Rozhovor s tajemníkem Janem Sochou

Uplynul měsíc od nástupu nového tajemníka Ing. Jana Sochy na úřad MOb Hrabová a my se ho rozhodli požádat o písemný rozhovor. Tajemník s rozhovorem souhlasil a jak je u něj dobrým zvykem, na zaslané otázky promptně odpověděl.

Nejprve se podívejme, co o sobě pan Ing. Socha napsal před volbami 2014:

sochaDle mých informací ve Štramberku náš rod žije více než 350 let. Vystudoval jsem VUT Brno a téměř 10 let jsem pracoval v Tatře Kopřivnici. Nikdy mi nebyl lhostejný veřejný život, a proto jsem byl spoluzakládajícím členem OF Štramberk. Jsem ženatý, bezpartijní. SNK považuji za pokračovatele původních ušlechtilých myšlenek. Starostou jsem byl 16 let a v roce 2006 po dalších vítězných volbách jsem tuto funkci na 4 roky dobrovolně přenechal a díky důvěře občanů se jím v roce 2010 znovu stal. Dílo ještě není dokončeno. Chci pracovat na dědictví našich otců, nebát se a nekrást a stejně jako ve volejbalu či na divadle dát dohromady tým, který bude spolupracovat na všem pozitivním pro rozvoj města a bude úspěšný. Kdo nic nedělá, nic nepokazí.

Písemný rozhovor pro Hrabová.Info ze dne 05.01.2016:

1. V listopadových Hrabovských listech jste zmínil Vaši dvacetiletou působnost na postu starosty ve Štramberku. Uběhl měsíc od Vašeho nástupu do pozice tajemníka ÚMOb Hrabová. Můžete, prosím, popsat Vaše první dojmy? Porovnejte z jakéhokoliv pohledu Hrabovou se Štramberkem.

Problematika jednoho z nejmenších měst na severní Moravě – Štramberka a městského obvodu Hrabová je velmi podobná. Zásadní rozdíl je v postavení samosprávy podle zákona o obcích. Město na rozdíl od městského obvodu o svých záležitostech včetně majetku rozhoduje naprosto samostatně. Oba subjekty řeší podobné problémy svého rozvoje: dopravu, bezpečnost, investice, školství, kulturu, životní prostředí, správu bytového fondu. Město i městský obvod se potýkají s nebetyčnou byrokracií, kterou na sebe objektivně či subjektivně náš stát časem nahromadil. Stejně jako ve Štramberku tak i v Hrabové jsou občané, kterým jde o veřejné blaho, někteří se jej aktivně snaží prosazovat, jiní kritizují, ostatní jsou pasivní. Mnoho zanícených chce dělat i pro druhé, někteří jen pro sebe. Mrzí mě, že i do malých obcí, městeček a obvodů dorazila rádoby politika, která někdy kromě pozitivního soupeření o lepší řešení problému často pouze nekonstruktivně či populisticky kritizuje, či dostatečně nenaslouchá, protože toto řešení navrhuje někdo z koalice či opozice.

2. Proč již vlastně nejste starostou Štramberku a proč jste se rozhodl podat přihlášku do výběrového řízení na post tajemníka úřadu v Hrabové?

Odsloužil jsem ve Štramberku 20 let, tj. 5 volebních období s jednou dobrovolnou přestávkou. Se Sdružením nezávislých kandidátů jsme vyhráli 6x komunální volby. Při těch sedmých veřejnost chtěla změnu, neboť chtěla vyměnit stále stejné tváře u kormidla. I já už se cítil unaven. Podobně jako když jedete v cyklistickém peletonu neustále na špici. Původem jsem strojní inženýr a pracoval jsem v Tatře Kopřivnici. Technika mi však za těch 25 let působení v samosprávě svým prudkým vývojem unikla a už bych ani nenašel budovy, ve kterých jsem pracoval. Chtěl jsem zúročit své zkušenosti v oblasti, ve které jsem působil. A protože nikdo není doma prorokem, přijal jsem výzvu městského obvodu Hrabová. Sám jsem byl překvapen, že mi komise dala přednost před protikandidáty, kteří jsou z Ostravy a znají zdejší poměry daleko lépe. Já mám výhodu, že zde prakticky nikoho neznám, takže nemohu nikomu nadržovat či ho srážet. Udělám si vlastní úsudek a porovnám s tím, jak to funguje jinde. Chcete-li, předám své praktické zkušenosti.

3. Jste stále ještě ve zkušební době a již v průběhu prvního měsíce Vaše nasazení sklidilo velký (kladný) ohlas. Dokonce se mluví o tom, že se díky Vám Hrabová odrazila ode dna. Jste rozhodnutý zůstat i po zkušební době?

