Příspěvek se štítkem: "dotace"

MOb Ostrava-Hrabová: Spolky i fyzické osoby mohou do začátku prosince žádat o dotaci

Účel dotace Dotační program je určen pro právnické, příp. fyzické osoby, které působí na území městského obvodu Hrabová v oblasti tělovýchovy a sportu, kultury, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže, nebo poskytující služby v oblasti sociální péče pro občany městského obvodu Hrabová.

Dotace pro TJ SOKOL Hrabová na rekonstrukci areálu

Statutární město Ostrava poskytnulo spolku TJ Sokol Hrabová dotaci v celkové výši 800 000 korun na náklady spojené s realizací projektu ,,Rekonstrukce částí areálu, které jsou v havarijním stavu“.

Magistrát města Ostravy: Při vydávání stavebního povolení Vaší školce jsme nepochybili

Tajemník Magistrátu města Ostravy prověřil postup stavebního úřadu magistrátu, který nám v roce 2019 vydával stavební povolení na výstavbu nové školky.

Školka: Vrchní ministerský rada tvrdí, že náš projekt mohl být dotací podpořen

Začátkem června 2020 se radní Jiřina Kelnarová zeptala Odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zdali bychom dostali dotaci na školku, kdybychom dodali včas stavební povolení s nabytím právní moci. Čili dokument, který nám chyběl a díky kterému jsme byli vyřazeni jako žadatelé.