ZmapujTo

Hrabová, ZmapujTo: Několik podnětů z posledních dní

Občané/spolky v posledních dnech zaslali úřadu přes aplikaci ZmapujTo několik podnětů.

Úřad vyřešil podnět občana a vyměnil značku ulice “Na honech”

Někdo z občanů požádal dne 20.9. 2019 přes aplikaci ZmapujTo o výměnu značení ulice, která nebyla pravopisně správně, viz komentář: “Pravopisně nesprávně napsaná ulice”.

Černé skládky v oblasti u Pilíků úřad řeší

Z oblasti kolem Pilíků se pomalu stává místo, kde lidé zakládají černé skládky (viz mapy.cz). V minulém týdnu mi František Janša nahlásil “nechutnou” černou skládku, která se nachází v lesíku, kde někdo musel cíleně dojet nákladním autem a musel mít ještě navíc dávku štěstí, že byla odemčena závora.

Návrh na umístění nových odpadkových košů (nejen) na Šídlovci

Spolek Zelená Hrabová, respektive Janky z Hrabovjanky, se přidal k mé výzvě, abychom pomohli úřadu zmapovat naše území a vytipovali místa, kam by se mohly umístit odpadkové koše (ať již klasické nebo na psí exkrementy).

ZmapujTo: Úklid ulice U Řeky

ZmapujTo: Úklid ulice U Řeky

Prosíme úřad, aby konečně zajistil pořádek na ulici U Řeky. Občané si na neúnosnou situaci stěžují již roky a místo toho, aby úřad zdal právě zde fotopasti, tak je umístí na místa, která jsou absolutně nevhodná, respektive mají tam být kamery ne fotopasti (místa s častým pohybem).

ZmapujTo: Drobný nepořádek

Opět velmi prosíme pracovníky VPP o pročištění česel potoku Ščučí u školy. Také hned před česly (kovovým mostkem) vpravo je v trávě pohozený kus betonu. Děkujeme za jeho odvezení. Václavíková, Batelková

ZmapujTo: Nedopalky na zastávkách

Prosím pracovníky VPP, aby uklidili zastávku Mostní ve směru ke škole. Pokud to bude jen trošku možné, prosím, aby projeli pracovníci VPP všechny zastávky a uklidili nedopalky všude.

ZmapujTo: Odvoz odpadu

Úřadu byly předány další dva podněty k řešení, které se týkají odvozu odpadu především od nezodpovědných lidí. Ti si pravděpodobně nedopatřením neuvědomili, že příroda není sběrný dvůr.

ZmapujTo: Pročištění česel Lesního potoku

Prosíme pracovníky VPP o pročištění česel Lesního potoku u Základní škola, Ostrava-Hrabová, Paskovská. Děkujeme. Václavíková, Batelková (Zelená Hrabová, z.s.)

ZmapujTo: Černá skládka odpadu na Prašivce

Kousek od vjezdu na Prašivku si někdo spletl přírodu se skládkou, prosíme úřad, aby zajistil odvoz…

[email protected] [email protected]