Hrabová a její rody, grunt č. 6

Po krátké přestávce vyplněné jinými články o historii se v dnešním článku vrátíme k hrabovským gruntům. Přeplaveme obrazně rybník Šídlovec zpět na druhou stranu a zastavíme se na dnešní ulici Jezdiště u gruntu, jehož stavení dostalo přiděleno číslo popisné 48.


Kup gruntu Matěje Martináka

Léta páně 1678 dne 21 septembris (září) s vůlí vzácně slovutného pána Tomáše Frydrycha na ten čas úředníka panství paskovského a přítomností úředních osob fojta Matěje Cholevy, purkmistra Jana Žáčka, starších Adama Chlupatého, Martina Hrůza stal se kup a prodej v dědině Velké Hrabové celý dokonalý a v ničem neporušitelný a na potomné (budoucí) časy trvající a to takový: Matěj Martinák kupil jest sobě grunt robotný s tímto níže psaným příslušenstvím a neboližto přidavkami po nebožtíku Václavu Janšu za sumu 110 slezských zlatých. Z tej sumy závdanku položiti má na čtyři rozdílné termíny. 20 slezských zlatých: první při odevzdání gruntu. 5 slezských zlatých: druhý na Sv. Matouše  (21. září) 1679 roku. 5 slezských zlatých: třetí zas o Sv. Matouši 1680 roku. 5 slezských zlatých: a čtvrtý tolikež na Sv. Matouš 1681.  5 slezských zlatých: a tak závdanek vyplní, však ten ostatni termín totiž 5 slezských zlatých vynímá se aby Janovi nejstaršímu synovi nebohého Janše za jeho službu co tak před 5. léty s matkou hospodářství vedl, kdy mu potřebí bude  na pomocni před druhými sirotkami oddány byly. Ročně na gruntovní peníze při čase Sv. Jiří  (24. duben) počínaje 1679 roku po 3 slezských zlatých až do vyplacení svrchu psané sumy pokládati povinen bude.
Přidává se k tomu gruntu 3 koně se vším příslušenstvím, vůz celý bosý
(neokovaná kola) se vším tím co k němu náleží , pluh hák z železa, 2 páry bran s váhami kovanými, řetěz, všem zboží ozimního žita 2 věrtele, rži  7 věrtelů. Jarní osení sam sel a sam take bral. Co se dotyčí čtvrtého koně, toho Martin Martinák odkoupil za 9 slezských zlatých co tak nebožtík Václav Janša poručil čtyrem synkům na šaty, však takových vejš psaných. 9 slezských zlatých za toho koně zůstává na gruntě při hospodáři pod rukojmími, totiž Matoušem Haladějem a Pavlem Tomanem kdy jich bude potřebí oddati hospodář z nich má práv býti. Tím způsobem oddala vdova Janšička tomuž hospodářovi v opatrování 5 věrtelí pšenice a 5 věrtelí rži takového zboží on hospodář pateroma sirotkům nebožtíka Janše kdy toho potřeba bude jednomu každému po jednom věrteli pšenice a po jednom věrteli rži k svatebnímu veselí zas oddati povinen bude.
Co se Jana Borovce vejminku dotejčí, takový podle předešlého kupu až do jeho smrti v celosti zůstaváti má. Týkající se pak Doroty Janšičky výminku, poněvadž ona za živo býti
téhož Jana Borovce žádného nemůže míti, musí tehdy až do jeho smrti bez něho býti, po smrti pak Borovce ji všechen jeho výminek připadá, kteréhožto k užívání do své smrti ona práva míti bude. Že pak kupitel tomu všemu zadosti činiti chce zaručil Matoušem Haladějem a Pavlem Tomanem pod propadkem. 5 slezských zlatých polovici na vrchnost a druhou polovici k obecnímu dobru.
Stalo se Velké Hrabové Anno ex die ut Supra.

K tomu gruntu přináleží

Role na Břehu a na Slíně
asi na 31 měřic a 5 achtlů (6.07ha)

V Luhu a na Kamenci
asi na 4 měřice
(0.77ha)
====================
činí celkem 35 měřic 5 achtlů (6.83ha)

Plodové rybníčky kteréž
násadou plodovou, setím a trávou užívají: tři
do kterýchž by se vyséti mohlo asi 10 měřic
(1.92ha)

Zahrada při domě 1
kterouž travou a ovocem užívá

Vyšetření nápadníků

Ano i Pratensi jich na tomž gruntě (pretensí, tj. nároků na tom gruntě) majících a to takto

