Usnesení č. 1 z jednání Rady MO Hrabová

Na stránkách MO Hrabová bylo oficiálně zveřejněno usnesení z prvního jednání nové Rady MO Hrabová, které se konalo dne 12.11.2014

Usnesení si můžete stáhnout >>zde<<.

Rada městského obvodu Hrabová zřizuje podle § 102 odst.2, písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů komise pro volební období 2014-2018:

 • pro občanské záležitosti
 • pro děti a mládež
 • bytovou
 • letopiseckou
 • výstavby, dopravy a ekologie
 • kulturní

a jmenuje

 • do funkce předsedy komise pro občanské záležitosti:
  • Mgr. Alici Strnišťovou
 • do funkce členů komise pro občanské záležitosti:
  • Marii Bochňákovou, Martinu Nováčkovou Kročkovou, Annu Svobodovou, Janu Vankovou
 • do funkce předsedy komise pro děti a mládež:
  • Radmilu Lysákovou Baluškovou
 • do funkce členů komise pro děti a mládež:
  • Šárku Olšákovou, Janu Machálkovou
 • do funkce předsedy komise bytové:
  • Ing. Milana Orkáče:
 • do funkce členů komise bytové:
  • Marii Kašíkovou, Radmilu Lysákovou Baluškovou, Václava Jurečku, Jana Šumberu, Vojtěcha Žižku
 • do funkce předsedy komise letopisecké:
  • Mgr. Rostislava Nadě
 • do funkce členů komise letopisecké:
  • Mgr. Markétu Orkáčovou, Jaroslava Michalkoviče
 • do funkce předsedy komise výstavby, dopravy a ekologie:
  • Ing. Jana Dvořáka
 • do funkce členů komise výstavby, dopravy a ekologie:
  • Ing. Bedřicha Chlupatého, Ing. Bohumila Rundta, Robina Vašnovského, Stanislava Holiše, Libora Pilcha, Adama Hrabovského
 • do funkce předsedy komise kulturní:
  • Vladislavu Kopitzovou
 • do funkce členů komise kulturní:
  • Miroslava Houžvičku, Františka Jochece, Vojtěcha Žižku, Ing. Radomíra Orkáče.

 

Rada městského obvodu Hrabová zřizuje Povodňovou komisi městského obvodu Hrabová a jmenuje

 • do funkce místopředsedy povodňové komise – Ing. Bohumila Rundta,
 • do funkce tajemníka povodňové komise – Ing. Janu Faicovou,
 • členy povodňové komise – Ing. Petra Blanára, Ing. Bedřicha Chlupatého, pana Libora Lyčku, pana Milana Pospěcha.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]