Dětské hřiště, pískoviště

Žádost: 3.6.2015
Odpověď: 11.6.2015

Komu: Ing. Jana Faicová
Žadatel: Ing. Šárka Tomisová
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

žádám Vás o poskytnutí informací k

Revitalizace ploch Šídlovec – Šrobárova – V. Huga, Ostrava – Hrabová“ – SO 03 Multifunkční hřiště, SO 04 Dětské hřiště, pískoviště

1) projektová dokumentace – stačí nascanovat nebo poslat odkaz
2) navrhovaná cena, dle které se dnes bude vybírat zhotovitel

Zároveň Vás žádám, aby tato projektová dokumentace byla dnes poskytnuta veřejnosti k nahlédnutí na zastupitestvu, které se koná v úředních hodinách MÚ úřadu Hrabová.
Pochopitelně před schválením zhotovitele.

Děkuji, Tomisová


Dobrý den,

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V příloze Vám zasíláme situaci multifunkčního hřiště. Toto bude realizováno na místě stávajícího antukového hřiště. Hrací plocha víceúčelového hřiště je 20*30m a bude z propustné umělé hmoty určené pro míčové hry s povrchovým lajnováním pro příslušné hry. Celý prostor víceúčelového hřiště bude oplocen.

Do projektu pro realizaci multifunkčního hřiště jsou zahrnuty tyto stavební objekty:

 • příprava území
 • ochrana optických kabelů
 • odvodnění zpevněných ploch
 • multifunkční hřiště, přístupové chodníky
 • dětské hřiště, pískoviště
 • terénní úpravy

Celková cena díla dle projektové dokumentace pro realizaci stavby je vyčíslena na 4 641 769,35 Kč vč. DPH.
Vzhledem k tomu, že nebylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o dílo není možno sdělit cenu zhotovitele. Pokud zastupitelstvo rozhodne o uzavření smlouvy o dílo, tato smlouva vč. rekapitulace nákladů na jednotlivé stavební objekty bude v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zveřejněna na profilu zadavatele.

PDF příloha

Svatava Králová
Úřad městského obvodu Hrabová
odbor stavebně správní
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava – Hrabová
T+420 599 420 119, 725 996 470
E [email protected]
W www.ostrava-hrabova.cz


Děkuji paní Králová,

v plánu, který jste mi zaslala, jsem si přečetla, že některé dřeviny mají být odstraněny (přesazeny, ponechány), ale z naskenovaného obrázku nelze poznat, které.

Z legendy to nelze rozklíčovat, u stromů chybí ikonky.

Jistě existuje i podrobnější plánek, než komplexní projekt na hřiště i parkoviště. Žádám po Vás pouze projekt na

Revitalizaci ploch Šídlovec – Šrobárova – V. Huga, Ostrava – Hrabová“ – SO 03 Multifunkční hřiště, SO 04 Dětské hřiště, pískoviště.

Mohla byste mi jej prosím naskenovat a zaslat, s vyznačením, které dřeviny se ponechají, které mají být vyřezány a které se mají přesadit?

Děkuji a s pozdravem,

Tomisová


Dobrý den,

při realizaci stavby multifunkčního hřiště a dětského hřiště nebudou káceny žádné stromy ani keře. Pokud bude v příštím roce realizováno parkoviště vč. oprav přilehlých komunikací, tak tam bude provedeno přesazení 2 ks stromů – Jeřábu obecného. Ve výkrese jsou označeny číslem 02,03. Ostatní stromy, které jsou ve výkrese zakřížkovány jsou rozhodnutím o povolení kácení č. 3/2014 ze dne 8.4.2014 povoleny skácet. Jedná se o 2 ks bříz a 2ks třešní sakura. Bylo však dohodnuto, že se budou kácet jen dřeviny které budou přímo dotčené stavební činností a vzhledem k tomu, že tato situace nenastala k žádnému kácení nedojde.

V přiložené situaci je ještě vidět strom pod označením 01-bříza, která zasahuje do samostatného parkoviště. Kácení této břízy nebylo povoleno, proto v dalších stupních projektových dokumentací došlo ke snížení počtu parkovacích stání tak, aby strom byl zachován.

PDF příloha

S pozdravem

Svatava Králová

Štítky:

2 Komentáře

 1. Petr Halfar říká:

  Součástí celé akce mimo dětského hřiště a pískoviště mělo být i rozšíření parkoviště defacto podél celé zadní části Šrobárovy 22 s tím, že půlku antuky zabere parkoviště s jednosměrným provozem.
  Platí to stále?

 2. carmen říká:

  Je to v plánu,

  ale parkoviště má stát 6 mega, což mi hlava nebere a hřiště jenom 4. Z finančních důvodů se tedy dává přednost hřišti. Na to, že ho plánují opravit snad 15 let, docela hledím, že se konečně rozhoupali.
  Na zastupitelstvu neprošel radou vybraný zhotovitel na hřiště, firma s 1-5 zaměstnanci, asi klouzaví ukrajinci. Zastupitel pan Petana, špičkový odborník přes stavebnictví, roznesl špatně připravenou smlouvu na kopytech, podívejte se na záznam zastupitelstva z 3.6., až bude na hrabova.info, rozebíral ji dobrých 20 minut a to je jenom dobře, že takové odborníky v zastupitelstvu máme.

  A pro vysvětlení – parkoviště a hřiště jsou 2 naprosto oddělené akce.

  A protože píšete pod databázi informací dle zákona 106 – odpověď z úřadu přirozeně žádná, vypadá to, že info o připravované stavbě budeme nuceni sehnat jinou cestou.

[email protected] [email protected]