Matěj Martinák koupil tenž grunt za 110 slezkých zlatých
Vyplatil, jak v předešlých registrech vyšetřeno jest 17 slezkých zlatých 3 groše
a tak ještě dopláceti přijde následujícím nápadníkům 92 slezkých zlatých 33 grošů

totiž

1. Nápadníkům po nebožtíku Václavu Janšů patří ještě závdankových
.
Vrchnosti Milostivé po zběhlých dětech Václava Janše
totiž Janovi, Václavovi a Marině
3 díly každému 35 grošů 6 haléřů
.
Evě ženě Matěje Martináka
Matějovi Janšovi z Hrabové
Tomáši Janšovi z Nové Bělé
také 3 díly a každému 35 grošů 6 haléřů

facit

5 slezkých zlatých 33 grošů
.
2 slezské zlaté 34 grošů 6 haléřů
.
.
.
2 slezské zlaté 34 grošů 6 haléřů
.
.
.
5 slezkých zlatých 33 grošů
2. Milostivé Vrchnosti po zběhlých
Jakuba Pulče
8 slezských zlatých
3. Nápadníkům po nebožtíkovi Macku (Matěji) Velkém
neví se o žádných, pročež připisuje se na vrchnost k jeho vyplacení
13 slezských zlatých
4. Nápadníkům po nebožtíkovi Janovi Borovcovi totiž
Vrchnosti Milostivé po Anně Borovcové zběhlých synů Jakubovi a Mackovi 14 slezských zlatých
.
Matějovi Mutinovi v Malé Hrabůvce
14 slezských zlatých
.
Melicharovi Borovcovi v Paskově a Matějovi Sládkovi vandrovnému
14 slezských zlatých

facit 42 slezských zlatých

42 slezkých zlatých
5. Nápadníkům po nebožtíkovi Václavu Janšů področních peněz
totiž
.
Vrchnosti po zběhlých dětech Janovi, Václavovi a Maryně
každému po 4 slezských zlatých … 12 slezských zlatých
.
Evě ženě Matěje Martináka,
Mackovi Janšovi v Hrabové,
Tomáši Janšovi v Nové Bělé
každému 4 slezské zlaté … 12 slezských zlatých

facit 24 slezských zlatých

24 slezkých zlatých
a tak dobře vychází těch nápadníkům patřících
92 slezských zlatých 33 grošů

 

Pokud se pokoušíte číst původní záznam, tak jej naleznete zde.

V minulém článku jsem vyhlásil matematický hlavolam, kolik haléřů obsahoval jeden slezský zlatý. Jelikož nikdo nereagoval, sdělím teď správný výsledek. Jeden slezský zlatý měl 36 grošů a jeden groš 12 haléřů. Jeden slezský zlatý měl tedy rovných 432 haléřů.

Další majitelé gruntu:

15.června 1701 kupuje grunt Matěj Janša po zemřelém Matěji Martinákovi za 110 slezských zlatých. U gruntu za oněch 23 let navíc přibývá sekera, kosa, řezací stolice s kosou, kopáč, 1 kus černého dobytka a 3 slepice.

28. dubna 1708 kupuje grunt Martin Žáček za 115 slezských zlatých. Při této koupi ubývá jeden kůň, půl vozu je okováno. Výminek dostává v užívání vdova Martináková.

7. listopadu 1711 kupuje grunt Václav Vlček za 115 slezských zlatých. Vdova Martináková zůstává na výminku, u gruntu je stále udržováno hejno 3 slepic a 1 kus černého dobytka.

11.května 1724 kupuje grunt Jan Lička za 115 slezských zlatých

18.dubna 1726 kupuje grunt Jan Hranický za 115 slezských zlatých

20. ledna 1731 kupuje grunt po zemřelém Janu Hranickém za 115 slezských zlatých Mikuláš Kaděra

13. dubna 1749 kupuje grunt po zemřelém Mikuláši Kaděrovi za 115 slezských zlatých Tomáš Piskoř, hejno se rozrostlo a ke třem slepicím přibyl kohout.

1. července 1759 kupuje grunt Josef Šenk za 115 slezských zlatých

22. března 1800 kupuje grunt František Hranický

28. června 1811 kupuje grunt Jan Hranický od svého otce Františka za 200 zlatých konvenční měny

30. července 1836 kupuje grunt Josef Hranických od svého otce Jana za 300 zlatých

 

Jelikož dostupné pozemkové knihy více údajů neobsahují, přejděme ke sčítacím operátům.

