Pozvánka a materiály: Jednání zastupitelstva – 11.12. 2023

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, které se koná v pondělí 11.12. 2023 v 16.00 hodin v kulturním domě budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Online přenos: Youtube
Materiály: Google Drive

Program zasedání:

 • 1) Připomínky občanů
 • 2) Zprávy předsedů výborů zastupitelstva o činnosti v roce 2023
 • 3) Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava — městského obvodu Hrabová za leden až září 2023
 • 4) Rozpočtová opatření SMO a MOb Hrabová v roce 2023
 • 5) Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová na rok 2024
 • 6) Návrh střednědobého rozpočtového výhledu statutárního města Ostravy —městského obvodu Hrabová na léta 2025-2027
 • 7) Poskytnutí peněžitých darů členům JSDH a SDH Hrabová
 • 8) Poskytnutí peněžních darů členům výborů zastupitelstva, komisí Rady MOb
 • 9) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek — zmařené investice
 • 10) Nabídka daru pozemků a mostu na ul. Na Hurtě
 • 11) Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 7. a 8. zasedáním ZMOb
 • 12) Různé
Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]