Příspěvek se štítkem: "zš"

(FOTO) ZŠ Hrabová: Český den proti rakovině 2023

Dne 10. května 2023 se naše škola opět zapojila do akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ  –  celonárodní veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – prevence nádorových onemocnění průdušek a plic. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť, zlepšení kvality života onkologických pacientů.

ZŠ Hrabová: Spolek rodičů a přátel školy obnovil svou činnost

V únoru letošního roku obnovil svou činnost Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava‐Hrabová po téměř tříleté přestávce. Novou předsedkyní spolku se stala Jana Abrlová. Spolek je dobrovolným neziskovým spolkem sdružujícím rodiče, zákonné zástupce žáků a další příznivce školy. Zkrátka všechny ty, kteří se zajímají o vzdělávání a výchovu, práci a rozvoj základní školy.

ZŠ Hrabová: Projektový den k 65. výročí založení školy II

Před několika dny jsem na Hrabová.Info zveřejnil fotografie z projektového dne k 65. výročí založení školy v Ostravě-Hrabové. Dnes si ještě dovolím přidat dodatek ve formě fotek z výstavky, které jsem pro předchozí příspěvek neměl k dispozici. Při oslavách výročí otevření školy je vhodné si také připomenout i dopis slavného básníka a hrabovského rodáka Viléma Závady, který byl zaslán k příležitosti otevření nové hrabovské školní budovy.

ZŠ: Pamětní kniha

V průběhu měsíce ledna jsem si při jedné z pravidelných návštěv naší základní školy všiml, že na stěně před ředitelnou a sborovnou visí něco nového – pamětní kniha.

[email protected] [email protected]