Hrabová: Padající sníh ze střech vás může ohrozit na životě

S pokračujícím sněžením se komplikuje nejen situace na silnicích, ale přibývá i sněhu na střechách budov. To s sebou přináší riziko kolapsu střech, bezpečnost občanů navíc mohou ohrozit sněhové převisy a rampouchy. Hasiči v této souvislosti všechny občany a majitele objektů upozorňují, že:

 • Za bezpečný provoz staveb, tedy i za bezpečný stav a údržbu střech, zodpovídají výhradně majitelé těchto objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob.
 • Měli by tedy i průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nebyli ohroženi kolemjdoucí lidé nebo majetek.
 • Ve stavební dokumentaci jednotlivých objektů je uvedeno, kolik centimetrů prachového a těžkého sněhu může na konkrétní střeše maximálně ležet. Majitelé objektů by si proto měli všímat stavu střešních konstrukcí a měli by vyhodnotit, zda zatížení způsobené vrstvou sněhu na jejich objektu již nepřekračuje rizikové hodnoty dané stavební dokumentací.
 • Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR sníh ze střech neodklízejí, je odpovědností majitelů, aby si na tuto službu včas objednali soukromou firmu, či se obrátili na technické služby, popř. představitele své obce. Profesionální hasiči jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze v případě, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví, popř. majetek občanů. Hasiči také mohou pomoci v místech s větším pohybem osob (např. centra měst), na školách nebo zdravotnických zařízeních.
 • V případě pochybností o stavu konstrukce stavby by měl její majitel či provozovatel bez odkladu informovat příslušný stavební úřad, popř. obecní úřad a učinit opatření, aby stavba nikoho neohrozila na životě, zdraví ani majetku. Pro zjištění skutečného stavu konstrukce objektu je vhodné kontaktovat se s projektantem a zhotovitelem stavby, kteří pomohou stavbu zkontrolovat a v případě potřeby navrhnou vhodná opatření.
 • Zvýšené riziko nadměrného zatížení sněhem se v této souvislosti týká zejména stavebně a konstrukčně lehčích objektů, které mají rovné střechy zabírající velkou plochu (např. sklady, výrobní objekty, velké obchody).
 • Své odpovědnosti by si měli být vědomi zejména vlastníci nebo provozovatelé objektů, kde se obvykle zdržuje větší množství lidí (obchody, školy, nemocnice, stadiony, průmyslové objekty apod.)
 • Občané by měli při odstraňování sněhu ze střech postupovat maximálně opatrně, aby nespadli nebo se neprobořili. Dobré je i zvolit vhodnou taktiku – sníh odstraňovat rovnoměrně, nenahrnovat ho na jedno místo, ze sedlových střech odstraňovat sníh symetricky z obou střešních ploch – nejlépe současně! Je potřeba také dávat pozor při shazování sněhu ze střech do okolí, aby zbytečně nedošlo ke zranění chodců či přihlížejících nebo škodám na majetku.

Otevřený seznam firem na shazování sněhu a ledu v zimě

Seznam firem a fyzických osob, které tuto zimu zajišťují odstraňování sněhu a ledu ze střech objektů v Moravskoslezském kraji (poslední aktualizace byla na podzim 2020):

Okres Ostrava-město:

