Žádost o informaci – Elspol záruka na trávu

Žádost: 22.7.2015

Komu: Mgr. Jiří Strniště
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací:

kvalita nově zatravněných ploch stavby Revitalizace vnitrobloku ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga.

z připojeného snímku a pochůzkou na místě je patrné, že nově zatravněné plochy poněkud postrádají kulturní traviny evidentně předepsané projektem. Vítězí různé divoké traviny a lebeda a jiné plevely. Na tyto plochy se taktéž vztahuje záruka. Plevely již mají semena a za chvíli nám kontaminují vše okolo. V parném létě se nedá dělat další osev, ale alespoň vytrhávat plevely a osít posléze. A toto je nutno uplatnit u zhotovitele stavby – máme na to plné právo. Posekání, které bylo provedeno na náklady obce v minulých dnech akorát přispěje k vysemenění plevelů.

Reklamace proběhla? Jak reaguje zhotovitel?

Předem děkuji za odpověď

S pozdravem

Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]