Informace

Deník: Region prohrává boj o dálnici z Ostravy do Frýdku-Místku

Posílám článek z webu Deníku. Prosím o zveřejnění – určitě to bude zajímat velkou oblast čtenářů z Hrabové a okolí. Miroslav Houžvička

MOb Ostrava-Hrabová: Dotační program 2020

Na webu obce v sekci Úřad a v podsekci Dotace naleznete vše potřebné k podání žádosti o dotaci na rok 2020. Pozor, žádosti se podávají od 18.10. do 18.11.2019.

Kanalizace v jižní části Hrabové

Upozorňuji, že do vydání posledních Hrabovských listů jsem držel dohodnu mezi radními, že nebudu o „kanalizaci“ nikde psát, protože místostarostka připraví podklady pro starostu a ten bude za nás bojovat u primátora.

Doplňující informace ke snižování emisí zápachu technologií studené plazmy

V den, kdy jsem zveřejnil zde na Hrabová.Info informace ohledně „Snižování emisí zápachu technologií studené plazmy ve společnosti Brembo Czech s.r.o.“ jednala naše komise výstavby, dopravy a ekologie, kde člen Petr Blanár o celém proces eliminace pachových látek informoval ostatní.

Nominace osobností do soutěže senior roku 2019 můžete posílat do konce září

Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 30. září 2019 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádné aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti.

OKD tvrdí, že jakékoliv detaily řešení Pilíků jsou v současné době bezpředmětné

Přestože to vypadá, že se samospráva či úřad o řešení situace s Pilíky nezajímá, stále jsme v kontaktu jak s OKD, tak i např. s Paskovem a věc nenecháváme spát. Začátkem srpna letošního roku jsme na radě obce získali od paní Faicové informaci, že dokonce byla na místě se zástupcem OKD řešit kanál, kde hyne zvěř…

Snižování emisí zápachu technologií studené plazmy ve společnosti Brembo Czech s.r.o.

Vloňském roce uspořádala společnost Brembo Czech s.r.o.pro občany Hrabové a Nové Bělé exkurzi do své haly v Ostravě-Hrabové. Celou akci tehdy domluvily Janky Hrabovjanky ze spolku Zelená Hrabová a myslím si, že celá akce byla na informace poměrně přínosná.

Územní studie Hrabová – Poplužní

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy (dále ÚHAaSŘ MMO) nám zaslal oznámení o zpracování „Územní studie č. ÚS 56//II – 13/2018 Hrabová – Poplužní“ pro plochu B225 v katastrálním území Hrabové.

Oplocení kolem Místecké ze západní strany

Oplocení kolem Místecké ze západní strany

Na jednání rady obce jsme dne 14.8. 2019 souhlasili s umístěním oplocení v rámci stavby „19017-D56, R11, I/11 Ostrava, oplocení“ na pozemcích parc.č. 20/4, 23/3, 3028/1 v našem katastrálním území s podmínkou, že oplocení na parc.č. 23/3 bude snadno demontovatelné.

Porovnání nákladů na zimní údržbu a veřejnou zeleň v Hrabové v letech 2015 – 2019

Radní Jiří Dolejška požádal tajemníka úřadu, aby vypracoval nebo nechal vypracovat „porovnání nákladů na zimní údržbu a veřejnou zeleň“ za posledních pět let.

Neznámý pachatel odcizil skleněné výplně zastávky

Včera jsem na webu obce zveřejnil poděkování tajemníka úřadu směrem k pracovníkům VPP, kteří i přes velká vedra dávali naše autobusové zastávky do pucu. Dnes však chci zveřejnit informaci o zastávkách trošku z jiného soudku…

Začátek moštování (od 8.8. 2019)

Vážení občané, od čtvrtku 8. srpna 2019 začínáme s moštováním ovoce. Termín moštování si prozatím předem objednávejte na tel. čísle 724 237 995.

Poznáváte okrskáře, kteří působí u nás v Hrabové?

Ostrava je rozdělena na přibližně 200 okrsků v rámci čtyř oblastí. Do oblasti Moravská Ostrava a Přívoz spadají také Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka a Hošťálkovice. Pod oblast Slezská Ostrava lze zahrnout také Michálkovice, Radvanice a Bartovice. Nejvíce městských obvodů, devět, spadá pod oblast Martinovská – jedná se Porubu, Martinov, Svinov, Třebovice, Plesnou, Krásné Pole, Pustkovec, Polanku nad Odrou a Novou Ves. Naopak Vítkovice, Hrabová, […]

Úpravy obrub záhonů v parku na ul. Příborská

Rada městského obvodu Hrabová odsouhlasila na svém jednání, které se konalo dne 17.7. 2019, provedení úprav obrub záhonů v parku na ul. Příborská v rámci projektu „Obnova zeleně Šídlovec I. etapa“ dle předloženého návrhu.

Ministerstvo životního prostředí zamítlo odvolání proti „Výrobě energetické drcené směsi“

Jsem si jistý, že o problému s povolením „Výroby energetické drcené směsi“ se v Hrabové již ví (petici podepsala více než tisícovka našich občanů), ale jestli máme ještě nějaké zákonné možnosti, to si již jistý bohužel nejsem. Přišlo nám další zamítnutí našeho odvolání, tentokrát z Ministerstva životního prostředí.