ZmapujTo

Černé skládky v oblasti u Pilíků úřad řeší

Z oblasti kolem Pilíků se pomalu stává místo, kde lidé zakládají černé skládky (viz mapy.cz). V minulém týdnu mi František Janša nahlásil „nechutnou“ černou skládku, která se nachází v lesíku, kde někdo musel cíleně dojet nákladním autem a musel mít ještě navíc dávku štěstí, že byla odemčena závora.

Návrh na umístění nových odpadkových košů (nejen) na Šídlovci

Spolek Zelená Hrabová, respektive Janky z Hrabovjanky, se přidal k mé výzvě, abychom pomohli úřadu zmapovat naše území a vytipovali místa, kam by se mohly umístit odpadkové koše (ať již klasické nebo na psí exkrementy).

ZmapujTo: Úklid ulice U Řeky

ZmapujTo: Úklid ulice U Řeky

Prosíme úřad, aby konečně zajistil pořádek na ulici U Řeky. Občané si na neúnosnou situaci stěžují již roky a místo toho, aby úřad zdal právě zde fotopasti, tak je umístí na místa, která jsou absolutně nevhodná, respektive mají tam být kamery ne fotopasti (místa s častým pohybem).

ZmapujTo: Drobný nepořádek

Opět velmi prosíme pracovníky VPP o pročištění česel potoku Ščučí u školy. Také hned před česly (kovovým mostkem) vpravo je v trávě pohozený kus betonu. Děkujeme za jeho odvezení. Václavíková, Batelková

ZmapujTo: Nedopalky na zastávkách

Prosím pracovníky VPP, aby uklidili zastávku Mostní ve směru ke škole. Pokud to bude jen trošku možné, prosím, aby projeli pracovníci VPP všechny zastávky a uklidili nedopalky všude.

ZmapujTo: Odvoz odpadu

Úřadu byly předány další dva podněty k řešení, které se týkají odvozu odpadu především od nezodpovědných lidí. Ti si pravděpodobně nedopatřením neuvědomili, že příroda není sběrný dvůr.

ZmapujTo: Pročištění česel Lesního potoku

Prosíme pracovníky VPP o pročištění česel Lesního potoku u Základní škola, Ostrava-Hrabová, Paskovská. Děkujeme. Václavíková, Batelková (Zelená Hrabová, z.s.)

ZmapujTo: Černá skládka odpadu na Prašivce

Kousek od vjezdu na Prašivku si někdo spletl přírodu se skládkou, prosíme úřad, aby zajistil odvoz…

ZmapujTo: Drobný nepořádek v okolí Hrabovjanky

Prosíme úřad o odklizení nepořádku, který je v pytli a dále jen tak pohozen zvenku u plechového plotu v blízkosti splavu potoka Ščučí (za Hrabovjankou). Pytel a pohozené další odpadky se táhnou po délce plotu až k soutoku.

ZmapujTo: Poškozená značka

Značka přikazující směr jízdy před novým kruhovým objezdem na bývalé křižovatce Mostní x Paskovská byla pravděpodobně poškozena při zimní údržbě. Není-li poškozená, je nesprávně natočena. Děkujeme za předání kompetentní osobě.

ZmapujTo: Vysypaný odpadový koš

Prosíme pracovníky VPP, aby odvezli pytel z odpadkového koše u mostu vedle lávky přes Ostravici. Pytel spadl z úchytu a odpadky leží rozsypané na zemi.

ZmapujTo: Poničená značka

Pracovníky VPP opět prosíme, aby již potřetí opravili značku upozorňující na ulici Klasná. Děkujeme.

ZmapujTo: Odložená skříň

Na začátku parku Hrabovjanka, naproti garážím, se nachází „odložená“ skříň. Prosíme pana tajemníka, aby pověřil pracovníky VPP jejím odvozem.

ZmapujTo: Přeplněný kontejner na nepotřebné věci

Prosíme úředníky, aby kontaktovali Dakonii Broumov a zajistili tak odvoz/vyprázdnění přeplněného kontejneru nepotřebných věcí, který se nachází u parkoviště budovy úřadu.

ZmapujTo: Podnět ze Šídlovce

Kameny/beton k odvozu se nachází na spojovací ulici s ulicí Šrobárova, naproti vchodu domu s pečovatelskou službou.