ZŠ Hrabová: Projektový den k 65. výročí založení školy II

Před několika dny jsem na Hrabová.Info zveřejnil fotografie z projektového dne k 65. výročí založení školy v Ostravě-Hrabové. Dnes si ještě dovolím přidat dodatek ve formě fotek z výstavky, které jsem pro předchozí příspěvek neměl k dispozici. Při oslavách výročí otevření školy je vhodné si také připomenout i dopis slavného básníka a hrabovského rodáka Viléma Závady, který byl zaslán k příležitosti otevření nové hrabovské školní budovy.

Mimochodem, dne 8.3. 2023 se v našem kulturním domě koná přednáška o V. Závadovi. Termín se mi podařilo domluvit teprve zítra, bližší informace již brzy.

Fotky jsou na Google Photos:

 

Je známo, že se Vilém Závada původně chtěl velmi rád zúčastnit slavnostního otevření školy dne 15. prosince 1957 osobně, nicméně na schůzi místní hrabovské komunistické strany nebyla jeho přítomnost doporučována, neboť prý již nemá vztah k dnešním lidem v Hrabové. [1]

„Milé hrabovské děti, milí spoluobčané,

dnes se otevírá v Hrabové nová nádherná škola. Je to v dějinách naší obce událost velmi významná, neboť se v ní otevře nejen, velká, architektonicky krásná budova, ale také studna vzdělání pro sta a sta našich dětí. My starší, přejeme z velkého srdce naší mládeži, aby s ní našla vše, co potřebuje pro rozvoj svého ducha a svého těla. A přejeme ji také to, aby cele využila všech možností vzdělání, jež se ji v nové škole naskytují.

Milé děti, vaši rodiče chodili do staré školy u kostela a později do školy, které jsme říkali nová. Když však vychodili pět nebo šest tříd, byl konec jejich dalšímu vzdělávání. Museli už jako děti velmi těžce pracovat na poli, v hutích nebo na šachtách. A kolik by jich bylo toužilo po tom, aby se mohli dále učit a vzdělávat. Nedostatek a bída nutily je žáky velmi těžce pracovat a v těžké práci ubíjet všechny vlohy svého srdce a svého ducha. Dejte si vyprávět od svých maminek a tatínků, od svých babiček a dědečků, jak žili za starých časů a čím by chtěli býti, kdyby se byli mohli dále vzdělávat. A nejen to. Mnoho vašich otců bylo často velmi dlouho bez práce a živořili v bídě a v ponížení. Snad ještě dneska ani nemůžete zplna ocenit všechny ty výhody, které vám svou prací zajistili Vaši otcové a Vaše maminky i celá naše vlast. Ale pochopíte to, až vyrostete a dospějete. Važte si proto svých rodičů i svých učitelů a buďte jim vděčni, neboť oni pracovali a pracují jen k tomu, abyste Vy, naše mládež, měli lépe.

Dnes jsou Vám otevřeny všechny brány života, které se dříve otvíraly jen bohatým. Čekají na Vás naše pole, naše hutě, naše doly, naše obchodní závody, čeká na Vás celá naše vlast. Můžete se dobře uplatnit nejen jako dělníci a mistři, ale později, až nabudete zkušeností, i jako vedoucí dílen a závodů. Mohou z Vás být inženýři, lékaři, umělci i vědci. Můžete býti poslanci a ministry, můžete stát v čele našeho národa. Nikdo a nic Vám v tom nebrání. Vše bude záležet jen na Vaši píli, svědomitosti a houževnatosti.

Nehledejte smysl života v radovánkách a v snadném získávání peněz. Takový způsob života by Vám přinesl jen rozčarování a hořkost. Zamilujte si práci a věřte, že jen v práci vykonávané s láskou, najdete vždy nejvyšší spokojenost. Prací svých rukou a svého ducha proslavíte jak svou rodnou obec, tak i celou naší vlast.

Přeji Vám v životě mnoho zdaru. Vašim rodičům a Vašim učitelům přeji, aby z Vás měli radost.

Se srdečnými pozdravy, vždy Váš věrný krajan Vilém Závada.“ [2]

K příležitosti otevření školy Vilém Závada zaslal také svou neznámou báseň, možná báseň Hrabovské rybníky, která vyšla roku 1955 v básnické sbírce Polní kvítí.

Plavala Hrabová, rodná má dědina
jak slípka divoká, na vodě rybníků.

Zdaleka svítila stříbrná hladina
nad ní se vznášely myšlenky poutníků.

Vyschlé jsou rybníky, nezní tu racka smích
do hlíny hnědavé rádlo se zarývá

jen duby staleté šumí dál na hrázích,
v duši mé chvěje se hlubina zářivá.

 

Zdroj:

  • [1] Archiv města Ostravy, fond Národní škola v Ostravě-Hrabové, kart. 1, inv. č. 3 a KOLLÁROVÁ, Kateřina. Dějiny školství v obci Hrabová. Olomouc, 2010. Magisterská diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta, s. 56–57.
  • [2] Archiv města Ostravy, fond Národní škola v Ostravě-Hrabové, kart. 1, inv. č. 3 a KOLLÁROVÁ, Kateřina. Dějiny školství v obci Hrabová, s. 56–57.
Štítky: , , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]