Informace

Školka v Hrabové: Odpověď Andreje Babiše na mou výzvu

Ing. Andrej Babiš předseda vlády České republiky

Plány výstavby tzv. Jižní tangenty

V srpnu loňského roku jsem ověřoval „aktuální“ stav příprav stavby tzv. Jižní tangenty. Jelikož jsem nedávno zjistil, že jsem získané informace dosud nezveřejnil, chtěl bych to tímto příspěvkem napravit.

Historická tramvaj v Hrabové, aneb možnost přispět před Vánoci na dobrou věc

Blíží se Vánoce a právě v tomto období se lidé často rozhodují podpořit dobrou věc. Pokud je to i Váš případ, možná se nemůžete rozhodnout, koho a jak podpořit. Způsobů pomoci je samozřejmě spousta a právě v tom může být i pro někoho potíž.

Zrestaurování kříže z roku 1792 je zase o něco reálnější

Paní Jana Batelková a paní Jana Václavíková letos v dubnu navrhly, aby se nechal zrestaurovat nejstarší hrabovský kříž z roku 1792 stojící na křížení ulic Jestřábského a Paskovská. Spolek Zelená Hrabová tehdy zaznamenala vypsané výběrové řízení Statutárním městem Ostrava pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb pro rok 2019.

Železniční napojení hrabovské průmyslové zóny nebude II

Když jsem na konci listopadu na Hrabová.Info zveřejňoval informaci o tom, že vlečka do průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové nebude, neočekával jsem ještě jednu reakci z MMO na můj původní dotaz.

Financování stavby mateřské školy [1]

Před schvalováním Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zhotovitel mateřské školy“ se na jednání zastupitelstva dne 31.10. 2019 zeptala starosty Igora Trávníčka (ODS) zastupitelka paní Ospalíková (ODS), z čeho bude MŠ financována.

Zimní svoz bioodpadu v Ostravě-Hrabové

Počínaje prosincem letošního roku bude svoz bioodpadu v Ostravě prováděn jen jednou měsíčně. V Hrabové to bude 5. prosince, 3. ledna, 30. ledna, 27. února a 26. března. Od 1. dubna do 30. listopadu 2020 budou svozy probíhat dle původního odvozového dne co dva týdny.

Na konci ledna 2020 by měly přibýt v Hrabové další dvě kamery

Dle sdělení Michaela Beneše (úsek prevence a propagace, Statutární město Ostrava, městská policie) by na konci ledna příštího roku měly být v Hrabové do provozu předány další dvě kamery. Na řadu by měla přijít kamera, která bude dohlížet na pořádek v parku na Šídlovci (ul. Příborská) a u prodejny Tesco EXTRA.

Železniční napojení hrabovské průmyslové zóny nebude

Zhruba před rokem se naše komise výstavby a ekologie dotazovala paní Jany Faicové na stav železniční vlečky, která by měla, podobně jako prodloužená Mostní protnout poslední krásnou přírodu, která se v Hrabové nachází u Pilíků.

Dnešní reportáž České televize o zpoplatněné Místecké

(Aktualizováno 25.11. 2019 ve 14:45) Dnes se reportéři Česká televize pořadu Události v regionech rozhodli, že natočí reportáž o problému, který obcím způsobuje zpoplatnění Místecké. Nejprve v ranních hodinách natáčeli reportáž se starostou Žabně panem Davidem Hejnešem a pak bylo v plánu se přesunout do Hrabové.

Hrabová: Dotační program 2020 pro spolky i fyzické osoby

Již jen několik dní (do 18.11. 2019) mají spolky i fyzické osoby možnost požádat o dotaci pro rok 2020. Oproti zvyklosti (kvůli zvýšení transparentnosti) je nutné vyplnit více dokumentů než tomu bylo v předchozích letech. Po 18.11. 2019 již dle nového programu nebudou žádosti přijímány!

Hrabová bude mít novou školku

Zastupitelstvo MOb Ostrava-Hrabová učinilo na svém jednání dne 31. října 2019 závazné rozhodnutí, když odhlasovalo uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby nové mateřské školky.

Intenzita dopravy na prodloužené Mostní

Od otevření prodlouženého úseku Mostní uběhl další měsíc a mně se podařilo získat další čísla z měření intenzity dopravy. Dle odborníků z Ostravských komunikací je intenzita na nové Mostní o něco nižší (cca 2000 vozidel), než se předpokládalo, naopak na počet vozidel na Paskovské o něco vyšší (cca o 1500 vozidel).

Vyjádření státního podniku DIAMO: Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí v Ostravě-Hrabové

Dne 17.9. 2019 jsem si napsal státnímu podniku DIAMO o aktuální vyjádření ke „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí v Ostravě-Hrabové“ a shodou náhod jsem ho po zveřejnění článku „Přednáška Ing. Slavíka – Odlehčovací kanál Ščučí“ v pátek 14.10. 2019 dostal;-)

Přednáška Ing. Slavíka – Odlehčovací kanál Ščučí

Dne 14.10. 2019 se konalo mimořádné jednání komise výstavby, dopravy a ekologie, které se uskutečnilo ve velké zasedací místnosti našeho úřadu. Hlavní náplní byla přednáška Ing. Vladimíra Slavíka, která se věnovala především Pilíkům, odlehčovacímu kanálu a územnímu plánu.