Hrabová: Společné řešení podjezdu ve Vratimově a okružní křižovatky u čerpací stanice Shell

Zhruba před měsícem jsem zveřejnil na webu Hrabová.Info informace k plánovanému budování kruhového objezdu u Shell. Nyní jsem pro veřejnost získal poměrně podrobné informace od Správy železnic, které se týkají mimoúrovňového křížení se železniční tratí ve Vratimově. I zde se počítá s realizací stavby v roce 2026.

Koordinační situační výkres

Koordinační situační výkres

Ke stažení: Koordinační situační výkres v PDF

Zašlete mi prosím dokumentaci dané stavby, ze které bude patrné, zdali se jedná o nadjezd, podjezd pod tratí. Dosud nebylo nic zveřejněno, určitě postačí nějaká základní dokumentace – dokončená studie, dokončená dokumentace pro stavební povolení, atd. Potřebujeme uklidnit občany Vratimova a Hrabové, že kolony u čerpací stanice Shell opravdu řešeny budou a pracuje se na tom.

Ze situační dokumentace stavby je patrné společné řešení podjezdu i okružní křižovatky. Křižovatka navíc oproti původnímu záměru SÚS (Správy a údržby silnic) získá pravidelný kruhový tvar. Důvodem je nutnost vytvoření čtvrtého ramene pro napojení areálu společnosti Technoma, pro kterou kvůli stísněným poměrům v místě stávajícího napojení nebylo možné najít technické řešení umožňující vjezd tahačů s návěsy.

Harmonogram a etapizace výstavby podjezdu i objezdu budou v následujícím stupni dokumentace pro stavební povolení navrženy a odsouhlaseny tak, aby omezení byla pokud možno co nejmenší. Po dobu realizace podjezdu bude nákladní doprava odkloněna po objízdné trase přes Kunčičky a Horní Datyni, tím se situace v místě rovněž poněkud zklidní.

V každém případě je dopravní situace na křížení silnic 477 a 478 a silnice 477 s dráhou dlouhodobě neudržitelná. Naší snahou je stavbu „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek“ realizovat co nejdříve. Stojí za tím i tlak MSK na Správu železnic, který je vyvíjen v souvislosti se záměrem MSK na pořízení nových elektrických jednotek v roce 2025.

V lednu příštího roku chceme podat žádost o územní rozhodnutí. Pro podání se nyní kompletuje dokladová část dokumentace a dochází k dílčím úpravám dokumentace na základě stanoviska z ukončeného procesu EIA.

Očekáváme, že územní řízení nebude jednoduché, z důvodu zásahu do celé řady pozemků a s ohledem na existenci různých spolků pro ochranu ŽP. Věříme ale, že se s případnými námitkami v intencích legislativy vypořádáme.

Kdy bude stavba mimoúrovňového křížení zahájena, jak dlouho bude realizace trvat, kdo bude investorem a kolik peněz bude vše stát.

Stavba v místě je v tuto chvíli plánována na rok 2026. Realizace podjezdu bude trvat zhruba rok, objezd bude realizován během této doby. Investičně k tíži Správy železnic, objezd by měl být na bedrech SÚS (Správy a údržby silnic), ale může nastat situace, kdy se ponechá investičně k tíži Správy železnic – bude dořešeno, jak se bude realizace blížit.

Dělal prosím někdo analýzu stažených závor ve Vratimově po tom, co bylo čekání na průjezd vlaků přesunuto z Paskova do Vratimova? Pokud to není dotaz na Vás, prosím, upřesněte mi, na koho se mohu obrátit. Dle zainteresovaných osob ze samosprávy Vratimova díky tomu došlo ke zvýšené četnosti “závor dole”.

Co se týká dob uzavření přejezdu ve Vratimově na Buničité, tato problematika nebyla analyzována. Předně je třeba říct, že na základě objednávky kraje byl na trati 323 změněn koncept osobní dopravy, upravily se časové polohy osobních vlaků, a to vyvolalo přesun křižování osobních vlaků z Paskova do Vratimova. Níže však vysvětlím, že se situace výrazně nezměnila, vzhledem k existenci nákladní dopravy na trati.

Jedou-li oba osobní vlaky včas, výstraha přejezdu je spuštěna vlakem od Kunčic, po uvolnění přejezdu výstraha končí, závory jdou nahoru. Poté následuje přibližně čtyřminutový interval, kdy je přejezd v klidu. Vlak od Kunčic čeká ve stanici ve Vratimově, než přijede vlak od Frýdku, a ten přejezd opět aktivuje. Tento stav se v zásadě neliší od dřívějšího, kdy se vlaky křižovaly v Paskově. Součtová doba výstrahy přejezdu je stejná, pouze se zkrátil interval mezi oběma vlaky. Poměrná doba uzavření přejezdu v hodině se tím v ideálním případě nemění.

