Hrabová: Pořadník na nájemní bydlení

(Hrabovské listy 06/2024, autor textu: Jana Tajchmanová) V souvislosti se změnou ve způsobu pronajímání bytů ve správě našeho obvodu se objevují nepravdivé informace související zejména s ukončením schváleného pořadníku zájemců o nájemní bydlení. Chtěla bych tyto fámy uvést na pravou míru a vysvětlit důvody změny v pronajímání bytů.

Přidělování nájemních bytů bylo dříve realizováno formou pořadníku na bydlení. Zájemce o nájemní bydlení podal žádost, která byla zařazena do nezávazné evidence. Na základě stanovených pravidel (bodové hodnocení) byly žádosti z nezávazné evidence vyhodnoceny a setříděny podle počtu získaných bodů do oficiálního pořadníku na byty. Poslední pořadník byl takto sestaven a schválen radou našeho obvodu v roce 2020 a bylo v něm třicet zájemců o nájemní bydlení. Nové vedení obvodu rozhodlo, že nájemní byty již nebudou přidělovány na základě pořadníku. Tento způsob přidělování bytů je zastaralý a téměř nikde nepoužívaný. Statutárním městem Ostrava, které je vlastníkem bytů, dokonce nedoporučovaný.

Bylo rozhodnuto, že byty budou přidělovány nájemníkům na základě výběrového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné. Tímto rozhodnutím však nedošlo ke zrušení platného pořadníku z roku 2020, všem zájemcům v tomto pořadníku bylo nabídnuto nájemní bydlení dle pořadí, tzn. všichni zájemci z platného a schváleného pořadníku na nájemní bydlení byli uspokojeni.

Vzhledem ke změně způsobu pronajímání bytů byl zastaven příjem nových žádostí o nájemní bydlení, žádný další pořadník z již podaných žádostí do nezávazné evidence nebyl podle výše popsaných pravidel sestaven. Každý uvolněný byt bude pronajímán pouze formou výběrového řízení. Výjimkou z tohoto způsobu pronajímání jsou byty v seniorských domech, které mají pořadník zachovaný, a byty pro sociální bydlení, které jsou přidělovány na základě žádostí, sociální práce a individuálního posouzení žádosti.

Důvodem pro zrušení pořadníku bylo mj. i to, že žadatelé o nájemní bydlení v Hrabové často v nezávazné evidenci „čekali“ mnoho let, do pořadníku se dostali až v situaci, kdy o byt již neměli zájem. Současné vedení obvodu preferuje pronájem na základě nabídnuté ceny nájemného nebo pronájem sociálního bydlení např. pro rodiny s dětmi v akutní bytové nouzi, které dříve neměly šanci byt získat.

Květoslava Hrabovská

Štítky: , ,

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

[email protected] [email protected]