Articles written by: Šárka Tomisová

Bydlím již 17 let na Starém Šídlovci, který je našimi zastupiteli nazýván vnitroblokem. Jako většina obyvatel této lokality mám zájem na tom, aby zde byla klidová zóna. Bylo by vhodné, aby ve vnitrobloku byla stálá měřící stanice kvality ovzduší, toto místo je pod úrovní okolního terénu, uzavřené a tudíž se zde polutanty ovzduší drží nejdéle. A jsem zásadně proti parkovišti v tomto uzavřeném prostoru, které bylo schválené radou dne 3.9.2014 a odsouhlašeno zastupitelstvem dne 17.9.2014. Díky této nehoráznosti jsem hovořila i na posledním zastupitelstvu města Ostravy, těsně před volbami dne 8.10.2014 o tomto problému. Jinak mé zájmy jsou in-line brusle, hudba, focení, VHT, kolo a jachting.

Revitalizace laviček

Po více než měsíci marného čekání se park na Příborské konečně dočkal nového povrchu laviček.

Parky v Hrabové

Nejdříve zmíním Starý Šídlovec, tzv. Kuchyňkovu kolonii ze čtyřicátých let, kde bydlí polovina obyvatel Hrabové.

[email protected] [email protected]