Problém nastává v situaci, kdy se vlivem zpoždění vlaku od Kunčice interval mezi oběma vlaky zkrátí a vlaky se potkávají ve stanici bezprostředně. Zjednodušeně řečeno, závory nestihnou jít nahoru mezi oběma vlaky, přejezd zůstává ve výstraze. Zde je však třeba podotknout, že takováto situace nastávala i dříve, než došlo k přesunu křižování osobních vlaků z Paskova do Vratimova. Rozdílem bylo pouze to, že jeden z křižujících vlaků byl nákladní.

Na trati je vedle taktové osobní dopravy poměrně intenzivní nákladní doprava. S ohledem na to, že trať od Vratimova do Frýdku je ve stávajícím stavu jednokolejná, tak v dřívější době, kdy se osobní vlaky křižovaly v Paskově, míjely se nutně nákladní vlaky s protijedoucím osobním právě ve Vratimově.

Přesunutí křižování osobních vlaků do Vratimova vyvolalo časový posun jízdy nákladních vlaků. Tím se křižování nákladního s osobním vlakem z Vratimova posunulo do Paskova, eventuálně Lískovce. Ve Vratimově tedy místo nákladního s osobním křižují dva osobní vlaky, poměrná doba uzavření přejezdu v hodině se ovšem nemohla výrazně změnit.

Za informace děkuji panu Ing. Marku Cermanovi ze Správa železnic, státní organizace; Stavební správa východ (Úsek technický), Nerudova 1, 779 00  Olomouc

Štítky: , , ,

3 Komentáře

 1. Ondřej Slezák říká:

  Ahoj zhruba před měsícem jsem si dělal analýzu jak často jsou závory ve Vratimově dole, časově to vychází v průměru na dvě minuty, ale i to stačí na to aby se křižovatka zahltila a stala se neprůjezdnou…
  Nemluvím o tom jak se ve špičkách-tedy hlavně odpoledne šine kolona aut od Oza a z PZ Hrabová, to samé od křižovatky Datyňská…
  OK je neštastné řešení zde…vidím to v Hrabové na Mostní ,kdy řidiči jsou schopní vjet do OK a nemůžou pokračovat dál v jízdě…tím zablokují taky Paskovskou ulici, nedávno jsem byl svědkem když se autobus musel otáčet na ulici na Konečné, z druhé strany posbíral lidi co byli v druhém autobusu před OK a jel zpět do centra…taková je realita dopravních špiček v Hrabové…

 2. Ondřej Slezák říká:

  Jinak dost dobře si nedokážu představit v místě křížení s tratí ČD podjezd ,je zde vysoko spodní voda a to se potvrdilo nejenom při opravě přejezdu, kdy se do podloží sypalo hrubé kamenivo na zpevnění, ale taky nedávno při stavbě kanalizačního sběrače na ulici Nádražní koplo se dva metry hluboko a ejhle…ono spodní voda…
  Už vidím tu situaci kdy by každou chvíli byl podjezd uzavřen kvůli vodě a veškerá doprava by se přesměrovala na ul. Nádražní a přes pěti kolejný!!! přejezd na ulici Výletní…
  Bourání výpravní budovy ve Vratimově je podle mně taky nesmysl, s takovou to bude vypadat podobně jako na zastávce Ostrava-Kunčičky…
  Dlouhý peron bez jakéhokoliv zázemí…no domluvit se alespoň s Penny Marketem a přistavět zde alespoň krytou čekárnu s WC by nebylo na škodu…
  Za mně osobně raději nadjezd za Penny marketem-300 dlouhým mostem-přes areál Technoma a napojit se v křižovatce, která by byla světelně řízená ,nebo alespoň přechodový semafor pro chodce…případně podchod???
  Společnost Technoma v nedávné době přikoupila vzadu dosti velký pozemek ,a tak se tato varianta jeví jako nejlepší možné řešení, získali by tak kryté skladovací prostory pro stavebniny….
  Lokalita Závodí by takto dostala novou obslužnou komunikaci Výletní-Na Hrázi a na ulici Nádražní by mohla vzniknout nádherná přestupní vazba typu hrana-hrana kam by mohly střídavě zajíždět spoje 27,39,41 které by zde byly ukončeny, jde tady o posílení spojení mezi Hrabovou a nádražím Vratimov…
  přikládám mapku…https://mapy.cz/s/duguvezaru

[email protected] [email protected]