Nechvalte dne před večerem. Je toho stále mnoho, s čím se musím seznamovat a zdaleka jsem nepronikl do všech agend, které měl na starosti můj předchůdce (v menším Štramberku jsme měli kromě tajemníka a starosty ještě uvolněného místostarostu). I když těch povinností a agend je mnoho, je o mně známo, že jsem bojovník (hrál jsem 45 let volejbal a jezdil poměrně hodně na kole), takže se jen tak něčeho nezaleknu. A to ani zkušební doby. Jen mně dejte prostor (100 dní?) pro seznámení s problematikou obvodu a lidmi, kteří jej obhospodařují.

4. Jako tajemník jste nastoupil v době, kdy se úřad nacházel v neuspokojivém stavu. Nedořešená náprava chyb v hospodaření, velká personální obměna úředníků a výměna starosty. V jakém stavu se nachází úřad nyní (personální obsazení a náprava chyb v hospodaření)?

Nehodlám se vměšovat do půtek koalice a opozice. Předpokládá se, že budu nestranný, profesionální a přitom loajální ke stávajícímu vedení. Nemám ani žádné ambice aspirovat na žádný z postů v samosprávě, protože to zákon ani mé přesvědčení nedovolují. Vámi demokraticky zvolení zástupci si 28.12.2015 zvolili nové vedení MOb. Předpokládám, že oni se mnou budou dobře vycházet a já s nimi. Úředníci jsou velmi pracovití a vím, že Vám chtějí sloužit co nejlépe. Problém vidím v přetíženosti finančního odboru, kde v současné době není žádná účetní na plný úvazek (dle mého názoru ten nápor jediná nezvládne). Možná i z toho přetížení a tlaku plynou chyby.

Vyhlásil jsem 2 výběrová řízení na obsazení pozic: hlavní účetní a referenta pro rozpočet a majetek a učinil organizační opatření, abychom zajistili účetní uzávěrku za rok 2015. Finance jsou základem každé obce. Hrabová je poměrně bohatá a má dobré podmínky se rozvíjet. Pokud dáme dohromady kolektiv profesionálních zaměstnanců, máme vyhráno.

5. Dovolte mi nepříjemnou otázku, ale zajímá mě Váš názor. Proč si myslíte, že jsme se v Hrabové dostali tam, kam jsme se na konci listopadu loňského roku dostali (nedořešená náprava chyb v hospodaření, velká personální obměna úředníků a výměna starosty)?

Nemohu za tak krátký čas soudit. Za mnohé může nedostatek informací. I když si myslíte, že je jich dostatek, ostatní vás přesvědčí, že tomu tak není. Pak je nutno konstruktivně argumentovat i přesvědčovat a spolupracovat, aby se podezření z neposkytování informací vyvrátilo. Také je nutné, aby vedení získalo pro své kroky, které náležitě vysvětlí, dostatečnou podporu veřejnosti. Nespojoval bych tyto záležitosti s personální obměnou a pochybením konkrétních osob na úřadě.

6. Za sdružení TORALI o.s. jsem Vám přeposlal nemálo podnětů z aplikace ZmapujTo.cz. Myslíte si, že spolupráce s občany přes tento kanál má smysl?

Jsem přesvědčen, že v tomto ohledu jste dál než ostatní. Jsem potěšen, když lidem není lhostejné, v jakém prostředí žijí a dokáží na konkrétní nedostatky upozornit. Na schopnostech a kapacitních možnostech úřadu pak záleží, jak rychle a v jakém rozsahu si s nepořádkem dokážeme poradit.

7. V loňském roce občané velmi často využívali zákon č. 106/1999 sb., čili zákon o poskytování informací. Jak si vysvětlujete, že občané podali přes 50 žádostí o poskytnutí informace? Jaká je Vaše zkušenost s poskytováním informací z předchozího působiště?

Ve Štramberku bylo využíváno zákonu č.106/1999 Sb. minimálně, v rozsahu cca 0-5 podání ročně. Myslím si, že to do značné míry závisí na tom, jak samospráva a úřad s obyvatelstvem komunikuje a kolik informací je dostupných.

8. Jaký máte názor na hlášení událostí občanům místním rozhlasem, emailem či přes SMS zprávy? V Hrabové je rozhlas využíván sporadicky a email či SMS vůbec. Jaká je Vaše zkušenost z působení v městě Štramberk?

