Hrabová.Net

Hrabová.Net: Schůze valné hromady 2020

V pátek 3. 4.2020 v 17:00 hod. proběhne v prostorách hasičárny (Paskovská 175/112) schůze řádné valné hromady. V případě, že valná hromada nebude v 17:00 usnášeníschopná, proběhne ve stejném dni a na stejném místě od 17:30 náhradní valná hromada.

Chcete na návsi Wi-Fi zdarma? Řekněte starostovi, ať se rychle zaregistruje…

Jean-Claude Juncker, září 2016: „Proto dnes navrhujeme, aby byly každá evropská vesnice a každé evropské město v okolí hlavních center veřejného života do roku 2020 vybaveny bezplatným bezdrátovým přístupem k internetu.“.

[email protected] [email protected]