Informace

Oplocení kolem Místecké ze západní strany

Oplocení kolem Místecké ze západní strany

Na jednání rady obce jsme dne 14.8. 2019 souhlasili s umístěním oplocení v rámci stavby „19017-D56, R11, I/11 Ostrava, oplocení“ na pozemcích parc.č. 20/4, 23/3, 3028/1 v našem katastrálním území s podmínkou, že oplocení na parc.č. 23/3 bude snadno demontovatelné.

Porovnání nákladů na zimní údržbu a veřejnou zeleň v Hrabové v letech 2015 – 2019

Radní Jiří Dolejška požádal tajemníka úřadu, aby vypracoval nebo nechal vypracovat „porovnání nákladů na zimní údržbu a veřejnou zeleň“ za posledních pět let.

Neznámý pachatel odcizil skleněné výplně zastávky

Včera jsem na webu obce zveřejnil poděkování tajemníka úřadu směrem k pracovníkům VPP, kteří i přes velká vedra dávali naše autobusové zastávky do pucu. Dnes však chci zveřejnit informaci o zastávkách trošku z jiného soudku…

Začátek moštování (od 8.8. 2019)

Vážení občané, od čtvrtku 8. srpna 2019 začínáme s moštováním ovoce. Termín moštování si prozatím předem objednávejte na tel. čísle 724 237 995.

Poznáváte okrskáře, kteří působí u nás v Hrabové?

Ostrava je rozdělena na přibližně 200 okrsků v rámci čtyř oblastí. Do oblasti Moravská Ostrava a Přívoz spadají také Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka a Hošťálkovice. Pod oblast Slezská Ostrava lze zahrnout také Michálkovice, Radvanice a Bartovice. Nejvíce městských obvodů, devět, spadá pod oblast Martinovská – jedná se Porubu, Martinov, Svinov, Třebovice, Plesnou, Krásné Pole, Pustkovec, Polanku nad Odrou a Novou Ves. Naopak Vítkovice, Hrabová, […]

Úpravy obrub záhonů v parku na ul. Příborská

Rada městského obvodu Hrabová odsouhlasila na svém jednání, které se konalo dne 17.7. 2019, provedení úprav obrub záhonů v parku na ul. Příborská v rámci projektu „Obnova zeleně Šídlovec I. etapa“ dle předloženého návrhu.

Ministerstvo životního prostředí zamítlo odvolání proti „Výrobě energetické drcené směsi“

Jsem si jistý, že o problému s povolením „Výroby energetické drcené směsi“ se v Hrabové již ví (petici podepsala více než tisícovka našich občanů), ale jestli máme ještě nějaké zákonné možnosti, to si již jistý bohužel nejsem. Přišlo nám další zamítnutí našeho odvolání, tentokrát z Ministerstva životního prostředí.

Oprava oplocení multifunkčního hřiště V. Huga

Rada městského obvodu Hrabová rozhodla na svém jednání dne 17.7. 2019 zaslat písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení opravy oplocení multifunkčního hřiště V. Huga  a rozhodla o jmenování pracovní skupiny pro otevírání obálek veřejné zakázky (I. Trávníček, Ing. Skalský, Ing. Socha, náhradníci V. Kopitzová, Ing. Orkáč, Ing. Faicová).

Seznámení s projekty a stavebními akcemi Hrabové v roce 2019

Níže uvedené informace může sice veřejnost najít v mnou dnes zveřejněných materiálech zastupitelstva, nicméně jedná se o tak klíčové podklady, že si je dovolím zveřejnit ještě i zvlášť v tomto článku.

(FOTO) Vnitřek kruhového objezdu konečně „vysečen“

Tak konečně jsme se dočkali! Zhotovitel zajistil posečení zarostlého kruhového objezdu na Paskovské a Mostní ulici a okolí. Prodloužená Mostní ulice má navíc první asfaltovou vrstvu… Fotky byly pořízeny dne 6.6. 2019.

Výsledky ročního měření ovzduší v Hrabové

V lednu jsem zde psal o tom, že Zdravotní ústav ukončil roční měření kvality ovzduší v Hrabové, Vratimově a Kunčičkách. Veškeré naměřené výsledky již od března visí na stránkách ústavu a níže uvádím informace týkající se Hrabové. Alarmující je pro Hrabovou překročení ročního průměru výskytu benzo(a)pyrenu, který patří mezi prokazatelné karcinogeny a je tak velmi nebezpečný pro lidské zdraví.

Otevírací doba dopravního hřiště za budovou úřadu

Na základě podnětů občanů rozhodla Rada městského obvodu Hrabová o zpřístupnění dětského dopravního hřiště za budovou úřadu veřejnosti.

Blíží se další oprava Rudné, čekají nás v Hrabové opět kolony?

Zatímco čerpací stanice Shell prochází v těchto dnech generální přestavbou, kruhový objezd v její blízkosti je stále v nedohlednu. Občané Hrabové se tak s každou uzavírkou v okolí obávají dalších a dalších dopravních kolapsů na Mostní ulici, které zásadním způsobem ovlivňují i dopravu v jižní části Hrabové.

Stavební práce na rozšíření školní družiny by měly začít koncem června 2019

Tímto příspěvkem bych chtěl v Hrabové zodpovědět časté dotazy ohledně prodloužení letošních letních prázdnin žáků naší základní školy formou ředitelského volna. Vedení obce předpokládá, že delší prázdniny nebudou;-)

Hrabová bude mít vlastní užitkový nákladní elektromobil

Začátkem dubna letošního roku rozhodla Rada města Ostravy o uzavření smlouvy s dodavatelem TLAMKA s.r.o. na nákup pěti nákladních elektromobilů v rámci projektu Ostravou na alternativní pohon II. Typem vysoutěženého vozidla je Alké ATX N1 340 EDH a termín pro dodání vozidla je max. 12 týdnů od podpisu smlouvy.