Schůze MO ČSSD Ostrava–Hrabová

Dne 8. 9. 2015 proběhla členská schůze MO ČSSD.

Schůze se zůčastnili hosté:

 • Jež (člen ZMO),
 • Stonišová – (předseda OKK),
 • Hřivňák – (člen OVV).

MO ČSSD Hrabová na své schůzi volila a zvolila:

Nývrhy stávajícího výboru:

 • Výbor doporučuje, aby se sice zůstalo u původního obsazení, ale aby byl počet členu výboru navýšil o jedno místo.
 • Výbor navrhuje do výboru doplnit přítele R. Orkáče.

Volba (výsledek ano/ne)

 • Předseda MO ČSSD Hrabová: Dvořák (10/0)
 • Místopředseda MO ČSSD Hrabová: Žižka V (10/0).
 • Členové výboru: Petana (10/0), Vašňovský (10/0), Balušková (10/0), Orkáč (10/0)
 • Delegáti na okresní konferenci: Morisák (10/0), Žižka V. (10/0)
 • Kandidát na delegáta krajské konference: Dvořák (10/0)
 • Kandidát na člena OVV: Dvořák
 • Kandidát na člena OKK: V. Žižka (10/0)
 • Kandidát člena krajské kontrolní komise: Skopal (10/0)
 • Předseda OVV a předseda OKK: nikdo
 • Člen KVV a předseda KVV: nikdo

Informace z okresního výkonného výboru:

 • okresní konference v K-TRIO,
 • programová konference tuto neděli 13. 9. 2015.

Jakub Jež informoval především o zasedání Ústředního výkonného výboru a činnosti Zastupitelstva města.

Informace z MOb Hrabová:

 • Kvůli nepořádkům na ÚMOb Hrabová se sešli opoziční zastupitelé, kteří požádali o zařazení návrhu programu (náprava nalezených nedostatků v hospodaření, vytvoření nového výboru – redakční rada).
 • Přítel Orkáč požádal o ukončení členství v redakční radě Hrabovských listů. Rezignoval společně s předsedou redakční rady panem Šumberou. Jako své důvody uvedli:
 • vměšování se starosty do práce šéfredaktora, předsedy a členů redakční rady,
 • nerespektování a odepírání autorství článků a fotografií,
 • vydávání zavádějících či nepravdivých článků,
 • neshoda na důležitých tématech, pořadí článků a výběru fotografií,
 • absence přiměřeného prostoru všem zastupitelům,
 • nesouhlas se Základními principy Hrabovských listů, které byly bez předchozích konzultací s Redakční radou schváleny Radou MO Hrabová.
 • Pokud vznikne nový výbor Redakční rada Hrabovských listů, navrhne do výboru přítele Orkáče. Na pozici předsedy výboru podpoří pana Šumberu.
 • Kinematograf bratří Čadíků – úspěšná akce, kterou ale obec velmi málo podpořila. Tři ze čtyř dnů musely zafinancovat místní hnutí a spolky.
 • Po četných stížností občanů a zastupitele Petany dojde konečně k výměně plakátovacích ploch. Jedna nová plocha bude vytvořena na Žižkově.
 • Jiřina Kelnarová rozvázala pracovní poměr s úřadem ke dni 31. 12. 2015.
 • Převod bytového fondu pod úřad ke dni 2. 9. 2015.

Štítky:

Jeden komentář

 1. občan říká:

  Aaa, ČSSD omlazuje vedení.. . Konečně!
  Radku, vy máte ale sílu na vlastní stranu, myslím si, že by Vám nezávislí slušeli více. Nebo přivést ANO do Hrabové.

  Třeba by do toho šel i pan Slíva a možná i pan Slepička.

[email protected] [email protected]