Vladimír Slavík: Recenze současných Hrabovských listů

Obdržel jsem je do domovní schránky ve čtvrtek 11. ledna. Při jejich čtení jsem si všímal nejen obsahu jednotlivých článků, ale i grafické úpravy.

Hrabovské listy důstojně reprezentují náš městský obvod

Paní Mgr. Karla Slívová převzala funkci šéfredaktorky v dubnu 2022 a za poměrně krátkou dobu se jí podařilo vytvořit z Hrabovských listů radniční periodikum, které důstojně reprezentuje náš městský obvod. Obsah časopisu je dobře promyšlen, vedle informací o činnosti veřejné správy jsou zde i informace o základní a mateřské škole, o akcích, konaných v kulturním domě, o činnosti místních spolků. Pravidelné jsou i epizody z historie naší obce, knižní novinky v místní knihovně a program bohoslužeb v kostele sv. Kateřiny. Výborným nápadem paní šéfredaktorky je i seriál „Hrabová v číslech“. Obohatil jsem své vědomosti příkladně o to, že loňských dvou táborů spolku Torali se zúčastnily i děti z Hrabové, a to 25 z celkového počtu 120. Také bylo pro mne překvapením, jak velký počet sportovců – fotbalistů ve věku do 18 let má ve svých řadách TJ Sokol Hrabová.

Grafická úprava nemá chybu

Pokud jde o grafickou úpravu jednotlivých stránek, tak jejich úroveň postupně rostla, a ta současná „nemá chybu“, text je promyšleně doplňován technicky dokonalými fotografiemi.  Velmi se mi líbily v lednových Hrabovských listech dvě fotografie (házenkář Jakub Oroš a děti při šachové hře), doprovázející  článek  „Představujeme Školní tornádo“.

Vynikající jsou i reportáže paní šéfredaktorky

Otázky v rozhovorech se svými protějšky klade velmi promyšleně tak, aby vyniklo to podstatné, co by se měl čtenář dozvědět. Tak je tomu i v rozhovoru s ředitelem Dětského domova v Hrabové, s Mgr. Jaroslavem Dvořákem. V odpovědích na položené otázky popsal pan ředitel do všech podrobností život dětí v tomto jejich náhradním domově, vysokou úroveň poskytované péče, a i postesk nad nepříliš velkým zájmem některých rodičů o své děti. Neunikla mi ani zmínka pana ředitele o tom, že v nedávné minulosti poskytl MOb Hrabová odcházejícímu chlapci a děvčeti pronájem bytu na Šídlovci. Působivý je i název této reportáže „Děti na prvním místě“.

Neobjektivní kritika jednoho občana na sociálních sítích

Nemohu se nezmínit i o záštiplných a neobjektivních příspěvcích některých občanů na adresu paní šéfredaktorky. Vytýkají se jí zcela nepodstatné a malicherné chyby. Kritizujícím uniká to podstatné, a tím je především obsah současných Hrabovských listů. Toto kritiku vytrvale a bezvýsledně zveřejňuje na jednom soukromém facebooku pouze jeden občan, kterému přizvukují dva další. Vůbec si neuvědomují trapnost svého počínání.

Zdroj: https://vladimirslavik.netstranky.cz/hrabovske-noviny/vysly-lednove-hrabovske-listy.html

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]