Ve Štramberku hlásí nový bezdrátový městský rozhlas pravidelně několikrát týdně. Pro ty, kteří zprávy z pochopitelných důvodů nezaslechnou, poskytujeme textovou informaci hlášení na webu města. Rozesílání SMS se u nás neujalo, ale v některých obcích a městech v okolí ano. Myslím si, že oba výše uvedené zdroje by občané Hrabové uvítali. Stačilo by najít s novým vedením MOb Hrabové společnou řeč nejen na téma městského rozhlasu, ale i úpravách současného webu, popř. Hrabovských listů. Ve Štramberku jsme rovněž vydávali měsíčník Štramberské novinky. Nebyl tak vzhledný jako HL, ale přinášel aktuálnější informace.

9. Štramberk se řadí mezi několik málo měst, které mají svou kroniku na webových stránkách. Bezpochyb je to Vaše zásluha. Hrabová tak daleko bohužel není. Vím, že agenda okolo kroniky nespadá pod tajemníka, přesto se odvážím Vás na ni zeptat. Měla by Hrabová mít kroniku vyvěšenou na webových stránkách, respektive proč by kronika měla/neměla být zpřístupněna pro občany online?

Můj názor na úřad otevřený občanům, z jejichž daní funguje a zveřejňování všeho, co nezakazuje zákon, je asi z předchozích odstavců evidentní.

10. V předchozích dnech udeřily mrazy a napadla malá vrstva sněhu. Zcela jistě jste prověřoval, jak je u nás zajištěna zimní údržba. JIH nedávno zveřejnil prohlášení, ve kterém popisuje připravenost zimní údržby. Jaká je situace u nás v Hrabové?

V Hrabové je zimní údržba zajišťována nasmlouvanou soukromou firmou Jiří Janša, v případě zvlášť nepříznivých podmínek je zajištěno ošetření komunikací solí společností SEKOS Morava, a.s.. Plán zimní údržby byl schválen RMOb usnesením č.27/549 ze dne 26.10.2015. Je zde stanoven harmonogram i pořadí důležitosti dle ulic na komunikacích III. a IV. třídy. Zimní údržba silnic I. třídy ve správě státu, silnic II. a II. třídy ve správě Moravskoslezského kraje, místních komunikací I. a II. třídy ve správě statutárního města Ostravy a vybraných místních komunikací II. a II. třídy s provozem MHD ve správě městských obvodů je zajišťována společností Ostravské komunikace a.s.

11. Nevím, jestli je můj dotaz směrován správně na Vás, ale přesto se zeptám. Uvažuje úřad/rada vyhlásit výběrové řízení na údržbu zeleně?

Výběrové řízení na údržbu zeleně bude letos vyhlášeno.

Prostor pro Vás, pokud chcete něco občanům ještě sdělit/napsat…

Ve výběrovém řízení na tajemníka ÚMOb Hrabové jsem uvedl, že by měly úřad a samospráva tahat za jeden provaz a že bych chtěl stmelovat. K tomu dodávám, že bych chtěl úřad stabilizovat a že bych si přál, aby pokud možno, za stejný provaz tahali i občané. Za více než měsíc ve funkci jsem poznal, že Hrabová má výborné podmínky pro další rozvoj. Cesta vpřed podle mě vede ve využití sil všech schopných lidí, které tady máte, ve vzájemném informování, ale též toleranci a pochopení při nacházení nejlepších řešení. Budu rád, když k tomu pozitivnímu přispěje i profesionálně fungující úřad.

Korektura: Mgr. Rostislav Gromnica

Štítky:

3 Komentáře

  1. Jan Koběrský říká:

    Tesim se, az jednoho krasneho dne si budu moct precist takoveto rozhovory a jine informace na prehlednych oficialnich strankach mestskeho obvodu nebo HL, kde by mely byt v prve rade. Jednoho dne…

  2. petr žižka říká:

    Super rozhovor. A protože pana tajemníka znám z jeho bývalého (a také mého bývalého) působiště, tak se moc těším na vše, co nám jeho zkušenosti přinesou. Přeji mu hodně zdaru v nové funkci a nám všem hodně dobrých nápadů, které kdysi pomohly Štramberku a věřím, že podobně můžou pomoci dnes Hrabové.

  3. Stanislav Holiš říká:

    Zvláště odpovědi o zlepšení informovanosti občanů mne potěšily. Zůstává ale záhadou jakým způsobem, když web Hrabové je i po více než roce stále ve stejně žalostném stavu. Výběrové řízení na správce webu nebo alespoň brigádníka, který by to někoho na radnici naučil nebylo vyhlášeno. Přitom se jeden přímo nabízí, kde to tedy vázne? Kdy bude hrabova.info transformováno na web?

[email protected] [email protected]