Představení publikace

Hrabová je jediným městským obvodem v Ostravě, který vydal publikaci u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války.

Otcem myšlenky sepsat a vydat publikaci je Vladimír Slavík. Je to především jeho zásluha, že se Hrabová stala v této záležitosti zcela výjimečným městským obvodem Ostravy. Pochopitelně velkou zásluhu mají i další lidé, bez kterých by publikace nikdy nevyšla. V prvé řadě to jsou Milan Slíva a Martin Slepička, kteří společně s panem Slavíkem publikaci sepsali a řídili jeji korekturu i tisk. Vše se rozjelo na plné obrátky v prosinci 2014, kdy se Rada MOb Hrabová rozhodla vyhovět žádosti Kulturní komise na financování tisku publikace.

Publikace Hrabová v období druhé světové války je soubor vzpomínek pamětníků a jejich příbuzných. Její vydání bylo pečlivě naplánováno na 30.4., kdy se každoročně občané scházejí u tradiční pietní vzpomínky obětí druhé světové války na místním hřbitově.

IMG_3344

Dne 30.4. proběhlo slavnostní představení publikace, kterou uspořádala Kulturní komise. Akce se konala v budově ÚMOb Hrabová a zúčastnili se jí jak autoři publikace, tak i zastupitelé, radní, starosta a místostarosta. Jednací sál byl občany Hrabové téměř do poslední židle zaplněn.

Akcí velmi pěkně provázel pan Houžvička, na kterém bylo vidět, že se důkladně připravil. Četl vybrané pasáže, uváděl zajímavosti z přípravy publikace a v neposlední řadě přečetl vzkaz od pana Olšanského, který se představení publikace nemohl zúčastnit.

Autoři se s Kulturní komisí dohodli na tom, že publikace nebude rozdávána zdarma, ale za symbolický dobrovolný příspěvek 30,- Kč. Vybraná částka bude ve vhodné formě předána místní knihovně.

Kdo si nestihl publikaci převzít na místě, bude mít možnost si pro ni s dobrovolným příspěvkem zajít do květinářství Věry Kročkové. Publikace budou v květinářství k dispozici od 5.5. do 31.5.2015.

Štítky:

Jeden komentář

  1. Martin Slepička říká:

    Ještě bych chtěl dodat, že hrabovští občané a široká veřejnost mají od dnešního dne možnost si publikaci prostudovat či si ji vypůjčit v Archivu města Ostravy, Moravskoslezské vědecké knihovně a v Knihovně města Ostravy – pobočce Hrabová.

[email protected] [email protected]