Tisk Hrabovských listů

Žádost: 28.6.2015
Odpověď: Ne

Komu: tajemník Jiří Strniště
Žadatel: Ing. Radomír Orkáč
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den, pane tajemníku.

Na jednání Zastupitelstva konaného dne 24.6.2015 oznámil starosta, že minimálně do konce roku 2015 bude tisk každého čísla Hrabovských listů zadáván jako samostatná zakázka/objednávka. Pan starosta odpovídal na dotaz, který mu byl položen z důvodu podezřelého postupu, kdy je pro tisk vybírána stejná tiskárna, která tiskla předvolební kalendář. Mimochodem, tento můj formalizovaný dotaz by byl naprosto bezpředmětný, kdyby pan místostarosta nás občany informoval, jak slíbil na předchozím jednání Zastupitelstva, kdy řekl, že věc prověří a bude nás informovat.

Poprosím Vás touto cestou o poskytnutí následujících informací:

  • Která tiskárna dostává tuto zakázku (název firmy)?
  • Jak byla tiskárna/firma vybírána (na základě zkušeností, doporučení, nebo z jiného důvodu)?
  • S jakými tiskárnami/firmami byla navržená cena porovnávána, prosím o konkrétní názvy firem a celkový počet oslovených firem.
  • Kolik výtisků bylo objednáno (náklad) pro květnové číslo?
  • Jaká byla celková částka v Kč za květnové číslo?
  • Jaké jsou technické parametry pro požadovaný tisk: kvalita papíru, tisku a další podrobnosti v objednávce.
  • Pokud je odpověď na některý z předchozích bodů přímo v objednávce/faktuře, poprosím Vás o poskytnutí této objednávky či faktury.

Děkuji za odpověď a vyřízení této záležitosti v souladu se zákonem 106/1999 sb.

S pozdravem, Orkáč

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]