Hrabová: Dražba pronájmu bytu 1+1

Městský obvod Ostrava-Hrabová vyhlásil dražbu nájmu obecního bytu 1+1 na ulici Viktora Huga 453/3. Celková podlahová plocha bytu je 41,28 m2. Minimální požadovaná výše nájemného 130 Kč/m2. Jedná se o byt v blízkosti náměstí s vybaveností obchodu, večerky, restaurace, služeb teplého a studeného občerstvení včetně lahůdek a služeb Zásilkovny v domě Viktora Huga 453/3 bez výtahu, bez balkonu a s orientací oken do ulice a dvorního traktu.

Charakteristika bytu:

  • Adresa: Viktora Huga 453/3, Ostrava – Hrabová
  • Kvalita bytu: standardní (bez snížené kvality)
  • Velikost: 1+1
  • Podlaží: 3.
  • Podlahová plocha bytu: 41,28 m2
  • Zařízení bytu: kuchyňská linka a sporák
  • Vytápění: etážové
  • Pro bližší a podrobnější informace prosím kontaktujte Bc. Lucii Slívovou, tel. 720 735 346

Podmínky výběrového řízení:

K výběrovému řízení na přidělení uvolněných bytů se mohou přihlásit pouze fyzické osoby, které mají věk 18 a více let, a splňují podmínku bezdlužnosti vůči dosavadnímu poskytovateli bydlení (tzn. stávajícímu pronajímateli, ubytovateli apod.) a statutárnímu městu Ostrava na poplatcích za svoz odpadů.

Nejnižší požadovaná výše měsíčního nájemného za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu je stanovena na: 130 Kč/m2/měsíc

Poslední termín odevzdání přihlášek na výběrové řízení: 2.1. 2024 do 14:00 hod.
Termín I. prohlídky předmětného bytu:  18.12. 2023 od 15:00 hod. do 16.00 hod.
Termín II. prohlídky předmětného bytu: 19.12. 2023 od 15:00 hod. do 16:00 hod.

Způsob podávání nabídky:

Hlavním kritériem pro přidělení uvolněného bytu je výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytu“. Nedílnou součástí žádosti k výběrovému řízení na pronájem bytu je formulář „Čestné prohlášení k žádosti k výběrovému řízení na pronájem bytu“. Bez těhto formulářů bude žádost považována za neplatnou:

Žádost a čestné prohlášení jsou také k dispozici v listinné podobě na Odboru financí a správy majetku, bytové správy, kancelář č. 2, přízemí u Bc. Lucie Slívové.

Tyto formuláře musí být doručeny v uzavřených obálkách s označením „VŘ na pronájem bytu – NEOTVÍRAT”, s uvedením jména a příjmení žadatele a uvedením adresy a čísla předmětného bytu, a to na podatelnu úřadu městského obvodu Hrabová, nebo poštou na adresu Úřad městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

V případě, že bude obálka chybně nebo neúplně označena, může být komisí pro otevírání obálek z VŘ vyřazena. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK BUDE NEVEŘEJNÉ.

Výběrové řízení na uvolněné byty se řídí schválenými „Zásadami pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Hrabová“.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]