Otevřený dopis – stavba chodníku

Dobrý den, vážení zastupitelé.

Obracím se na vás formou otevřeného dopisu, protože nejsme schopeni již jako běžní občané více v dané věci udělat.

Jedná se o stavbu “Výstavba chodníku podél ul. Paskovská, úsek od ul. Perunova po ul. Jezerní, Ostrava-Hrabová”.
O celé problematice, kvůli které vám píšu, jsem již psal na Hrabová.Info ve dvou článcích.

http://www.hrabova.info/2015/10/05/vystavba-chodniku-podel-ul-paskovska/
http://www.hrabova.info/2015/10/21/vystavba-chodniku-podel-ul-paskovska-pokracovani/

Možná nenajdete čas na přečtení výše uvedených článků, proto mi dovolte ve stručnosti popsat co někteří občané, včetně mě, považují za nesprávné. Jelikož se dá situace ještě zvrátit, píši vám všem, abyste sami posoudili, jestli to za to nestojí.

V projektu se píše:
Chodník je navržen v šířce 1,63 m v úseku od navržené lávky přes vodní tok Ščučí, přes ulici Vodanova po požární zbrojnice. V úseku před požární zbrojnicí směrem k ulici Jezerní bude mít chodník šířku 3 m.

Proč je v jedné části stavby navržen chodník s šířkou 1,63 m a v druhé části se jedná o návrh „chodníku“ s šířkou 3 m? Neoficiálně i na úřadě potvrdili, že se jedná o plánovanou odstavnou plochu pro parkování aut hasičů při zásahu.

V projektu ale není počítáno ani s občasným parkováním aut:

 • 60 mm tlusté dlaždice jsou pro parkování aut nevhodné,
 • jiní účastníci provozu než chodci nesmějí chodník užívat, pokud není stanoveno jinak (§ 53 odst. 2 zákon o provozu na pozemních komunikacích),
 • projekt stavby počítá s umístěním zahrazovacího sloupku, přičemž “odemknutí” sloupku je stejně náročné jako otevření dvorku.

Další argumenty jsem vepsal do daných článků, pokud vás celá věc zajímá, bude nutné si je přečíst.

Proč není nikdo z úřadu schopen oficiálně vysvětlit důvod 3 m širokého chodníku?

Vážení zastupitelé, můžete nám prosím někdo podat pomocnou ruku?

Vysvětlete nám kdo konkrétně a proč požaduje nejednotnost šířky chodníku po celé délce stavby.

Nejduležitější je ale informace pro vás, protože nyní má možnost úřad ještě celou záležitost “napravit”.
Ůtvar hlavního architekta a stavebního řádu musí v těchto dnech vyčkat na nová vyjádření jednotlivých účastníků stavebního řízení.

Věřte, že bych vám nepsal, kdybych to neměl vše ověřené.

Děkuji za vyslyšení a věřím že ani vám není lhostejný osud poslední nezastavěné plochy od školy k hostinci U Lípy podél Paskovské.

S pozdravem, Orkáč

2 Komentáře

 1. Stanislav Holis říká:

  Protože tahle stavba nepůjde rozdělit na dvě části tzn. zhotovení jedné části pro chodce a druhé části k parkování osobních aut hasičů, navrhnul bych stažení tohoto bodu z projednávání. Není pro obec prospěšné – z úst paní KDU – ČSL, aby byl chodník ničen parkováním aut. Nakonec, co výstavbě 3m chodníku asi řeknou stromy, jejichž kořenový systém bude zasažen vybagrováním? Asi ámen….

 2. Šárka Tomisová říká:

  Při čtení těchto řádek mě napadá jiná věc…

  – tzv. “Antukové hřiště”, které na svoji REVITALIZACI čekalo snad 20 let.

  Je již otevřené, z povzdálí působí velmi pěkně a chválabohu, že se mu dalo přednost před velkoprostorovým nevkusným parkovištěm pod okny pečovatelského domu, ale jsou zde jistá, celkem důležitá ale.

  Povrch tartan…

  – jak se bude udržovat, pokud zde děti přijdou se zablácenými botami a to si pište, že přijdou
  – je někde poblíž zdroj vody, aby se povrch mohl občas vystříkat tlakovou vodou?
  – proč se nedalo přednost jinému, lépe udržovatelnému povrchu?

  Tartan je i na okrajích pískoviště a stačí se jít podívat, jak to tam vypadá.

  A vedle hřiště jsou hrací prvky pro děti, prolézačky – skvělé, děti se tam vyblbnou, ale jsou umístěné nepochopitelně na štěrku, který je již všude roznesen. Proč? Proč tam není tráva nebo nějaký měkký umělý povrch? Nebyl by vhodnější?

  Zase prostě NĚKDO NEUVAŽOVAL a PROSAZOVAL VLASTNÍ NÁZOR.

  Proč se nezeptal místních obyvatel?
  Proč neudělal o této celkem drahé investiční akci veřejnou debatu?

  Protože OBČANY a JEJICH NÁZORY prostě POHRDÁ a je to ŠKODA,

  protože JEDEN ROZUMNÝ OBČAN je CHYTŘEJŠÍ než celá NEKOMPETENTNÍ rada.

[email protected] [email protected]