Jste pro odvolání starosty?

Dne 9.12.2015 se uskuteční mimořádné jednání Zastupitelstva, kde se bude hlasovat o důvěře starosty Mgr. Rostislava Nadě. Váš názor nás zajímá!

 

 

Štítky:

12 Komentáře

 1. milan_orki říká:

  Rada obce se zachovala správně, neboť předkládá (podle formy a textu pozvánky) zastupitelům návrh odvolat starostu z funkce. Proč se domnívám že ho rada chce odvolat sama? Na stránkách obce byla totiž 1.12.2015 zveřejněna pozvánka na 9.jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, tedy “řádného a plánovaného” zastupitelstva a v návrhu programu předloženým a schváleným radou Městského obvodu Hrabová je pod bodem 1. návrh na odvolání starosty obvodu Hrabová z funkce. Takže předpokládám, že se koalice a zejména ODS shodla na odvolání starosty. Je to asi zásluha místostarosty Trávníčka, který totiž nedokázal zdůvodnit již druhou neúčast starosty (neomluvil se)při 8. jednání zastupitelstva. Pokud tomu tak je, pak odvolání starosty z funkce proběhne bez problémů, neboť 6 opozičních poslanců (mimo sedmého opozičního poslance Milana Pospěcha z ČSSD), požadovalo svolání mimořádného zastupitelstva právě k odvolání starosty z funkce. Nebo pozvánka měla správně znít “Pozvánka na 1. veřejné mimořádné jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová” a koalice starostu ponechá ve funkci? Co si myslí občané uvidíme přímo na jednání, ať už nazvaném 9. jednání zastupitelstva řádném či 1. veřejném mimořádném, svolaném na základě požadavku opozice(mimo Milana Pospěcha z ČSSD)s termínem konání nejpozději 9.12.2015…
  Milan Orkáč, zastupitel obvodu Hrabová

 2. Šárka Tomisová říká:

  Pane Orkáči st.,

  je to v tomto roce již druhé Mimořádné jednání zastupitelstva, první bylo dne 1.4.2015 a tehdy bylo svoláno kvůli vnitrobloku.

 3. Šárka Tomisová říká:

  Mimochodem…

  nikde jsem prozatím neviděla na toto zastupitelstvo pozvánku, myslím tím venkovní informační tabule.
  Informace o 9. jednání zastupitelstva nebyla dokonce ani ve skřínce ÚMob před tržnicí na Šídlovci.
  Nemá být pozvánka náhodou vyvěšena týden předem a není to tudíž protizákonné?

  • milan_orki říká:

   Paní Šárko, pozvánka je zveřejněna na internetových stránkách obce od 1.12.2015 a občané (viz jednání zastupitelstva) to považují za běžné zveřejnění. Svým článkem jsem chtěl jen upozornit, jak se rada brání tomu vyjádření běžně využívaném v praxi a orgány státní správy akceptovaném – “Mimořádné veřejné jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová.” A důvody pro jeho svolání byly patrné. Osobně jsem pro název, jaký neplánovanému jednání patří – tedy mimořádné jednání.
   Milan orkáč

   • Šárka Tomisová říká:

    Děkuji Vám za odpověď pane Orkáči,

    každopádně já jsem vytiskla a také vylepím, jelikož úřední desku čte minimum občanů.

    A až bude na úřadu nové vedení, nechám si to zpětně proplatit 🙂

 4. Martin Slepička říká:

  Zastupitelstvo je jen jedno, viz zákon, a to i pokud návrh na konání zastupitelstva podají “opoziční” zastupitelé. Tuším, že na úřední desce informace vyvěšena byla, tudíž je minimální požadavek v pořádku. Nikde po obci nic vylepeno být nemusí, ale může, když se to hodí. Když se to nehodí, tak nic vylepeno není, a ani jsem to neočekával.

 5. milan_orki říká:

  Martine, trochu s Vámi nesouhlasím. V zákonu se označení “mimořádné zasedání” vyskytuje v ust. § 55 odst. 4 v zákonu o volbách do zastupitelstev obcí: “Nevysloví-li zastupitelstvo na nejbližším zasedání zánik mandátu podle odstavce 3 (tedy v případech pravomocného odsouzení člena zastupitelstva k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, ztráty volitelnosti nebo vzniku neslučitelnosti funkcí), ředitel krajského úřadu požádá o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se uskuteční nejpozději do 21 dnů od doručení této žádosti. Není-li zániku mandátu dosaženo, zaniká mandát člena zastupitelstva, vysloví-li to ředitel krajského úřadu.” To není náš případ.

  V praxi se však jako “mimořádná” zpravidla označují zasedání svolávaná mimo předem schválený plán, právně je toto vyjádření “mimořádné” toolerováno všemi orgány státní správy. Důvody pro svolávání takových “mimořádných” zasedání nejsou v zákoně taxativně uvedeny. Zákon o obcích výslovně zmiňuje, že zastupitelstvo musí být starostou svoláno na žádost alespoň jedné třetiny členů zastupitelstva nebo hejtmana kraje, a to tak, aby se konalo nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. To je případ náš. Je běžné, že zápisy jsou nazvány jako zápisy z mimořádého zastupitelstva a tak i archivovány. Nebo si myslíte, že starosta své odvolání dlouhodobě plánoval?
  Milan Orkáč

  • Martin Slepička říká:

   Vážený pane inženýre, máte samozřejmě částečně pravdu, § 92 však nehovoří o mimořádném zastupitelstvu:

   “(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.
   (2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce…”

 6. Stanislav Holiš říká:

  Starosta má táhnout radnici dopředu a ne stahovat dolů, jako v našem případě. Takže palec taky dolů….

