Z korespondence mezi Vilémem Závadou a Josefem Řezáčem (1/4)

K 110. výročí narození nejslavnějšího hrabovského rodáka a významného básníka Viléma Závady (narozen 22. května 1905) vám teď přinášíme na pokračování doslovný přepis jeho osobní korespondence s hrabovským farářem Josefem Řezáčem ze dne 30. dubna 1929.