Městská policie Ostrava

Městská policie: Další kamera v Hrabové

Městská policie Ostrava informuje o zprovoznění bezpečnostní kamery, která se nachází na ul. Prodloužená, v prostoru před nákupním centrem. V současné době kamerový systém Městské policie Ostrava čítá více než 800 kamer, obsluhovaných na 10 stanovištích.

Další kamera městské policie v Ostravě-Hrabové

Městská policie Ostrava informuje o zprovoznění bezpečnostní kamery V Ostravě-Hrabové – ulice Příborská (u MŠ). V současné době kamerový systém Městské policie Ostrava čítá více než 800 kamer, obsluhovaných na 9 stanovištích. Strážníci, obsluhující jednotlivá kamerová stanoviště, nepřetržitě sledují a vyhodnocují záběry na monitorech.

Činnost městské policie v Hrabové za třetí kvartál 2019

Ze zprávy vyplývá, že strážníci MP Ostrava se hlavně zaměřili na překročení rychlosti, řešení cyklistů, dodržování obecně závazných vyhlášek města Ostravy a majetkových přestupků.

(Aktualizováno) Povinné čipování psů s účinností od 1. ledna 2020

(Aktualizováno dne 23.10. 2019) V textu (viz níže) o výši pokuty jsme uvedli špatnou částku (správná je 20 tisíc korun), omlouvám se a prosím o opravu. Ing. Michael Beneš, úsek prevence a propagace

Dva zranění muži během několika hodin

Hned dvakrát vypomáhali 25. září 2019 strážníci osobám se zdravotními problémy v Ostravě-Hrabové.

Týrání ze strany manžela se již rozhodla řešit

Dne 11. července 2019 vyjížděla hlídka městské policie večer do Ostravy-Hrabové, kde došlo k manželskému sporu. Ten dle slov oznamovatelky vyvrcholil až ve fyzický útok ze strany jejího manžela.

Městská policie Ostrava v Hrabové za období 1.4.-30.6. 2019

Níže uvádím zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Hrabová za období 1.4. – 30.6. 2019. Dle důvodové zprávy (připravil tajemník úřadu Ing. Jan Socha) vyplývá, že strážníci MP Ostrava se hlavně zaměřili na řešení drobných krádeží, přestupky v dopravě, překročení rychlosti, řešení cyklistů, dodržování obecně závazných vyhlášek města Ostravy a majetkových přestupků.

Městská policie: Někdo se líbal pod třešní, strážníci pomáhali u požárů

Zatímco lidé, kteří měli 1. května 2019 volno, ho často trávili se svými blízkými, strážníci měli plné ruce práce. Kromě jiného je totiž zaměstnaly hned dva požáry v rozmezí několika hodin.

Městská policie: Žena s malým dítětem kradla, pak několikrát lhala

Dne 16. dubna 2019 byla hlídka městské policie vyslána do Ostravy-Hrabové. Zde měla být oznamovatelka napadena jiným mužem.

Hrabová: Městská policie značila kola syntetickou DNS

Hrabová: Městská policie značila kola syntetickou DNS

Strážníci Městské policie Ostrava i letos v Hrabové značili jízdní kola a kompenzační pomůcky. Se značením se začalo ve 14 hod. na cyklostezce v Ostravě-Hrabové, poblíž křižovatky ul. Frýdecká x Mostní (u čerpací stanice Shell).

[email protected] [email protected]