Městská policie Ostrava

Hrabová: Celkové měření rychlosti na ulici Paskovská

Na ulici Paskovská v Ostravě Hrabové bylo změřeno 575 vozidel, maximální rychlost jízdy nedodrželo 15% projíždějících řidičů (87), průměrná rychlost činila 46,6 km/h, a maximální naměřená rychlost činila 79 km/h (5.5. 2023 v 15:17 hodin). Na žádost vedení MOb Ostrava-Hrabová toto měření u Městské policie Ostrava zajistil pan Martin Gurbovič a zprávu vypracoval pan Milan Přikryl, děkujeme!

Městská policie: Další kamera v Hrabové

Městská policie Ostrava informuje o zprovoznění bezpečnostní kamery, která se nachází na ul. Prodloužená, v prostoru před nákupním centrem. V současné době kamerový systém Městské policie Ostrava čítá více než 800 kamer, obsluhovaných na 10 stanovištích.

Další kamera městské policie v Ostravě-Hrabové

Městská policie Ostrava informuje o zprovoznění bezpečnostní kamery V Ostravě-Hrabové – ulice Příborská (u MŠ). V současné době kamerový systém Městské policie Ostrava čítá více než 800 kamer, obsluhovaných na 9 stanovištích. Strážníci, obsluhující jednotlivá kamerová stanoviště, nepřetržitě sledují a vyhodnocují záběry na monitorech.

Činnost městské policie v Hrabové za třetí kvartál 2019

Ze zprávy vyplývá, že strážníci MP Ostrava se hlavně zaměřili na překročení rychlosti, řešení cyklistů, dodržování obecně závazných vyhlášek města Ostravy a majetkových přestupků.

(Aktualizováno) Povinné čipování psů s účinností od 1. ledna 2020

(Aktualizováno dne 23.10. 2019) V textu (viz níže) o výši pokuty jsme uvedli špatnou částku (správná je 20 tisíc korun), omlouvám se a prosím o opravu. Ing. Michael Beneš, úsek prevence a propagace

Dva zranění muži během několika hodin

Hned dvakrát vypomáhali 25. září 2019 strážníci osobám se zdravotními problémy v Ostravě-Hrabové.

Týrání ze strany manžela se již rozhodla řešit

Dne 11. července 2019 vyjížděla hlídka městské policie večer do Ostravy-Hrabové, kde došlo k manželskému sporu. Ten dle slov oznamovatelky vyvrcholil až ve fyzický útok ze strany jejího manžela.

Městská policie Ostrava v Hrabové za období 1.4.-30.6. 2019

Níže uvádím zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Hrabová za období 1.4. – 30.6. 2019. Dle důvodové zprávy (připravil tajemník úřadu Ing. Jan Socha) vyplývá, že strážníci MP Ostrava se hlavně zaměřili na řešení drobných krádeží, přestupky v dopravě, překročení rychlosti, řešení cyklistů, dodržování obecně závazných vyhlášek města Ostravy a majetkových přestupků.

Městská policie: Někdo se líbal pod třešní, strážníci pomáhali u požárů

Zatímco lidé, kteří měli 1. května 2019 volno, ho často trávili se svými blízkými, strážníci měli plné ruce práce. Kromě jiného je totiž zaměstnaly hned dva požáry v rozmezí několika hodin.

Městská policie: Žena s malým dítětem kradla, pak několikrát lhala

Dne 16. dubna 2019 byla hlídka městské policie vyslána do Ostravy-Hrabové. Zde měla být oznamovatelka napadena jiným mužem.

[email protected] [email protected]