 7. Šárka Tomisová říká:

  Jsem pro odvolání nejen starosty, ale celé ZPROFANOVANÉ RADY.

  1) Mgr. Rostislav Naď – (pod)vlivný starosta

  dále již bez titulu:

  2) Igor Trávníček – místostarosta – hlavně politik, předseda místní buňky ODS a podnikatel, který hájí šlendriánské firmy a vůbec se za to nestydí

  3) Libor Lyčka – nejvlivnější radní a majitel místní sběrny, hlavně KOVů – hájí čistě svoje zájmy a kvůli pozemkům jeho rodiny ve Staré Hrabové, tzv. Jižní části, bude rozdělena vesnice a místo obchvatu – tzv. Jižní tangenty, budeme mít kamionový průtah uprostřed vesnice a z toho se mi vážně zvedá žaludek…

  4) Milan P(r)ospěch – pracovní název – Pepek Vyskoč – do počtu při hlasování, ani ne tak kariérista, prostě místní figurka, která nelíže smetanu, ale sbírá lógr, ale i to ji stačí…

  5) Petr Balušek – tak na toho nemám prakticky názor, protože lidovci v Hrabové ho obecně postrádají a prozatím se hledají… vždy ale lížou smetanu u vládnoucí strany, trochu mi to připomíná Prospěcha, prozatím ale jenom vzdáleně…

  Jen tak mimochodem…byl z Vás čtenářů h.i, někdo na benefici Václava Fajfra dne 27.10. u Lípy? Určitě chvályhodná akce na které se vybral určitý obolus.

  Ale… pokud se odečte 10 000 od neznámého dárce, vybralo se “pouhých” 11 000 Kč.
  A to je na akci sponzorovanou pizzou Chachar a ODS, tč., vládnoucí strany Hrabové – směšně málo.

  Pana Fajfra si přirozeně pro jeho charitu vážím, ale propříště by se neměl nechat zatahovat do špinavých politických her v Hrabové, již zprofanované vládnoucí strany.

  Protože hlavní účel této akce bylo zviditelnění ODS, ne charita.

  Zúčastnili se ji totiž všichni “bohatí” radní této strany – starosta Naď, místostarosta Trávníček, radní Libor Lyčka v růžové košilce a vlezdoprdelka Milan P(r)ospěch.

  A zachraňovali jsme to my běžní občané, kteří pro charitu opravdu nešetřili, přišli jsme podpořit dobrou věc, ne sbírat politické body…

  • Radomír Orkáč říká:

   Paní Tomisová,

   chtěl bych pouze reagovat na napsané ohledně benefičního koncertu.

   Mnoho lidí ví, že se s panem Fajfrem nemáme rádi. Naše antipatie vznikly v době našeho působení v redakční radě Hrabovských listů. Opravdu jediné, za co ho uznávám jsou benefiční akce. Přestože jsem jeho akce chtěl opakovaně propagovat na webu Hrabová.Info, nikdy mi pan Fajfr neodepsal a nevím, co si mám o tom myslet. Protože oba jsme chtěli pomoci dobré věci a je otázkou, proč to nemělo být na Hrabová.Info, když mě opakovaně lidé kontaktovali, že ta informace zde chybí.

   Sponzorství ODS a Chachara je chvályhodné! a osobně mi to nevadí, pokud ovšem opravdu něčím přispěli. Považoval bych za pěkné uvést, čím přispěli. Vystoupení ostatních členů “skupiny” (je to jejich živobytí) pana Fajfra a plakáty musí někdo zaplatit.

   Něco jiného byla na předchozích akcích záštita pana starosty. Akce byla před volbami a nikomu nebylo jasné, co ona záštita znamenala. Pan Fajfr je první náhradník za ODS, který bude “muset” nastoupit do Zastupitelstva, pokud někdo odejde. Možná paradoxně odejde současný starosta pan Naď a teprve potom uvidí veřejnost, proč osobně nemám pana Fajfra “rád”.

   > Ale… pokud se odečte 10 000 od neznámého dárce, vybralo se „pouhých“ 11 000 Kč.

   Nevím, kdo byl dárcem 10 000,-, patří mu OBROVSKÉ poděkování.

   Je dobře, že akce byla a je skvělé, že se podařilo vybrat tolik peněz. Bohužel je to jen kapka v moři, protože maminka Zdenka potřebuje na speciální auto ještě 258 033 Kč.

 8. Jan Dvořák říká:

  Nelze než s paní Tomisovou souhlasit, ale nejvíce voličů dalo hlas ODS a bez ní radu sestavit při současném složení zastupitelstva prakticky nelze a i kdyby se to podařilo většinou jednoho hlasu, nebylo by to zrovna demokratické. Jedinou šancí pro Hrabovou je to, že se mezi těmi zastupiteli ODS najdou tací, kteří budou chtít změnit současný styl vedení obce a vrátit staré dobré časy, kdy v radě seděli radní nominovaní stranami zastupujícími 12-13 z 15 zastupitelů a i na názor těch zbývajících opozičních se hledělo.
  Benefiční koncert nepochybně měl za cíl zviditelnit ODS. Za nejsmutnější však považuji to, že postižení musejí takto žebrat. Snížení dávek a příspěvků handicapovaným byl největší zločin pravicových vlád. Nebylo by systémovější dát aspoň nějaký malý příspěvek z rozpočtu obvodu? Vždyť všichni víme, že ten kluk pomoc potřebuje.

[email protected] [email protected]