopané neprojevili zájem. Po ztrátě generálního partnera se klub ocitl ve finančních problémech. Ztroskotala i jednání o podporu města Vratimov, které nebylo ochotno vynakládat veřejné prostředky do čím dál více zadluženého klubu. V důsledku finančních problémů a špatnému hospodaření bylo v prosinci 2009 valnou hromadou odvoláno tehdejší vedení a do sedmičlenného výboru byli zvoleni noví členové, kteří se dnes již pod názvem FC VRATIMOV pokoušejí o revitalizaci klubu.

Informace o historii klubu doslovně převzaty z www.fcvratimov.cz

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]