O kanalizaci v Hrabové s vedoucím odboru Janem Kotalou

(Hrabovské listy 12/2023, autor rozhovoru: Radomír Orkáč) V červnových Hrabovských listech jsme společně s vedoucím oddělení vodohospodářských staveb panem inženýrem Janem Kotalou z Magistrátu města Ostravy informovali naše občany o tom, že v letos aktualizovaném investičním plánu, který řeší financování vodohospodářských staveb, je pro roky 2024 – 2026 počítáno s částkou 97 milionu korun na vybudování “Kanalizace Hrabová 4+5 stavby”. Jestli vyhrazená částka bude stačit na kompletní realizaci 4. a 5. etapy se mělo potvrdit s dokončením prováděcí dokumentace.

Pane Kotalo, s půlročním odstupem bych se Vás chtěl zeptat na aktuální informace ohledně dokončení prováděcí dokumentace. Byla již dokončena a pokud ano, jaká částka je potřeba na kompletní realizaci 4. a 5. etapy kanalizace v Hrabové.

Prováděcí dokumentace na stoku D je dokončena a počítá s realizačními náklady ve výši 27,4 mil. Kč bez DPH. K zahájení realizace je aktuálně potřeba ještě vyřízení nového povolení k nakládání s vodami, kde žádost byla již 2.11. 2023 podána, dále aktualizace povolení kácení dřevin a jelikož na trase této stoky došlo ke změnám vlastnictví dotčených pozemků, tak ještě řešíme nové smlouvy s jejich vlastníky. Prováděcí dokumentace na zbylé části 4. a 5. stavby se bude zadávat následně v průběhu příštího roku.

Stále platí poskytnutá informace, že stavba stoky D by mohla být zahájena zhruba v červnu roku 2024 a vybudování stavby si vyžádá minimálně jeden rok?

Ano, nadále tyto termíny jsou stále aktuální. Samozřejmě vždy do toho mohou vstoupit např. majetkoprávní komplikace, ale věřím, že se ze všemi novými vlastníky pozemků dohodneme.

Stoka D je pouze jakýmsi nutným kapacitním posílením kanalizace pro jižní část Hrabové, na kterou nebude přímo připojen žádný rodinný dům. Kdy se začne s realizací té části kanalizace, na kterou již budou napojeny rodinné domy, respektive s jakým pracovním termínem nyní počítáte?

Předpokládáme, že by práce započaly po skončení stavby stoky D, tedy v závislosti na této stavbě by se mělo jednat o druhou půlku roku 2025, samozřejmě i zde platí, že je tento termín závislý od nutnosti zapracování případných změn v území, které mohly nastat od doby vydání stavebního povolení.

Máte spočítáno nebo alespoň odhad kolik rodinných domů bude po dokončení čtvrté a páté etapy nově připojeno ke kanalizaci? Jak se vlastně takové koncové připojení realizuje, kolik to stojí a kdo to platí?

Přesný údaj budeme znát po dokončení prováděcí dokumentace, nicméně dle původní dokumentace z roku 2005 by se mělo jednat o 68 nemovitostí. V rámci stavby standardně zřizujeme části kanalizačních přípojek, které se nachází ve veřejných pozemcích a jednotliví občané se poté mají možnost napojit na hranicích svých soukromých pozemků, nemusí tedy zasahovat např. do komunikací a kopat své přípojky až ke kanalizačnímu řádu, vyřizovat zábory apod. Tyto části přípojek hradí město Ostrava, dopojení v zahradách poté již je plně v režii občanů, kteří si budou muset zajistit projekty svých přípojek, vyřídit územní souhlas a následně zajistit také realizaci.

Ing. Stanislav Lička, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje společnosti OVAK a.s., nás v polovině letošního roku informoval, že do podzimní investiční komise připraví záměr na dokončení odkanalizování zbytku Hrabové (jinak řečeno příprava šesté etapy kanalizace). Máte informace, jestli komise zasedla a zdali byl tento investiční záměr předán Statutárnímu městu Ostrava? Jaký bude další postup?

6. stavba kanalizace v Hrabové má svůj rozsah daný původním investičním záměrem a na tento rozsah je vydáno územní rozhodnutí, o jakékoliv změně nemáme k dnešnímu dni žádné informace.

A poslední můj dotaz se týká budování kanalizace na ulici Lužná. V minulosti zde magistrát počítal s vybudováním kanalizace a na tuto stavbu bylo již dokonce vydáno stavební povolení. V našem rozpočtu městského obvodu počítáme pro příští rok s realizací veřejného osvětlení a pak se budeme rozhodovat, jestli zde vybudujeme finální povrch místní komunikace. Počítáte s kanalizací v této ulici a kdy by mohla začít realizace stavby?

V lokalitě se historicky připravoval projekt „Technická a dopravní infrastruktura oblast Závadova-Lužná, Ostrava-Hrabová“, dle zprostředkovaných informací, které mám k dispozici je původní projekt neaktuální, vydaná povolení již pozbyla platnosti a s realizací se v současné době neuvažuje. Požadavky na jeho případnou úpravu mají vzejít z odboru územního plánování a stavebního řádu.

Děkuji za rozhovor.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]