Příspěvek se štítkem: "ščučí"

(FOTO) Květoslava Nyklová: Večerní momentky u brodu přes Ščučí

Paní Nyklová zveřejnila v naší facebookové skupině fotografie potoku Ščučí z pondělního večera. Fotografie jsou na Google Photos:

Novou lávku přes potok Ščučí je již možno užívat

Letos vybudovaný chodník k hasičárně a lávka přes potok Ščučí obdržela kolaudační souhlas, který včera získal právní platnost. Včera odpoledne technický dozor instruoval zhotovitele, aby u lávky odstranil oplocení/zábranu a tímto krokem byla stavba předána k užívání.

(FOTO) Květoslava Nyklová: Jarní barvy potoku Ščučí

U potoka Ščučí v předvečer prvního máje. Fotky jsou na Google Photos:

(VIDEO) Potok Ščučí je plný rybek

Včera, když jsem byl u splávku na potoku Ščučí za garážemi u Hrabovjanky (čili na samém konci jeho toku), jsem si vzpomněl na slova Viléma Závady, který jednou napsal: “Sotva jsme trochu vyrostli, běhali jsme po snídani na dvorek a odtud často i k potoku Ščučí, který odváděl vodu z hrabovských rybníků do řeky Ostravice a kde jsme začali lovit rybičky a někdy i rybky do pletených košíků na brambory […]

(FOTO) Pracovníci Ostravských komunikací ošetřili v Hrabové několik mostů

V posledních několika málo týdnech dávali pracovníci Ostravských komunikací do pucu dva mostky. Jeden na konci ulice Šolcova (přes potok Ščučí) a druhý na ulici Bažanova (přes Šídlovecký potok). Děkujeme! Fotky jsou na Google Photos:

Vladimír Slavík: Dobrá zpráva pro jižní část Hrabové

Na zasedání Rady MOb Hrabová 11.11. 2020 byl projednáván i dokument z MMO s názvem „Povolení nakládání s vodami stavby vodního díla Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“. O povolení požádal investor této stavby státní podnik DIAMO. Tento dokument obsahuje i podrobný popis připravované stavby.

Chystá se sanace mostku přes Ščučí na Paskovské ulici

Pověřený zaměstnanec společnosti STAVBY, OPRAVY A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o. mapoval v tomto týdnu okolí mostu přes vodní tok Ščučí (u zastávky Kostelík). Společnost dává dohromady veškeré potřebné podklady pro zahájení plánované sanace mostu.

Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí – vývoj a aktuální stav

Realizace tzv. “Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“, která se týká jižní části Hrabové, se měla být zahájena již v roce 2019. Podle Vladimíra Slavíka, člověka který přípravu stavby sleduje snad již od 90. let, má být hlavním cílem odvodnění průmyslového areálu v Hrabové.

Mít fabriku za zády, není bohužel žádný med

Motivace k účasti na sobotní úklidové akci – Ukliďme Česko, ukliďme Hrabovou!

[email protected] [email protected]