Příspěvek se štítkem: "zeleň"

Vladislava Kopitzová: Obnova zeleně Šídlovec – III. etapa

V letošním roce jsme zakončili projekt Obnova zeleně Šídlovec – II. etapa plošným ořezem kulovitých javorů. V roce 2021 hned z kraje roku budou v rámci projektu „Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava-Hrabová“ v oblasti Šídlovce pokáceny vytipované břízy.

(FOTO) Ořezy kulovitých javorů na Šídlovci

Na Šídlovci v Ostravě-Hrabové provádí tento a příští týden odborná firma Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o ořezy kulovitých javorů, které již bylo potreba ořezat a upravit do vzhledného tvaru. Dochází tak k jejich zdravotnímu ořezu. Kulovité javory jsou nedílnou součástí ulic Viktora Huga a Šrobárova ve formě alejí, ale také spojovacích ulic.

Vladislava Kopitzová: Odborná firma bude na Šídlovci od 10.11. provádět ořezy kulovitých javorů

V souladu s uzavřenou smlouvou „Obnova zeleně Šídlovec – II.etapa“ budou Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. od 10.11. 2020 od 7.00 hod. provádět ořez kulovitých javorů, a to plošně po celém Šídlovci.

Vladislava Kopitzová: Obnova zeleně Šídlovec – II. etapa

V nejbližších dnech bude proveden firmou Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. udržovací ořez keřů, které byly zmlazeny na jaře letošního roku v rámci poskytnuté dotace na realizaci projektu „Obnova zeleně Šídlovec, II.etapa“. Naší snahou bude v dalších letech  provádět pravidelné udržovací řezy pro zajištění lepšího zdravotního stavu a tyto udržovací řezy budou zahrnuty do připravovaného konceptu údržby veřejné zeleně.

Zelená Hrabová: Údržba a péče o zeleň nejen v Ostravě-Hrabové

Soustavně a trpělivě apelujeme na náš ÚMOb Hrabová, aby bylo řádně pečováno o zeleň v našem obvodě Hrabová. Našimi nesčetnými podněty, které hlásíme na úřad, ukazujeme, jak velké mezery v rámci údržby zeleně v našem obvodu jsou. Doposud nebyla zajištěna dostatečně a pravidelně odborná údržba veřejné zeleně.

Městský obvod Hrabová má své technické služby

Po společném jednání kontrolního a finančního výboru (13.12. 2019) a po jednání komise výstavby, byl tajemník úřadu Ing. Jan Socha požádán o vypracování nové koncepce fungování čety veřejně prospěšných prací (dále jen četa VPP).

Výsadba rostlin v lesním parku Hrabovjanka – 30.5. 2020

Již tuto sobotu 30.5.2020 od 9:00 hod propukne výsadba rostlin a keřů v lesním parku Hrabovjanka. Jak jsme psali v našem posledním příspěvku, toto je ona událost, na kterou se velmi těšíme.

[email protected] [email protected]