Schůze MO ČSSD Ostrava–Hrabová – 10.11.2015

Informace z členské schůze ČSSD dne 10.11.2015:

  • Beseda s paní Šircovou (místopředsedkyně Mladých sociálních demokratů a zastupitelka města Paskov).
  • Přítomný pan Milan Pospěch byl opětovně vyzván ke vzdání se funkce člena RMOb Hrabová, ale dle jeho vyjádření nehodlá usnesení splnit. Na dotazy členů k jeho působení v radě odpovídal neochotně s argumentací, že se jedná o „prkotiny“. Po hodině jednání členskou schůzi opustil.
  • Předseda Jan Dvořák seznámil přítomné s informacemi z Okresní konference a Okresního výkonného výboru.
  • Informace z městského obvodu (odchod zaměstnanců úřadu – Strniště, Ličková, Kelnarová; výběrové řízení na nové zaměstnance).
  • Byla odložena žádost pana Rašky o souhlas s přijetím v jiné místní organizaci ČSSD pro jeho osobní nepřítomnost.

Další členská schůze bude výroční a bude se konat dne 8. 12. 2015 v 17.00 hod.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]