Hrabovské listy: Nájemné v obecních bytech

(Hrabovské listy 05/2023, autor: Květoslava Hrabovská) Ve správě Městského obvodu Hrabová je v současnosti 32 bytových domů, v nichž je 221 bytů. Dva domy (na ulici Bělská a Šrobárova) s celkovým počtem 52 bytů jsou v režimu bytů vyhrazených pro seniorské bydlení. Nejčastějším dispozičním řešením jsou byty 2+1 (129 bytů) a 2+0 či 1+1 (72 bytů).

Aktuální výše měsíčního nájemného v obecních bytech se pohybuje v rozmezí od 37,60 Kč do 70 Kč za m2 podlahové plochy. Převažující cenou nájemného je 58 Kč za m2. Nájemné nejčastějšího typu bytu je tak cca 3 500 Kč měsíčně.

Bytová komise Rady MOb Hrabová se v rámci své činnosti rozhodla posoudit, zda cena nájemného v obecních bytech odpovídá ceně nájemného obvyklého v místě a čase. Byl proto zpracován znalecký posudek na tržní cenu nájemného. Dle tohoto znaleckého posudku je aktuální tržní cena měsíčního nájemného v Hrabové v úrovni cca 170 Kč m2 v bytě s dispozičním řešením 2+1.

Vzhledem k tornu, že cena nájemného je hluboko pod tržní cenou nájemného, doporučila bytová komise radě městského obvodu zvýšit cenu nájemného u nově pronajímaných bytů přidělovaných na základě pořadníku na pronájem bytů s účinností od 1.7. 2023 takto:

  • Byty 2+1 ve výši 120 Kč/m2/měsíc
  • Byty 2+0 či 1+1 ve výši 130Kč/m2/měsíc

Toto zvýšení se týká pouze nově přidělovaných bytů, nájemné ostatních bytů bude od 1.7. 2023 zvýšeno v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami, a to o míru inflace + 5 %. Maximální výše nájemného tak bude činit 84 Kč/m2/měsíc. Vedení městského obvodu navrhované změny nájemného odsouhlasilo.

Již minulé vedení obvodu přistoupilo k plánu celkové revitalizace bytových domů, zejména v revitalizaci obvodového pláště bytových domů vč. zateplení. Revitalizací dojde nejen k technickému, ale i k estetickému zlepšení stavu domů, zateplením budou nájemníkům významně sníženy náklady na vytápění.

Vzhledem k rostoucím cenám stavebních materiálů a prací by nebylo za současné výše nájemného možné tento plán realizovat. V roce 2022 byla provedena „vzorová revitalizace” domu Příborská 31. Celkové investiční náklady na revitalizaci činily cca 5 mil. Kč, dotace na zateplení cca 1 mil. Kč.

Veškeré inkasované nájemné z bytů je využité výhradně pro provoz a správu bytů, tzn., že není použité pro žádnou další činnost obvodu. Aktuálně (k 31.12. 2022) je na účtu finančních prostředků bytového fondu cca 10 mil. Kč a každoroční zisk použitelný na investice z hospodaření bytového fondu je cca 3 mil. Kč. Kromě revitalizací domů je nutné provádět i další investiční akce (např. etážové vytápění). Za současného stavu nájemného nejsme tak schopni dlouhodobě realizovat ani jednu revitalizaci ročně.

Další změnou, na které vedení městského obvodu přistoupilo, je pozastavení přijímání žádostí do pořadníku o přidělení nájemního bytu, s výjimkou bytů vyhrazených pro seniorské bydlení. Důvodem je plán přistoupit k přidělování nájemního bydlení formou výběrového řízení tak, jak je to realizováno již nyní u nájemních bytů s dispozičním řešením 3+1 a výše.

Autor: Květoslava Hrabovská

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]