Z korespondence mezi Vilémem Závadou a Josefem Řezáčem (1/4)

K 110. výročí narození nejslavnějšího hrabovského rodáka a významného básníka Viléma Závady (narozen 22. května 1905) vám teď přinášíme na pokračování doslovný přepis jeho osobní korespondence s hrabovským farářem Josefem Řezáčem ze dne 30. dubna 1929.

zavada

Vilém Závada

Vilém Závada
V Praze, 30. dubna 1929

Adresa:
V. Z. Praha VII
Kamenická 41/Ip.

Vážený a milý pane faráři,

opravdu nevím, budu-li Vám moci opravdu v dostatečné míře poděkovati za Váš lístek z Říma, který mě nejen potěšil a překvapil, ale který mě zároveň přesvědčil, že jste ve své šlechetnosti přešel všechny ony trapné události, jichž jsem byl původem a které zkalily náš dřívější poměr. Když jsme se rozešli, byl jsem ještě chlapec. Ale od té doby se toho tolik změnilo a dnes, skoro po desíti letech, dívám se na všechno jinýma očima. A píšu-li Vám dnes, neberte to, prosím, tak, jako když potrestaný školák slibuje, že se polepší a že bude napříště hodný. Promiňte mi laskavě toto poslední vysvětlení, ale musil jsem je říci.

Věřte mi, pane faráři, že jsem si na Vás v poslední době velmi často vzpomínal a že mi našeho rozchodu bylo velmi líto, neboť naše cesty jsou dnes ve skutečnosti mnohem, mnohem bližší, než by se na první pohled zdálo. Píše se mi o tom velmi těžko, ale když jsem si vzal za zásadu heslo: pravdu, čistou pravdu, nezbývá mi, než pokračovat.

Promiňte mi, budu-li mluviti napřed o věcech, které jsou víc vnější než vnitřní…

Pokračování příště

Foto: slovnikceskeliteratury.cz

Štítky:

4 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  V Hrabovských novinách jsem psal 1.6. 2014 o podílu faráře Josefa Řezáče na výchově a vzdělání Viléma Závady a na komplikace, spojené se svatbou Závady s Jaroslavou Krejsovou. S povděkem jsem přivítal iniciativu pana Slepičky, který, ač generačně velmi vzdálen,přibližuje našim spoluobčanům osobnost básníka.
  Já řeším v souvislosti s V.Z. následující problém: Byl dán návrh na pojmenování parčíku před ÚMOb po Vilému Závadovi. Návrh byl údajně zamítnut příslušnou komisí, která je poradním orgánem Rady města Ostravy, a to bez udání důvodů, což je v dnešní době nepřijatelné. Zaslal jsem v této věci s využitím zákona 106/1999 Sb. dotaz na Magistrát, ale důvody zamítnutí jsem se nedozvěděl. Příslušná komise, která to má v kompetenci pracuje ve složení: předseda Petr Dlabal, členové Miriam Prokešová,Eva Petrášková, Miroslav Jopek, Vladimír Polák, Jaroslav Trnovec, Daniela Balarinová, Česlav Pietroň a Milan Kolder. Žádal jsem o vyjádření pana Dlabala (starosta Vítkovic) a pana Poláka (člen hnutí Ostravak), ale doposud bez odpovědi. Pokud někdo z čtenářů má kontakt na výše jmenované, prosím o spolupráci. Myslím, že občané Hrabové mají právo se dozvědět, proč parčík v Hrabové nemůže nést jméno našeho rodáka.

 2. Milan Slíva jr. říká:

  Je otázka, zda si občané Hrabové vůbec přejí, aby se po tomto našem nejslavnějším rodákovi parčík vůbec jmenoval. Já osobně jsem kupříkladu proti a tento nápad se mi, abych pravdu řekl, moc nelíbí. Pokud už by se parčík po někom pojmenovávat měl, jsou mnohem lepší kandidáti, kupříkladu právě otec Řezáč. Osobně bych ale park v současné době nechal bezejmenný.
  Já osobně se nevzdávám naděje, že po Vilému Závadovi by mohla být pojmenována naše škola. K té měl blízko, aktivně si dopisoval s řediteli školy, i v almanachu k 10. výročí otevření nové školní budovy vévodí titulní stránce jeho verše, které k této příležitosti napsal. O školu se aktivně zajímal. Osobně bych byl velmi rád, kdyby školní rada, které jsem členem, přišla s návrhem na pojmenování školy po tomto našem nejslavnějším rodákovi. Tento akt jsem již neoficiálně na školní radě prezentoval a zjišťoval možnou podporu pro něj, stejně jako jsem toto neoficiálně konzultoval s některými představiteli obce. Tento akt se mi zdá realizovatelný a získání podpory pro něj reálné. Důležité je znát i názor občanů Hrabové, zda lze získat pro toto pojmenování obecný konsensus. Mimo jiné by to vyřešilo i problém, kdy u neznalých naší obce vzbuzuje současný název školy dle ulice Paskovská evokaci, že se jedná o paskovskou školu.
  Další kroky ohledně pojmenování školy mohu činit až po dokončení aktuálně probíhajícího výběrového řízení na nového ředitele naší školy a jeho uvedení do funkce. Pojmenování parčíku by tuto mou snahu zhatilo a proto jsem vcelku rád, že komise rozhodla o pojmenování parčíku tak, jak rozhodla.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Velice souhlasím se snahou pana Milana Slívy na pojmenování ZŠ po Vilému Závadovi. Škola je více jak parčík. Ale důvody, proč to nelze u parčíku je dobře vědět,abychom mohli usilovat jednotně a společně o pojmenování školy po našem rodákovi.

 4. Martin Slepička říká:

  Já bych byl zase pro odhalení busty Viléma Závady v prostorách úřadu nebo skulptury v parku před úřadem nebo pro vystavění památníku či pamětní desky před rodným domem.

[email protected] [email protected]