SMS InfoKanál

InfoKanál Hrabová.Info slouží k informování občanů o aktuálním dění v naší obci. Zřizovatelem a provozovatelem InfoKanálu Hrabová.Info je zastupitel Ing. Radomír Orkáč.

Online formulář: registrace SMS (Google Form)
Online formulář: zrušení registrace SMS (Google Form)

 

Ukázka zaslaných zpráv

Tento jednosměrný komunikační prostředek slouží výhradně jako doplněk k webovým stránkám obce, rozhlasu a plakátovacím plochám, prostřednictvím kterého Vás městský obvod informovuje o různých společenských a kulturních akcích, mimořádných a krizových událostech, informacích z úřadu, atp.

Svůj souhlas nejste povinni udělit. Bez udělení souhlasu však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Jediným garantovaným způsobem je však písemné zrušení registrace, zaslané na adresu úřadu, který zajistí předání pošty zastupiteli: Zastupitel Ing. Radomír Orkáč (InfoKanál Hrabová.Info), MOb Hrabová, Bažanova 174/4, Hrabová 720 00 Ostrava 20. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány jsou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa, podle kterých mohou být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby, kterým je Ing. Radomír Orkáč a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. Vláda ČR či orgány krizového řízení). Osobní údaje budou uloženy v cloudové službě společnosti Google (administrátorem je Ing. Radomír Orkáč) a Mailchimp (administrátorem je Ing. Radomír Orkáč) za účelem snadnější správy provozovatelem služby InfoKanál Hrabová.Info a snazší kooperaci s krizovými složkami při mimořádných událostech.

Archiv zpráv

[wpdataaccess pub_id=”1″]

[email protected] [email protected]