TJ Sokol Hrabová požádal o dotaci na úplnou rekonstrukci nebezpečného plotu

TJ Sokol Hrabová požádal o dotaci na nákladnou rekonstrukci plotu ve svém areálu. Nutnost opravy v letošním roce potvrdila i skutečnost, že v rámci tradičního a hojně navštěvovaného gulášfestu se nově sedělo u oplocení tenisových kurtů. Organizátoři akce si po skončení oddechli, že napínací dráty plotu ještě pletivo a sloupky udržely a nikomu se nic nestalo.

(Autor žádosti: Jiří Skalský)

Průvodní dopis k žádosti o investiční dotaci na úplnou rekonstrukci
oplocení tenisových kurtů v areálu TJ Sokol Hrabová, z.s.

Já, níže podepsaný jednatel a statutární zástupce TJ Sokol Hrabová, z.s., se obracím na zastupitelstvo MOb Ostrava – Hrabová sžádostí o investiční dotaci na rekonstrukci oplocení tenisových kurtů v areálu TJ Sokol Hrabová, z.s. Vlastní žádost o dotaci jsem odeslal v řádně vyplněném formuláři 26.8. 2023 a touto cestou se pokusím pouze dovysvětlit celou situaci.

Prakticky uprostřed areálu, který využívá široká veřejnost jak při sportovních, tak i při kulturních akcích, se nachází oplocené tenisové kurty. Oplocení je ve velmi špatném stavu, viz přiložená fotografie.

FOTO: Radomír Orkáč, červen 2023.

FOTO: Radomír Orkáč, červen 2023.

Hrozí tak reálné nebezpečí zranění především sportovců na volejbalovém/nohejbalovém hřišti, které je v těsné blízkosti oplocení a v jehož výběhové zóně se oplocení nachází, ale i všech návštěvníků a především pak dětí, které mohou volně pobíhat i po této části areálu. Kromě rezivějícího a rozpadajícího se pletiva je i několik sloupků v tak špatném stavu, že je ve vzpřímené poloze drží napínací dráty.

Rozhodli jsme se proto pro rekonstrukci oplocení formou jeho kompletní výměny. Máme cenovou nabídku od firmy Ploty Kincl s.r.o., která se výstavbou oplocení primárně zabývá a má bohaté zkušenosti i s výstavbou oplocení tenisových kurtů. Cenová nabídka je na výstavbu oplocení z pozinkovaného poplastovaného pletiva s oky 45 x 45 mm a s výškou 3 m včetně pozinkovaných sloupků o průměru 60,3 mm s povrchovou úpravou komaxitem.

FOTO: Radomír Orkáč, červen 2023.

FOTO: Radomír Orkáč, červen 2023.

Předběžná cena za výstavbu nového oplocení přesahuje 334 000,- Kč. Výsledná cena se bude odvíjet od skutečnosti, jestli objednáme pletivo o výšce 3 m a nebo dvě pletiva o výšce 1,5m umístěné nad sebou. První varianta by byla mnohem lepší (viz. foto stávajícího stavu), ale vyjde dráž. Předpokládáme, že likvidaci původního oplocení provedeme brigádnicky bez nároků na finanční prostředky a tím výrazně snížíme náklady na celou realizaci.

Protože cena výměny oplocení naprosto přesahuje naše finanční možnosti, budu se zároveň obracet na NSA (Národní sportovní agentura) s obdobnou žádostí o finanční příspěvek na nové oplocení tenisových kurtů. Podle výše dotace od NSA a podle našich aktuálních finančních možností senásledně rozhodneme, jestli objednáme realizaci kompletního oplocení, případně, jestli zrealizujeme jen výměnu jeho nejexponovanější části a použijeme levnější variantu použitého pletiva.

FOTO: Radomír Orkáč, červen 2023.

FOTO: Radomír Orkáč, červen 2023.

Investiční dotace následně vyúčtujeme dle skutečně vynaložených nákladů ve smyslu dobrého hospodáře a případné přebytky vrátíme na účet poskytovatele dotace.

Věřím, že zastupitelstvo přihlédne jak ke skutečnosti, že náš areál hojně využívá pro své aktivity ÚMOb Hrabová včetně dalších místních spolků, tak i ke zkušenostem, které s investičními dotacemi pro naši TJ ÚMOb Hrabová má například s realizací dlažby v prostoru před hlavní branou do našeho areálu, kterou jsme úspěšně profinancovali především díky prostředkům poskytnutým MOb Hrabová za cenu výrazně nižší, než obvyklou.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]