Vladimír Slavík: Od obsazení Hrabové německými vojsky uplynulo 84 let

Protektorát Čechy a Morava byl vyhlášen před 84 lety, dne 16. března 1939, kdy okupační vojska nacistického Německa začala obsazovat území již bývalého Československa. O těchto událostech z března 1939 informuje tehdejší kronikář učitel Zdeněk Oliva v Pamětní knize Hrabové II. díl takto:

  • (15.3. 1939) Od 6. hodiny ráno začalo obsazování České republiky německým vojskem. Hrabovou pochodovala pěší vojska i děla směrem k Místku. Pochod trval odpoledne celé 2 hodiny.
  • (16.3. 1939) Motorizované oddíly německého vojska projížděly Hrabovou od 20 do 21 hodiny. Dle rozhodnutí říšského kancléře Adolfa Hitlera a dle jeho prohlášení na Pražském hradě stávají se Čechy a Morava autonomním protektorátem Říše Německé.
  • (17.3. 1939) Na poště a na četnické stanici zavlál poprvé prapor s hákovým křížem. Bylo nařízeno odstraniti z obecní pošty, z obecního úřadu a ze všech veřejných místností obrazy presidenta Masaryka, Beneše, legionářů a státní znaky. Dle tohoto nařízení byly odstraněny z obecního úřadu reliefy Masaryka, Beneše, Štefánika i s obrazem Stromu svobody s legionáři.
  • (19.3. 1939) Vrátili se domů nováčci, kteří nastoupili vojenskou službu 1.3. 1939. Další odvody byly odvolány.
  • (21.3. 1939) Utvořena byla jednotná politická organizace „Národní souručenství“ z rozpuštěných politických stran Národní jednoty a Národní strany práce. Prezident protektorátu dr. Emil Hácha jmenoval Výbor Národního souručenství.
  • (23.4. 1939) Konal se nábor členstva do Národního souručenství. Zápis prováděli v obou školních budovách učitelé a četníci. Celkem se přihlásilo 945 mužů, tedy více, než bylo ve voličských seznamech. Hlásili se totiž i četníci a občané nově se do Hrabové přistěhovavší.
  • (1.5. 1939) Dělnické průvody a tábory se nekonaly. Byly povoleny jen taneční zábavy v místnostech.

Zdroj: https://vladimirslavik.netstranky.cz/hrabovske-noviny/protektorat-cechy-a-morava.html

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]