Hrabovské listy: V Hrabové začala rozsáhlá oprava vodovodního řadu

Dlouho připravovaná a nákladná modernizace vodovodního řadu pod Paskovskou ulicí začala v Hrabové letos v září a na mnoho let si tato stavba vyžádá významné omezení dopravy. Jak jsme Vás již v Hrabovských listech informovali, celá realizace je rozdělena do šesti pětisetmetrových úseků, které pokrývají prakticky celý vodovodní řad pod Paskovskou ulicí na území Hrabové. Jelikož již od zahájení realizace uplynulo několik týdnů, zeptali jsme se pana inženýra Daniela Buly ze společnosti OVAK na podrobnější informace.

Právě probíhá realizace první etapy vodovodního řadu v Paskovské ulici. Jak práce jdou, řešíte nějaké nečekané problémy?

Aktuálně probíhá pokládka potrubí v prvním úseku. Do konce letošního roku bude pravděpodobně položeno a zprovozněno prvních 200 metrů potrubí. V uplynulých týdnech jsme museli řešit kolizi s trasou ČEZ v chodníku v místě vodního toku Ščučí. Na problémy jsme narazili i při vytyčování inženýrské sítě CETIN v trase opravovaného vodovodu.

Jaký je tedy odhad ukončení realizace první etapy (od ulice Jezdiště po ulici Bažanovou)?

Pokud se kolize v souběhu s CETIN potvrdí, bude to mít pravděpodobně vliv na termíny dokončení prací v jednotlivých úsecích. Nicméně pokračování samotné stavby bude samozřejmě záležet i na klimatických podmínkách. Při předpokladu, že na zbývající části prvního úseku budou práce v příštím roce zahájeny začátkem dubna a neobjeví se komplikace, předpokládá se ukončení prací na tomto úseku v červnu 2024.

Víte již kdy bude zahájena realizace druhé etapy?

Po dokončení prvního úseku budou obratem zahájeny práce na úseku druhém. V případě, že se neobjeví žádné nepředvídatelné skutečnosti bude druhý úsek dokončen v listopadu 2024.

Máte již zajištěno financování dalších etap? Je již vybrán zhotovitel?

Aktuálně probíhá příprava plánu financí pro příští rok. Výběr zhotovitele pro realizaci úseku číslo 3 a 4 proběhne v roce 2024 s předpokladem realizace v roce 2024 až 2025. Realizace úseku číslo 5 a 6 bude koordinována se stavbou kanalizace jejímž investorem je statutární město Ostrava. Výhledově se jedná o rok 2025 až 2026. Skutečná realizace však bude záležet na finančních možnostech společnosti OVAK.

Foto: Ilona a Libor Hromádkovi

2 Komentáře

 1. Miroslav Janušík říká:

  Tak kanalizace vnedohlednu.

  • Radomír Orkáč říká:

   Pane Janušíku, mohu se zeptat, co přesně tím myslíte? Ani v případě kanalizace a ani v případě vodovodního řádu není Hrabová investorem a nedává na realizaci ani korunu.
    
   Co se týká kanalizace, aktuální informace chystám pro příští Hrabovské listy, dotazy již má magistrát ode mě k zodpovězení. Ptám se na Stoku D, na dokončení 4. a 5. etapy a na přípravu 6. etapy.
    
   Mohu něco teď pro Vás udělat? Mohu něco upřesnit?

[email protected] [email protected]