(BLOG) Milan Slíva: Starosti s pomluvami

Dnešní doba je zvláštní. Informace často přinášejí lidé, kteří jsou ve svém civilním životě neúspěšní, sebestřední a veškerý volný čas věnují tomu, že hledají za své neúspěchy viníky, místo toho, aby na sobě zapracovali. Na společenském životě v obci se moc nepodílí, akcí se neúčastní a pokud ano, tak ze zištných důvodů.

To kupříkladu osadí před volbami se svými spolustraníky kruhový objezd květinami, což je chvályhodné. Avšak ve chvíli, kdy v těchto volbách neuspějí, tak tento květomil jde a veškeré květiny vytrhá, protože když lidé nechtějí jeho, nechtějí tudíž ani květiny, co vysadil. Logické myšlení má extrémně zkratkovité a neštítí se házet špínou a pomluvami. Neuvědomuje si, že očerňováním ostatních ze sebe lepšího člověka neudělá. Lidi, kteří ho znají, si o něm a jeho pomluvách myslí své, ale lidé na sociálních sítích, kteří obvykle neví o koho jde, mohou jemu zprostředkovaným informacím i uvěřit.

Jeho hlavním cílem je prostřednictvím pomluv znechutit ostatním práci natolik, že ji nebudou dělat s radostí a tajně snad i doufá, že s ní skončí. Vyprávět by mohla šéfredaktorka Hrabovských listů. Po každém zveřejněném čísle tento jazykovědec vydá rádoby zevrubnou analýzu, kde kromě svérázného výkladu gramatiky a stylistiky, plete příslovečné páté přes deváté, aniž by si své výkřiky opovržení snažil jakkoliv ověřit.

Kupříkladu mi vytknul, že „Od starosty jsme se dozvěděli nový pojem „komunální traktor““, aniž by věnoval pár vteřin ověření, zda tato kategorie náhodou neexistuje. Chápu, že v době, kdy studoval vysokou školu dopravní, kategorie traktorů přecházela plynule v tanky, ale dnes je traktorový svět mnohem více rozmanitější. Používat vlastní nevědomost jako zbraň proti někomu jinému je ostatně jedna z necností tohoto dopravního inženýra. V jeho výtce mě zaujaly i typograficky nesprávné uvozovky kolem „komunálního traktoru“, kde bych správné použití uvozovek u článku vytýkajícím správnost jiných textů, pokládal za samozřejmost.

Více v článku na blogu starosty Milana Slívy…

Zdroj: Text i obrázek převzat z www.starosti.eu.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]