Příspěvek se štítkem: "dotace"

Magistrát: Dotace pro rok 2024 v oblasti volný čas

Dovolím si touto cestou informovat naše spolky o možnosti podat žádost o dotaci pro rok 2024 v oblasti volný čas na Magistrát města Ostravy. Termín podání žádostí od 23.10. 2023 do 03.11. 2023.

TJ Sokol Hrabová požádal o dotaci na úplnou rekonstrukci nebezpečného plotu

TJ Sokol Hrabová požádal o dotaci na nákladnou rekonstrukci plotu ve svém areálu. Nutnost opravy v letošním roce potvrdila i skutečnost, že v rámci tradičního a hojně navštěvovaného gulášfestu se nově sedělo u oplocení tenisových kurtů. Organizátoři akce si po skončení oddechli, že napínací dráty plotu ještě pletivo a sloupky udržely a nikomu se nic nestalo.

Hrabová: Dotace pro spolky 2024

Program na poskytování dotací z rozpočtu MOb Hrabová pro rok 2024. Termín pro podání žádostí je od 2. října do 31. října 2023. Žádosti předložené před termínem a po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Veškeré potřebné dokumenty naleznete na stránkách MOb Ostrava-Hrabová: https://hrabova.ostrava.cz/cs/radnice/dotace-a-granty/dotace-2024

Nová zelená úsporám light

Od 9. ledna 2023 mohou občané žádat o dotaci z Nové zelené úsporám Light poskytované Státním fondem životního prostředí ČR. Program je určený pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení.

Hrabová: Dotace pro spolky 2023

Program na poskytování dotací z rozpočtu MOb Hrabová pro rok 2023. Termín pro podání žádostí je od 20. října do 21. listopadu 2022. Veškeré potřebné dokumenty naleznete na stránkách MOb Ostrava-Hrabová: https://hrabova.ostrava.cz/cs/radnice/dotace-a-granty/dotace-2023

Restaurování kamenného kříže v Ostravě-Hrabové

Spolek Zelená Hrabová to dokázal! Nápad na opravu kříže řešila Jana Batelková a Jana Václavíková v minulosti s úřadem v Hrabové a vedením obce opakovaně. Nakonec veřejně slibily, že budou sledovat výběrová řízení a obec posléze informovat, zda se nový vhodný dotační titul někde objeví. Podařilo se…, Jano a Jano, děkujeme!

Moravskoslezský kraj: Chcete dotaci na nový kotel? Přihlaste se!

Moravskoslezský kraj se připravuje na 4. kolo kotlíkových dotací. Kolik peněz do kraje přijde, určí zájem občanů. Proto Moravskoslezský kraj vyzývá všechny, kteří zatím topí v neekologickém kotli a chtějí dotaci na ten modernější a úspornější, aby se už teď předběžně přihlásili, aby mohl kraj ministerstvu zájem o dotace doložit. Ostré žádosti pak bude krajský úřad přijímat na jaře příštího roku.

Ostrava-Hrabová: Spolky i jednotlivci mohou požádat o dotaci jen do 22. listopadu 2021

Městský obvod Ostrava-Hrabová poskytuje ze svého rozpočtu peněžní prostředky na podporu projektů, které jsou v souladu s vyhlášeným programem na poskytování dotací pro rok 2022. Termín pro podání žádostí je od 21. října do 22. listopadu 2021.

MOb Ostrava-Hrabová: Spolky i fyzické osoby mohou do začátku prosince žádat o dotaci

Účel dotace Dotační program je určen pro právnické, příp. fyzické osoby, které působí na území městského obvodu Hrabová v oblasti tělovýchovy a sportu, kultury, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže, nebo poskytující služby v oblasti sociální péče pro občany městského obvodu Hrabová.

Dotace pro TJ SOKOL Hrabová na rekonstrukci areálu

Statutární město Ostrava poskytnulo spolku TJ Sokol Hrabová dotaci v celkové výši 800 000 korun na náklady spojené s realizací projektu ,,Rekonstrukce částí areálu, které jsou v havarijním stavu“.

[email protected] [email protected]