 1. DIAMO, státní podnik. – odštěpný závod HBZS, Lihovarská 10/1199, Ostrava-Radvanice, kontaktní osoba Ing. Zdeněk Pavelek, tel. 596 258 221, 596 258 111, [email protected]
 2. Výšky.Morava s.r.o., Jílová 1355/4, Ostrava, 776 542 881 (882, 886), [email protected]
 3. VTS Morava s.r.o. Výškové a technologické stavby, Gajdošova ulice, Ostrava, tel. 595 626 026, [email protected], kontaktní osoba Ing. Dušan Kováč, tel. 603 507 837
 4. Pernica s.r.o., Koblovská 230, Ostrava, [email protected], kontaktní osoba Petr Pernica, tel. 603 725 591
 5. Petr Dobeš, Sokolská třída 1934/69, Ostrava, tel. 774 055 538, [email protected]
 6. Fa Rypel Tomáš, Střádalů 14, Ostrava + Opava, tel. 773 220 517, 773 052 930, [email protected]
 7. Exner Petr, Chrudimská, Čavisov, tel. 732 522 993, [email protected]
 8. Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, Výškovická 38, Ostrava, tel. 602 720 827, 595 700 144, [email protected]
 9. Adam Koudelka, Na Robinsonce 1645, Ostrava-Poruba, tel. 732 587 463, [email protected]
 10. Fa Vávra, Vratimov, tel. 777 069 589, 777 560 571, [email protected]
 11. Výškové práce – Pavel Křenek, Ostrava 3, tel. 603 232 779, 737 576 549,  [email protected]
 12. Grattis spol. s r.o., Bláhova 11, Ostrava-Michálkovice, Mgr. Martin Toman, tel.  739 565 942, 596 231 105, [email protected]
 13. Michal Bittner, Ostrava, tel. 603 723 223, [email protected]
 14. Fa Rudolf Urbánek, Urxova 488, Ostrava-Poruba, tel. 602 725 342, [email protected]
 15. Elza-Elektro, s.r.o., Výstavní 3132/14a, Ostrava-Mariánské Hory, tel. 596 627 922, 732 241 153, [email protected]
 16. Ing. Martin Cigánek, Dobré stavby s.r.o., Serafínova 396/9, Ostrava-Kunčice, tel. 777 252 885, [email protected]
 17. Vlastimil Žákovský, Konzumní 27, Havířov + Ostrava, tel.: 604 543 045, [email protected]
 18. Fa Pospíšil, Badatelů 1571, Ostrava-Poruba, tel. 777 266 676, 777 266 674, [email protected]
 19. Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh, Dolní 51, kontaktní osoba: Karel Kupka,  tel. 603 522 385, [email protected]
 20. Věroslav Václavík, Výdušná 393, Ostrava-Koblov, tel. 603 807 546, [email protected]
 21. Miroslav Vašina, Jiskřiček 2214/12, Ostrava-Zábřeh, tel. 603 336 142, [email protected]
 22. Střechy Hájek s.r.o., Domovská 926/15, Ostrava-Hrabová, tel. 603 294 592, 608 068 514, [email protected]
 23. Saton beta s.r.o,Maroldova 3, Ostrava, tel: 608 828 570, 602 714 256, kontaktní osoba: František Jendřejčík, [email protected]
 24. Petr Adamčík, Josefa Kotase 15, Ostrava-Hrabůvka, tel. 775 216 813, [email protected]
 25. Roland Babka, Teslova 2, Ostrava-Přívoz, tel. 603 505 283, [email protected]
 26. Petr Hadaščok, Hadr & Kyblík, s.r.o., Serafinova 580, Ostrava-Kunčice, tel. 595 626 259,777 777 197, [email protected]
 27. Firma Konderla, Nám. B. Němcové 659, Ostrava-Poruba, tel. 603 469 944, 591 152 110, [email protected]
 28. Petr Klápa, Svornosti 2320/16, Ostrava, tel. 774 047 775, [email protected]
 29. Marek Kolarčík – KP servis, Výškovická 147, Ostrava 3, tel. 777 210 473, [email protected]
 30. Michal Zeman, J.Ziky 1950/10, Ostrava-Poruba, tel. 737 704 809, [email protected]
 31. Michal Bittner, Lumírova 62, Ostrava-Výškovice, tel. 603 723 223,  [email protected]
 32. Daniel Schichor, Jílová 1355/4, Ostrava, tel. 775 027 372, [email protected]
 33. fa.Tomáš Borovský, Trocnovská 25, Ostrava 1, tel. 731 712 305, [email protected]
 34. Chrastina Rostislav, Štěrková 21/5, Ostrava-Nová Ves, tel. 775 210 970, [email protected]
 35. Filip Džubinský – FD Servis, Veleslavínova 15, Ostrava, tel. 732 464 777, [email protected]

Zdroj: www.hzscr.cz

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]