Základní škola

ZŠ Hrabová: Projektový den k 65. výročí založení školy

Dne 16. prosince 2022 si žáci společně se svými vyučujícími v rámci výuky připomněli 65. výročí od otevření naší školy. Formou různých aktivit pátrali po historii školství v Hrabové; zjišťovali, jak se dříve ve škole učilo; výtvarně ztvárnili naši školu v minulosti a své představy o škole budoucnosti; prezentovali výsledky dotazníků připravených pro rodiče a prarodiče, kteří byli v minulosti žáky naší školy.

(FOTO) Vladimír Janků: Projektový den – Geologická exkurze

Dne 19. října 2022 vystupuje z autobusu 32 žáků ZŠ Ostrava-Hrabová, mladých geologů, u Národního sadu ve Štramberku, aby po 5 minutách chůze stanuli v jeskyni Šipka a seznámili se s její historií, nálezy, sochami a bustami českých umělců, jež jsou umístěny na naučné stezce okolo kopce Kotouč.

(FOTO) Děti budou moci chodit “za školu” do nově postavené přírodní učebny

Odborná firma dokončila v areálu za školou na samotném konci školního roku přírodní učebnu pro badatelskou výuku. Zastřešený altán (cca 25m2) s kapacitou 32 žáků (čtyři stoly po osmi žácích) a se zastíněním z jižní strany.

(FOTO) Za školou se staví venkovní přírodní učebna pro badatelskou výuku

Odborná firma začala v areálu za základní školou se stavbou přírodní učebny pro badatelskou výuku. Jedná se o zastřešený altán (cca 25m2) s minimální kapacitou 32 žáků a se zastíněním z jižní strany. Stavba počítá se zpevněnou plochou pod přírodní učebnou i se záchytem srážkové vody. Učebna bude po dokončení vybavena stoly a lavicemi pro žáky i pracovištěm pro učitele.

Základní škola: Prázdninový provoz školní družiny

V letošním školním roce nabízí vedení školy žákům I. stupně možnost se zapojit do zájmového vzdělávání školní družiny i během školních prázdnin a to v měsíci srpnu od 17.8. do 28.8. 2020 v době od 8.00 do 15.00 hod.

Martin Krejčíček: Štíty pro výuku

Rozhodli jsme se s ženou darovat naší základní škole 55 kusů štítů pro výuku, jelikož se domníváme s paní učitelkou Naďovou, že tato varianta bude při výuce podstatně daleko lépe vyhovující, než rouška. Pan ředitel Radek Pollo mi tuto možnost osobně v emailu potvrdil.

Základní škola: Venkovní přírodní učebna by měla být hotova do konce září

Ředitel základní školy v Ostravě-Hrabové podepsal dne 11. března 2020 smlouvu se zhotovitelem na stavbu venkovní přírodní učebny v rámci již existujícího školního přírodovědného okruhu.

Základní škola v Ostravě-Hrabové zveřejnila pokyny k mimořádné výuce

V záložce Aktuality, v podsložce Mimořádná výuka, jsou k dispozici zadané úkoly pro žáky jednotlivých tříd. Zadané úkoly budou dle situace průběžně doplňovány.

(FOTO) Dětský maškarní ples

Malá obrazová reportáž z dětského maškarního plesu konaného v sobotu v jídelně ZŠ. Děti se bavily, tančily a soutěžily. Díky všem za přípravu a organizaci Fotografie na Zonerama

Deník představuje: ZŠ Ostrava-Hrabová, Paskovská 46

Deník pravidelně ve svém středečním tištěném vydání věnuje celou stranu mateřským školám v regionu.

[email protected] [email protected]