Vzdělání našich dětí

Jako maminka dětí, absolvujících v nedávné i současné době  základní školní docházku na naší hrabovské škole, bych ráda vyslovila a sdílela pár postřehů, které zachycují problematiku dnešního školství.