Městský obvod Hrabová má své technické služby

Po společném jednání kontrolního a finančního výboru (13.12. 2019) a po jednání komise výstavby, byl tajemník úřadu Ing. Jan Socha požádán o vypracování nové koncepce fungování čety veřejně prospěšných prací (dále jen četa VPP).