V roce 1900 dům je stále ve vlastnictví rodu Hranických a dům vlastní Alois Hranický. Stavení je rozděleno na dvě podčísla a celkem jej obývá v 9 bytech neuvěřitelných 50 osob, povetšinou rodiny dělníků z Vítkovických železáren. Majitel gruntu v tomto čísle popisném nebydlí.

Podčíslo 48a celkem 42 osob v 7 bytech (pod pojmem byt si představme obvykle jedinou místnost).

Byt č. 1 obývá Jindřich Láník (*5.6.1863, Brušperk, pracuje v továrně na buničinu ve Vratimově) s rodinou, manželkou Veronikou (rozenou Černíkovou *17.3.1860, Hrabová, oddáni v Hrabové 23.srpna 1887), dětmi Marií (*17.5.1888), Františkem (*26.11.1889), Bohumilem (*17.9.1891), Karlem (*3.11.1897), Jindřichem (*27.3.1896), Albínou (*29.11.1899) a Josefem (*14.1.1893). Vlastní 1 kozu a 3 slepice.

Byt č. 2 obývá Karel Černík (*15.1.1862, háčkař ve Vítkovických železárnách) s rodinou, manželkou Anastásií (rozená Mikendová *19.4.1869) a dětmi Emílií (*14.1.1893), Janem (*15.12.1896) a Annou (*18.7.1900). Vlastní 1 kozu, 1 prase a 3 slepice.

Byt č. 3 obývá Florián Zabral (*4.12.1844 Velké Kunčice), se svou manželkou Františkou (rozenou Pavelkovou *27.1.1860, +30.7.1918), jejími dětmi z prvého manželství s Františkem Slívou (+21.6.1888 na tuberkulózu) horníkem ze Zámostí (oddáni 12.8.1884), Anežkou Slívovou (*26.5.1885 Slezská Ostrava), Karlem Slívou (*18.9.1886 Slezská Ostrava), Filomenou Slívovou (*21.4.1888, oddána v Hrabůvce 31.5.1919, +10.9.1953) a společnými dětmi Janem Zabralem (*22.6.1891), Josefem (*28.3.1893, oddán 7.5.1917, podruhé 28.10.1919 v Zábřehu s Anežkou Bučánkovou), Marií (*16.3.1896, oddána 26.7.1919, podruhé 24.2.1923), Ludvíkem (*10.8.1898, +28.7.1915) a Annou (*1900). Vlastní 2 slepice.

Byt č. 4 obývá Jan Klečka (*14.10.1871 Staříč, topič v továrně na šamot ve Vítkovicích) s rodinou, manželkou Rosálií (rozená Moravcová *23.8.1873, oddáni 13.11.1894) a dětmi Marií (*21.3.1895, sezdána 3.8.1915 s Františkem Němcem v Čeladné) a Kateřinou (*23.11.1897). Vlastní 2 slepice.

Byt č. 5 obývá vdova Terezie Linhardtová (rozená Maluchová *5.9.1849, vdova po Matěji Linhardtovi *21.2.1843 Klokočov u Příbora, +11.8.1897, oddáni 23.11.1869) s dětmi Františkem (*17.10.1873), Josefem (22.12.1878), Jindřichem (*15.7.1880,+19.5.1939) a Františkou (*3.4.1882, provdanou Pustkovou). Spolu s nimi je na bytě Jan Slíva (*8.5.1882) dělník z Vítkovických železáren, kde pracují i oba nejstarší synové. Vlastní 2 slepice.

Byt č. 6 obývá František Němec (*20.3.1865 Metylovice) nádeník z Vítkovických železáren s manželkou Marií (rozená Šoblíková *5.4.1861 Swientoszowce, oddáni 23.1.1893) a dětmi Rudolfem (*6.11.1893, +11.6.1902), Marií (*8.9.1896) a Filoménou (*5.5.1898, +15.10.1918).

Byt č. 7 obývá vdova Johanna Nausserová (rozena Žáčková *14.5.1856, vdova po Antonu Nausserovi) s dětmi Josefem (*11.3.1876, sezdán 9.11.1907), Antonem (*8.4.1883, sezdán 4.11.1907, +30.5.1954), Johannou (*10.5.1887) a Marií (*10.6.1889)

Podčíslo 48b celkem 8 osob ve 2 bytech.

Byt č. 1 obývá Jan Závada (*2.8.1869) dělník z Vítkovických železáren s rodinou, manželkou Ludmilou (rozena Kubenková *4.4.1873, oddáni 4.10.1893) a dětmi Marií (*22.3.1894, sezdána 21.2.1925 v Hrabové), Bohumilou (*27.8.1896, +28.4.1901 na tuberkulózu) a Josefem (*29.12.1898, sezdán 17.11.1923 v Hrabůvce s Františkou Matějkovou).  Vlastní 2 slepice a 2 husy.

