Příspěvek se štítkem: "myslivecké sdružení"

Termíny honů našich myslivců v Ostravě-Hrabové

Myslivost je definována v platné právní úpravě (§ 2 zákona o myslivosti). Právem myslivosti se rozumí souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků [1].

Myslivci: Soustředění dětí v Beskydech

1. ročník soustředění mladých přátel myslivosti a ochránců přírody Moravskoslezského kraje a soutěži ZST.

Myslivecký ples 2015

Myslivecké sdružení Hrabová Vás zve na tradiční Myslivecký ples, který se koná dne 24.1.2015 od 19.30 hod. v sále restaurace „U Lípy“ v Ostravě – Hrabové.