Vladimír Slavík: Pozemek pro naši novou hasičárnu

Zdá se, že o výběru místa stavby nové hasičské zbrojnice je rozhodnuto. Vyplývá to z následujícího usnesení, které přijala rada městského obvodu na svém zasedání dne 15.2. 2023:

„Rada městského obvodu Hrabová souhlasí se záměrem koupit pozemek parc.č. 1711 v k.ú. Hrabová pro plánované umístění hasičské zbrojnice a ukládá starostovi předložit záměr na zasedání zastupitelstva městského obvodu Hrabová.“

Jde o pozemek v soukromém vlastnictví na jižní straně Mostní ulice, který sousedí s areálem TJ Sokol Hrabová. Má plochu 3782 m/2 a doposud je využíván jako „orná půda.“

Bude však nutno překonat několik překážek. Především se musí uskutečnit změna platného územního plánu, který předpokládal s budoucím využitím tohoto pozemku pro „budovy, zařízení a plochy pro sport“. Nyní se budoucí využití musí změnit na „budovy, zařízení a plochy, sloužící k zajištění potřeb obyvatel širokého území včetně staveb integrovaného záchranného systému“.  Ze strany magistrátu – odboru plánování a stavebního řádu žádné námitky asi nebudou. Ale pokud tuto změnu musí schvalovat zastupitelstvo města, tak  to bude časově náročné.

Časově náročná bude i koupě pozemku. I tu bude asi muset schvalovat zastupitelstvo města. Ale snad se to vše zvládne tak, aby bylo možno zahájit stavbu nové hasičské zbrojnice již v příštím roce.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]