Vladimír Slavík: Dobrá zpráva pro jižní část Hrabové

Na zasedání Rady MOb Hrabová 11.11. 2020 byl projednáván i dokument z MMO s názvem „Povolení nakládání s vodami stavby vodního díla Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“. O povolení požádal investor této stavby státní podnik DIAMO. Tento dokument obsahuje i podrobný popis připravované stavby.

Rozhodnutí – Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí (PDF)

Stávající napojení odlehčovacího kanálu Ščučí do Ostravice

Stávající napojení odlehčovacího kanálu Ščučí do Ostravice

Několik  slov k historii odlehčovacího kanálu Ščučí

Byl  uveden do provozu v roce 1990 a měl řešit odvodnění jižní části Hrabové následkem očekávaných důsledků poddolování tohoto území. Pokles území se nedostavil, při stavbě kanálu byl porušen fungující systém  místních drenáží,  a nový  kanál při větších deštích  způsobuje zvýšení  hladiny  spodní vody v širokém okolí. Takže místo zlepšení nastalo zhoršení.

Uvedené  nedostatky měly být odstraněny rekonstrukcí odlehčovacího kanálu. Současně se mělo řešit i odvodnění Průmyslové zóny, a to napojením potoka Zyf na  tento kanál. Rozhodnutí o rekonstrukci vzniklo v roce 2012, náklady byly spočítány na 100 mil. Kč.  V  roce 2013 proběhl proces EIA a v roce 2014 se uskutečnilo územní řízení. Pak se na několik let tato stavba odložila „ k ledu“. Proto jsem velice uvítal její opětné oživení a podrobně prostudoval výše uvedený dokument.

Mám důvod se pokládat za znalce místních poměrů, žiji na jižním konci Hrabové od roku 1954. V žádném případě uvedená stavby nemůže poškodit zdejší vodohospodářské poměry, spíše naopak.  Zvlášť si vážím záměru  projektantů dokonale utěsnit koryto kanálu v oblasti zástavby RD  a obnovit funkci původních drenáží.  Potřebná je i modernizace regulačního zařízení, které chrání  střední část Hrabové před záplavami. Dosavadní nespolehlivé řešení  na km 1,073 (dvě roury) má být nahrazeno modernějším, a to na km 1,335.

Jediným negativem je skutečnost, že z tohoto projektu byl vypuštěn původní záměr na stavbu nového hospodářského přejezdu na km 2,218. Jde o pověstný „mostek sirotek“ v blízkosti Mitrovické kapličky. Investor asi oprávněně usoudil, že o nový mostek  se musí postarat MOb Hrabová.

Na závěr si musím postěžovat, že této stavbě se velmi nedostatečně věnuje naše samospráva. Nezaznamenal jsem  o ní žádný enormní zájem ze stany starosty, radních, komise  VDE  a zastupitelů. Je to chyba i nás, občanů z jižního konce obce, že jsem neprosadili do zastupitelstva  MOb Hrabová svého schopného reprezentanta. Který by se mimo tento kanál  také zajímal  třeba i o dostavbu kanalizace, o  budoucnost Pilíků a o problematickou stavbu  dopravní komunikace s názvem Jižní tangenta.

Poslední poznámka: Děkuji tímto Ing. Janě Faicové za zaslání příslušných dokumentů o probíhajících vodoprávních řízeních  v záležitosti této budoucí stavby.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]