Informace

Výsledky ročního měření ovzduší v Hrabové

V lednu jsem zde psal o tom, že Zdravotní ústav ukončil roční měření kvality ovzduší v Hrabové, Vratimově a Kunčičkách. Veškeré naměřené výsledky již od března visí na stránkách ústavu a níže uvádím informace týkající se Hrabové. Alarmující je pro Hrabovou překročení ročního průměru výskytu benzo(a)pyrenu, který patří mezi prokazatelné karcinogeny a je tak velmi nebezpečný pro lidské zdraví.

Otevírací doba dopravního hřiště za budovou úřadu

Na základě podnětů občanů rozhodla Rada městského obvodu Hrabová o zpřístupnění dětského dopravního hřiště za budovou úřadu veřejnosti.

Blíží se další oprava Rudné, čekají nás v Hrabové opět kolony?

Zatímco čerpací stanice Shell prochází v těchto dnech generální přestavbou, kruhový objezd v její blízkosti je stále v nedohlednu. Občané Hrabové se tak s každou uzavírkou v okolí obávají dalších a dalších dopravních kolapsů na Mostní ulici, které zásadním způsobem ovlivňují i dopravu v jižní části Hrabové.

Stavební práce na rozšíření školní družiny by měly začít koncem června 2019

Tímto příspěvkem bych chtěl v Hrabové zodpovědět časté dotazy ohledně prodloužení letošních letních prázdnin žáků naší základní školy formou ředitelského volna. Vedení obce předpokládá, že delší prázdniny nebudou;-)

Hrabová bude mít vlastní užitkový nákladní elektromobil

Začátkem dubna letošního roku rozhodla Rada města Ostravy o uzavření smlouvy s dodavatelem TLAMKA s.r.o. na nákup pěti nákladních elektromobilů v rámci projektu Ostravou na alternativní pohon II. Typem vysoutěženého vozidla je Alké ATX N1 340 EDH a termín pro dodání vozidla je max. 12 týdnů od podpisu smlouvy.

Zastávky v Hrabové se letos dají do pucu

Zastávky v Hrabové se letos dají do pucu

Autobusové zastávky „zatím“ nejsou dobrou vizitkou Hrabové. Přestože můžeme vidět naše pracovníky VPP (veřejně prospěšných prací) zastávky poctivě uklízet dvakrát týdně, na jejich vzhledu se mění pouze nápisy sprejerů;-)

MF DNES: Auto na alternativní pohon získá i Hrabová

OSTRAVA Ke zlepšení ovzduší má v Ostravě přispět narůstající počet městských autobusů na alternativní pohon a nahrazení dieselových do konce roku 2020, ale i nákup ekologických vozů pro magistrát, obvody a městské organizace.

„Obytná zóna“ na ul. Na Potoku nebude…

Na základě požadavku občanů na zřízení „obytné zóny“ z ulice Na Potoku, který jsem v minulosti řešil na radě obce, byl úřednicí osloven pan Jiří Břenek. Ten pro MOb Ostrava-Hrabová vypracoval stanovisko na (ne)umístění dopravního značení, viz níže.

Nedostatečné nasvětlení kostela

ÚMOb Hrabová v minulosti obdržel několik podnětů, které se týkaly „nedostatečného“ nasvětlení kostela. Veřejné osvětlení na území Ostravy je ve vlastnictví statutárního města Ostravy

Zrušení zakázky malého rozsahu na realizaci přechodu u AZ Beta

Rada městského obvodu Hrabová rozhodla na svém jednání dne 13.3. 2019 o zrušení zakázky malého rozsahu na realizaci stavby označené „Přechod pro chodce u AZ Beta, Ostrava- Hrabová“.

Přejezd ve Vratimově by mohl být do roku 2024 mimoúrovňový

Otevření budované prodloužené ulice Mostní se kvapem blíží a jelikož je stavba kruhového objezdu u Shellky v nedohlednu, zeptal jsem se alespoň Správy železniční dopravní cesty na několik plánovaných záměrů, o kterých se psalo již před několika lety, a které by mohly mít mimo jiné vliv i na plynulost silniční dopravy.

Hrabová: Zóny se zákazem alkoholu

Dle usnesení č. 0169/ZM1822/4, které přijalo Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání dne 6.3. 2019 se rozšiřují zóny se zákazem konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v městském obvodě Hrabová, a to v rozsahu níže uvedeném.

Informace k problematice odlakovny firmy Silver s.r.o

Informace k problematice odlakovny firmy Silver s.r.o, které se podařilo v poslední době zjistit. V pondělí 4.3. proběhla návštěva haly s budoucí odlakovnou. Zúčastnili se zastupitel Miroslav Houžvička, který návštěvu domluvil a radní Jiří Skalský. Při návštěvě jsme měli možnost prohlédnout si halu a byli jsme seznámeni s těmito skutečnostmi a informacemi:

Zabezpečení jezu a spádového stupně na Ostravici v Hrabové

Nedávno jsem zaslal státnímu podniku Povodí Odry email s několika dotazy, které se týkaly bezpečnosti našeho jezu na řece Ostravici pod železným mostem mezi Hrabovou a Vratimovem.

Po otevření Prodloužené Mostní nás několik let čekají dlouhé kolony

Již v roce 2016 jsem jako občan na jednání Zastupitelstva obce upozorňoval na skutečnost, že až se začne budovat Prodloužená Mostní, bude již pozdě na to začít řešit vybudování kruhového objezdu za mostem mezi Vratimovem a Hrabovou.