Věra Kročková: Aktuality v oblasti zeleně

(Hrabovské listy 04/2024, autor textu: Věra Kročková) Vážení čtenáři Hrabovských listů, chtěla bych Vás touto cestou informovat o pokračování zvelebování zeleně.

Možná se mnohdy lidé diví, že se stále kácí stromy. Bohužel je faktem, že mimo jiné je poměrně hodně starých topolů a vrb, které se nachází v místech s velkou frekvencí lidí, poblíž cyklostezek nebo bytových domů. Pokud jsou tyto na obecním pozemku, zodpovídá za ně obec. Jak možná někteří víte, výše zmíněné stromy jsou velice křehké a často se z nich odlamují větve. Smutné je, že stejně tak, jak stárnou a odchází lidé a noví se rodí, děje se to i se stromy. Jen je více vidět, když musí pryč obrovský strom, než výsadby mladých.

V případě, že obec někdo například upozorní na možné nebezpečí pádu větví, je povinností úředníka toto prošetřit a pokud je to nutné, zjednat patřičná opatření. Míru a rozsah zásahu posuzuje dendrologický odborník, který má k tomu patřičné vzdělání, zkoušky a oprávnění.

Zde hraje velkou roli také období vegetačního klidu, kam je většina kácení směřována. Pouze v život ohrožujících případech, či případech ohrožující majetek, je povoleno kácet mimo tuto dobu. Když si ovšem uvědomíte, že toto období končí posledním březnovým dnem, není mnoho času.

Všímaví kolemjdoucí si mohli prohlédnout, jak se začíná měnit vzhled parcely s plánovanými mokřady, mezi Paskovskou a Domovskou ulicí, naproti workoutového hřiště. Projekt na mokřady je konečně hotov. Zatím probíhá čištění pozemku. Pod tímto slovem se skrývá jak kácení, tak odstraňování náletových dřevin s vybagrováním a vytrháním s kořeny. V těchto místech se bude vysazovat mnoho rostlin, ale i keřů a stromů. Protože jsme chtěli v co největší míře zachovat původní zeleň, nebude se kácet nic zbytečně a budeme se snažit zachovávat i řezy na torza pro možné hnízdění ptactva a dutiny pro zimování netopýrů.

Město nám přislíbilo příspěvek na projekt zadržující vodu v přírodě i zkulturnění více než osmi tisíc metrů čtverečních plochy, na které se chystáme vybudovat tři tůně s povalovými chodníky a herními prvky pro malé i velké děti. Domnívám se, že je tato oblast velice vhodná pro procházky našich nejmenších z nedaleké školky i výuku žáků školy.

Ze strany od rezidenčních domů je počítáno s klidovou zónou například pro odpočinek seniorů. Snad se podaří zvelebit kus škaredé a nevyužité plochy.

Věra Kročková, foto Ilona a Libor Hromádkovi

Štítky: ,

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

[email protected] [email protected]