Hrabová: Termíny mysliveckých honů v roce 2023

Myslivecké hony mají svůj řád, rozhodně nejde o bezhlavou likvidaci všeho živého. Jde o o odlovy zvěře, které pomáhají v tom, aby příští pokolení mohlo být založeno zdravými kusy v příznivém zastoupení počtu samců a samic. Temíny honů jsou od srpna letošního roku řádně nahlášeny na Magistrátu města Ostravy a Policii ČR.

Plán honů Mysliveckého spolku z.s.:

  • 18.11. 2023
  • 16.12. 2023
  • 26.12. 2023

Myslivost je definována v platné právní úpravě (§ 2 zákona o myslivosti). Právem myslivosti se rozumí souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků [1].

Mapa honiteb: https://geoportal.uhul.cz/mapy/mapyhon.html

Na území Ostravy se myslivecky hospodaří v honitbách uznaných orgánem státní správy myslivosti – Magistrátem města Ostravy. Jedná se o honitby Stará Bělá, Nová Bělá, Ostříž Hošťálkovice, Hrabová, Rybníky – Slezská, Polanka nad Odrou, Bučina Radvanice, Svinov a Krásné Pole.

Výměry honebních pozemků v Ostravě-Hrabové:

  • Celková výměra: 610 ha
  • Zemědělská půda: 288 ha
  • Lesní půda: 19 ha
  • Vodní plocha: 71 ha
  • Ostatní plocha: 232 ha

[1] pravniprostor.cz

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]