Byt č. 2 obývá Alois Crla (*25.2.1871 Růžodol okr. Nový Jičín, dnes Petřvald Dvorek) nádeník z Vítkovických železáren s rodinou, manželkou Veronikou Monikou (*28.4.1861 Halič) a dcerou Julií (*22.5.1900).

V roce 1910 je dům stále ve vlastnictví Aloise Hranického. Stavení je rozděleno na dvě podčísla a celkem jej obývá v 9 bytech 45 osob.

Podčíslo 48 celkem 25 osob v 5 bytech.

Byt č. 1 obývá Antonín Řeha (*25.6.1873) dělník z Vítkovických železáren s rodinou, manželkou Paulinou (rozená Schulla *10.2.1879, Langendorf, Dlouhá Lhota, dnes součást Hlučína) a dětmi Rudolfem (*26.10.1900 Langendorf), Štěpánkou (*6.6.1902), Alžbětou (*29.6.1905), Vilémem (*2.2.1907), Antonínem (*22.10.1908) a Sofií (*6.6.1910). Chovají 4 slepice.

Byt č. 2 obývá Rudolf Doležálek (*15.4.1876 Pašovice, +14.6.1960) zedník ve Vítkovicích s rodinou, manželkou Albínou (rozenou Maluchovou *3.12.1882, +10.1.1967) a synem Vilémem (*1.5.1905). Později se jim ještě rodí syn Rudolf (*8.1.1911, +23.6.1990). Vlastní 3 slepice.

Byt č. 3 obývá František Němec s rodinou, který v roce 1900 obýval byt č. 6. Nyní bohužel již bez syna Rudolfa, který v roce 1902 zemřel ve věku necelých devíti let na tuberkulózu). Chovají dvě slepice.

Byt č. 4 obývá Jindřich Láník s rodinou, který v roce 1900 ve stejném složení obýval byt č. 1. Přibyla jim jedna koza, podsvinče a dvě slepice. Takže nyní chovají dvě kozy, podsvinče a pět slepic.

Byt č. 5 obývá Josef Frydrych (*20.2.1864 Zubří) tesařský pomocník s rodinou, manželkou Marií (rozena Dudová *6.3.1854, oddáni 16.9.1889, +31.3.1925) a synem Vilémem (*6.8.1895).

Podčíslo 48a celkem 20 osob ve 4 bytech.

Byt č. 1 obývá kotlář Josef Olšanský (*3.4.1882, +26.5.1952) s manželkou Teklou (*18.7.1885 v Polské Haliči). Chovají jedno podsvinče a 2 slepice.

Byt č. 2 obývá Jan Klečka s rodinou který v roce 1900 obýval byt číslo 4 v 48a a nyní pracuje jako dělník v plynárnách. Od té doby jim ke dvěma dcerám přibyli dva synové. Vojtěch (*4.4.1903) a Jaromír (*25.4.1909). Rozrostlo se jim i hospodářství o dvě slepice na celkové 4.

Byt č. 3 obývá Josef Pitřík, pacholek v železárnách, s rodinou (*4.4.1874 Morávka). Manželkou Annou (rozenou Válkovou *21.4.1875 Morávka), nevlastními dětmi, které měla manželka za svobodna, Františkem Válkem (*17.3.1895 Morávka) a Alfonsem Válkem (*24.7.1900 Kunčičky), chovancem Františkem Čelušňákem (*4.9.1901 Kunčičky, syn Anniny sestry Veroniky) a společnými dětmi Annou Pitříkovou (*2.4.1903), Marií (*2.2.1907) a synem Adolfem (*18.5.1909).

Byt č. 4 obývá Josef Myslikovjan (*27.2.1875 Ostravice) dělník železárenské plynárny ve Vítkovicích s rodinou. Manželkou Marií (*21.1.1873 Raškovice) a dětmi Josefem (*20.2.1902), Janem (*9.7.1904) a Marií (*1.11.1910). Chovají dvě podsvinčata a tři slepice.

Grunt6

Předchozí díly:
Hrabová a její rody, badatelské zdroje
Hrabová a její rody, grunty a chalupy
Hrabová a její rody, grunt č. 1, fojtství
Hrabová a její rody, grunt č. 2, volenství
Hrabová a její rody, grunt č. 3, mlýn
Hrabová a její rody, grunt č. 4
Hrabová a její rody, grunt č. 5, Stodola

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]